РЕГИСТЪР УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
13.02.2020"СТАЦИОНАРЕН БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ" РС №14/16.05.2019г. (РС влиза в сила считано от 05.06.2019г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"IV-23, 24 "за бетонов възел"10135.4040.275гр. Варна, по плана на местност "Трошеви ниви", Район "Вл. Варненчик"
27.01.2020"МАГАЗИН, СЕРВИЗ ЗА БЯЛА ТЕХНИКА И ОФИСИ" РС №32/28.11.2016г. (влязло в сила на 15.12.2016г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"V-16510135.73.5458гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
20.12.2019"СКЛАДОВА БАЗА" РС №01/04.01.2019г. (влязло в сила на 23.01.2019г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХVIII-18 "за обществено-обслужващи, производствени, складови, ремонтни и сервизни дейности"10135.73.181гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
19.12.2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №30/03.07.2018г. (влязло всила на 20.07.2018 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХI-30710135.4504.26639гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", І м.р.
18.12.2019"ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №18/09.06.2011г. (влязло в сила на 23.06.2011г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №64110135.4501.641гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
09.12.2019"ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №12/14.06.2013 г. (влязло в сила на 08.07.2013 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №112410135.4501.1124гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
03.12.2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №25/19.08.2016г. (влязло в сила на: 07.09.2016г.) издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №13310135.4501.133гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
11.10.2019"ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №50/06.10.2017 г. (влязло в сила на: 24.10.2017 г.) издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №26610135.4501.266гр. Варна, по плана на ПНИ на СО "Ментеше"
09.10.2019"ВЪНШНО КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0,4 КV ОТ ТРАФОПОСТ /БКТП/ №2087 ДО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛОТИП ТЕПО ПРЕД УПИ VII-1393, КВ. 16 (ИДЕНТИЧЕН С ПИ 10135.4510.680), ПО ПЛАНА НА ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, РАЙОН "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", ГР. ВАРНА РС №12/ГИ/19.11.2018 г. (влязло в сила на 10.12.2018 г.) издадено от Гл. архитект на Район "Владислав Варненчик"VII-139310135.4510.68016по плана на Западна промишлена зона
27.09.2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №27/26.08.2016 г. (влязло в сила на 13.09.2016 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХVIII-169710135.4501.200641гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
01.08.2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №04/12.02.2018 г. (01.03.2018 г.) на Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХХVII-194110135.4501.211654гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
26.07.2019"СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ" РС №38/03.09.2018 г. (влязло в сила на 25.09.2018 г.) издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХLІV-635, 637,87310135.4510.103534гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
25.07.2019"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №52/23.10.2017 г. (влязло в законна сила на 09.11.2017 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик", Община ВарнаІІ - 64510135.4501.213055гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
25.07.2019"БЕТОНОВ СМЕСИТЕЛ" Разрешение за строеж №47/14.11.2018 г. (влязло в сила на 04.12.2018 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"VIII - 815, 816 "за производствено-складова дейност"10135.4510.109314по плана на Западна промишлена зона
27.06.2019"СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ"ХІІІ-304 "за производствено складова дейност"10135.4510.45820гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
25.06.2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"ПИ №12010135.4501.120гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
20.06.2019"СКЛАД И ГАРАЖ"ХV-1557 "за автосервиз"10135.4510.63634гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
20.06.2019"АВТОСЕРВИЗ"ХV-1557 "за автосервиз"10135.4510.63634гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
06.06.2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"ХІ-165810135.4501.20505гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
05.06.2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"VІ-175610135.4501.20797гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
22.05.2019Преустройство и смяна предназначение на обекти с идентификатори 10135.4508.103.1.6 и 10135.4508.103.1.7 по КК и КР на гр. Варна от ателиета в жилищаХХІІ - 103 "за обществено обслужване, жил. строителство - сграда със смесено предназначение"10135.4508.1035гр. Варна, бул. "Янош Хунияди" №33, по плана на Паркова зона за обществено обслужване
25.04.2019"ЗАЛА ЗА ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ" - І-ви ЕТАПVІ-46310135.4510.46320гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
04.04.2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"ІV-183910135.4501.199241по плана на СО "Ментеше"
18.03.2019"СТАЦИОНАРЕН БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ"Х-1143 "за производствено складова дейност"10135.4510.61941гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
06.03.2019РС №01/ГИ/09.01.2017г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик" Строеж: „Изграждане на тръбна мрежа на „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА” ЕАД и изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуваща тръбна мрежа от разпределителни шкафове РШ1 (бл.209, вх.3), РШ2 (бл.8, вх.1), РШ3 (бл.31, вх.2) и РШ4 (бл.309, вх.1) до адреси в ж.к. „Вл. Варненчик” : От РШ 1 (бл.209, вх.3) до бл.203, вх.1; бл.205, вх.1; бл.207, вх.1; бл.232; бл.209; бл.212, вх.7; бл.214, вх.7; бл.216, вх.7; бл.219, вх.1; бл.224, вх.1; бл.223, вх.1; бл.225, вх.3; бл.226, вх.3; бл.229, вх.1; От РШ2 (бл.8, вх.1) до бл.14, вх.1; бл.15, вх.4; бл.16, вх.8; бл.13, вх.1, вх.6; бл.12, вх.2; бл.10, вх.1, вх.3, вх.4; бл.3, вх.3; бл.7, вх.1, вх.5, вх.9/9а; бл.6, вх.1, вх.5; бл.5, вх.2, вх.3; бл.17, вх.1, вх.5; бл.2, вх.1; бл.1, вх.1; бл.4, вх.1; От РШ3 (бл.31, вх.2) до бл.19, вх.5; бл.20, вх.24, вх.17, вх.13, вх.11; бл.408, вх.22; бл.21, вх.13, вх.9, вх.6; бл.22, вх.18, вх.15, вх.12, вх.10; бл.30, вх.1; бл.31, вх.2; ул. „Шести септември” №41; бл.24; бл.25; бл.26; бл.27; бл.28, вх.1; бл.29, вх.2; бл.34, вх.1; ул. „Иван Мърквичка” №1; ул. „Ниш” №19; бл.18, вх.1; бл.36, вх.2; бл.35; бл.50, вх.4; бл.53, вх.3; бл.54, вх.2; бл.55; От РШ4 (бл.309, вх.1) до бл.309, вх.1, вх.4, вх.5, вх.6; бл.308, вх.2, вх.5, вх.6, вх.8, вх.9, вх.10, вх.11, вх.12, вх.13, вх.14; бл.307, вх.1, вх.2, вх.4, вх.9, вх.11; бл.306, вх.3, вх.4, вх.5, вх.7, вх.9, вх.10, вх.11, вх.13, вх.15, вх.17; бл.305, вх.1, вх.3, вх.5, вх.7, вх.10; бл.304, вх.1, вх.9, вх.10, вх.12; бл.303, вх.1, вх.5, вх.15; бл.302, вх.1, вх.3, вх.7, вх.8, вх.10, вх.13, вх.15; бл.301, вх.1, вх.4, вх.5, вх.8, вх.11 - с дължина на трасето: 11 252,00 м.