Гражданско състояние и Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Заповед №201/ 02.07.2018 – издадена на основание чл.99б от ЗГР