ПУП – ПРЗ на СО „Балъм дере“

  О Б Щ И Н А   В А Р Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Е        На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на СО „Балъм дере”, район „Владислав Варненчик”, гр. … Продължете с четенето на ПУП – ПРЗ на СО „Балъм дере“