Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

No Име,фамилия Декларация чл. 12 ал.1 Декларация чл. 12 ал.2 Декларация чл. 12 ал.3
1 Николай Костадинов Декларация  Декларация
2 Сашо Димитров Декларация  Декларация
3 Светлана Цонева Декларация  Декларация
4 Ирина Недева Декларация  Декларация
5 Дора Атанасова Декларация  Декларация
6 Цветанка Наумова Декларация  Декларация
7 Христилия Христова Декларация  Декларация
8 Донка Алексиева Декларация  Декларация
9 Даниела Георгиева Декларация  Декларация
10 Ваня Вълчева Декларация  Декларация
11 Бисерка Христова Декларация Декларация
12 Христо Попов Декларация Декларация
13 Атанас Байчев Декларация Декларация
14 Валентина Темелкова Декларация Декларация
15 Максим Тодоров Декларация Декларация
16 Галина Вергиева Декларация Декларация 
17 Живка Атанасова Декларация Декларация
18 Павлина Гаврилова Декларация Декларация
19 Соня Желязова Декларация Декларация
20 Добромир Бонев Декларация Декларация
21 Атанас Атанасов Декларация Декларация
22 Пламен Петков Декларация Декларация
23 Галина Друмева Декларация Декларация
24 Силвия Михайлова Декларация Декларация
25 Жирайр Ованесян Декларация Декларация
26 Рали Димитров Декларация Декларация
27 Светозар Тодоров Декларация Декларация
28 Айлин Адем Декларация Декларация
29 Виолина Карамфилова Декларация Декларация
30 Румяна Станоева Декларация Декларация
31 Катерина Иванова Декларация Декларация
32 Мелиха Ферад Декларация Декларация 
33 Гергана Иванова Декларация Декларация 
34 Янита Пеева Декларация Декларация
35 Бистра Спасова Декларация Декларация
36 Стеляна Николова Декларация Декларация
37 Борис Филипов Декларация Декларация
38 Маргарита Ганчева Декларация Декларация
39 Светлана Райкова Декларация Декларация
40 Грациела Димитрова Декларация Декларация 
41 Азийме Аптулова Декларация Декларация
42 Димитър Спасов Декларация Декларация
43 Ангелина Славова Декларация Декларация
44 Детелина Чанева Декларация Декларация 
45 Шамсие Аптула Декларация Декларация
46 Николай Тодоров Декларация Декларация
47
48 Елка Игнатова Декларация Декларация
49 Маргарита Михайлова Декларация Декларация
50 Ралица Иванова Декларация Декларация
51 Милена Тодорова Декларация Декларация 
52 Руска Димитрова Декларация Декларация
53 Емел Меннасанова Декларация Декларация
54 Златина Стоянова Декларация Декларация