Заместник-кметове

Светлана Цонева

Родена на 12 март 1952 година в град Провадия. От 1959 година живее в гр. Варна, където завършва средното си образование в Пета гимназия. Има юридическо образование. Работи няколко години в администрацията на Община Девня и Община Вълчи дол. От 1996 година работи в Община Варна, Район „Вл.Варненчик” в отдел „Общинска собственост”, а от 2000 година като заместник-кмет.

инж.Сашо Димитров

IMG_6689 1

Роден на 18.06.1963г. в гр. Търговище. Завършва средното си образование в ТМТ гр. Търговище. От 1987г. живее в гр. Варна, където завършва висше образование в „Техническия университет” Варна. От 2010г. работи в Район „Вл. Варненчик”, Община Варна, като Директор на дирекция „Обществен ред и контрол”, от 2012г. е заместник-кмет.