Разяснителна кампания

По повод предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. ЦИК изработи 30-секундни видеоклипове, които са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна кампания“:

https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/video 

https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/banners