Контакти

Адрес: жк. Владислав Варненчик, блок 302, вход 17

Работно време с граждани:

Информационен център:

08:00-17:00 часа

Район Владислав Варненчик:

08:30-17:00 часа

 

No Стая Име,фамилия Длъжност Телефон
1 305 Николай Костадинов Кмет 575-736
2 309 Сашо Димитров  ssdimitrov@varna.bg заместник – кмет 575-739
3 308 Светлана Цонева заместник – кмет 575-738
4 307 Ваня Вълчева vivalcheva@varna.bg Секретар 575-737
Дирекция „УТОРК“
1 407 Ирина Недева    inedeva@varna.bg Директор Дирекция „УТОРК“ 820-857
2 406 Дора Атанасова  datanasova@varna.bg Началник отдел „УТ“ 820-856
3 401 Цветанка Наумова  cnaumova@varna.bg Главен архитект 820-851
4 402 Христилия Христова  hhristova@varna.bg Гл.експерт „Регистрация строежи“ 820-852
5 402 Донка Алексиева Гл.експерт“Районен техник“ 820-852
6 403 Даниела Георгиева Гл.специалист „Поз. Реформа-геодезист „ 820-853
7 403 Гл.експ.“Инж.инфр.и БКС“ 820-853
8 403 Бисерка Христова Гл.спец.“ТИ“ 820-853
9 405 Христо Попов Главен инженер 820-855
10 405 Гл.специалист.“Геодезист“ 820-855
11 405 Ралица Михова Инспектор „КС“ 820-855
12 405 Валентина Темелкова Гл.експерт „Процедир.на ПУП“ 820-909
Отдел „Обществен ред и контрол“
1 102 Максим Тодоров Началник отдел „ОРК“ 575-719
2  101 Галина Вергиева   gvergieva@varna.bg Ст.инспектор „Екологичен контрол” 575-718
3 101 Живка Атанасова  jatanasova@varna.bg Гл.инсп.“Контрол бюджетни приходи“ 575 -718
4 101 Павлина Гаврилова  pgavrilova@varna.bg Гл.специалист „КЧЗПОТ“ 575-718
5 103 Соня Желязова  sjelyazova@varna.bg Гл.инсп.“Еколог.контрол“ 575-720
6 103 Добромир Бонев Инспектор „Екологичен контрол“ 575-720
7 103 Атанас Атанасов Ст. Инспектор „Екологичен контрол“ 575-720
8 104 Пламен Петков  pspetkov@varna.bg Гл.експерт „Контрол по строителството“ 575-721
9 104 Светлана Димитрова Гл.спец „Контрол по строителството 575-721
10 104 Галина Друмева Гл.експерт „Контрол по строителството“ 575-721
11 104 Силвия Михайлова Инспектор „Контрол по строителството“ 575-721
12 104 Жираир Ованесян Специалист“КС“ 575-721
13 108 Рали Димитров  rdimitrov@varna.bg Гл.експ. „Контр.дейности“ 575-723
14 108 Светлозар Тодоров Гл. специалист“КЧССОТ“ 575-723
15 109 Ангел Ангелов Изпълнител „Шофьор“ 575-724
16 200 Айлин Адем Специалист 575-712
17 306 Велизар Браделев Гл.специалист „СА“
18 109 Николай Люцканов Изпълнител“Домакин“
19 109 Митко Петров Изпълнител“Шофьор“ 575-724
Дирекция „Бюджет и социално-икономически дейности“
1 203 Бистра Спасова Директор Дирекция „БСИД“ 575-728
2 201 Румяна Станоева Ст.експ.“Търг.и рекламна.дейност“ 575-727
3 201 Катерина Иванова  kivanova@varna.bg Гл.експ.“Търг.и рекл. дейност“ 575-727
4 203 Мелиха Ферад Гл.експ.“Превант.дейност и програми“ 575-729
5 203 Гергана Иванова Ст.експ.“СЖП“ 575-729
6 100 Янита Пеева Гл. специалист“КЧОУ“ 575-710
7 203 Гл.спец.“Жил.настаняване“ 575-729
8 304 Стеляна Николова Гл.спец.“Човешки ресурси“ 575-735
9 300 Борис Филипов гл.експерт „ОКЕТ“ 575-711
10 305 Маргарита Ганчева Гл.експерт „Финанси и бюджет” 575-736
11 107 Светлана Райкова Секретар на МК БППМН 575-724
12 100 Грациела Димитрова Мл.инспектор „Приходи“ 575-710
13 503 Азийме Аптулова Гл.специалист „КЧОУ“
Дирекция „Обща администрация“
1 203 Димитър Спасов Директор Дирекция „ОА“ 575-731
2 400 Ангелина Славова Гл.експерт „Гражданско състояние и ЕСГРАОН“ 575-713
3 400 Шамсие Аптула Гл.спец.“ЕСГРАОН“ 575-713
4 400 Детелина Чанева Гл.спец.“Гражданско състояние“ 575-713
5 400 Златина Стоянова Мл.експерт“Гражданско състояние“ 575-713
6 306 Николай Тодоров Главен юрисконсулт 575-726
7 306 Десислава Минчева Юрисконсулт 575-726
8 302 Елка Игнатова  eignatova@varna.bg Гл.счетоводител 575-733
9 301 Маргарита Михайлова  mmihaylova@varna.bg Гл. експерт „Счетоводство и каса“ 575-732
10 200 Ралица Иванова Гл.спец.“АУ и архив“ 575-712
11 304 Милена Тодорова  Счетоводител 575-735
12 100 Руска Димитрова Гл.спец.“АУ и ИО“ 575-710
13 100 Емел Меннасанова Счетоводител 575-710
303 ПРОЕКТ 575-734
дежурен по район 510-482
факс 510-517
501 Телефон за граждани

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение