Програма за насърчаване на активности на възрастните хора в социалния живот на Варна 2018 г.

Информация относно събитията през месец август 2018 г.: