УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
October 26, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №26/26.06.2012 г. (влязло в сила на 12.07.2012 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"10135.4501.176243гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
October 19, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №34/28.09.2020 г. (влязло в сила на 20.10.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІV-47110135.4504.2745гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" I м.р.
October 14, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДВА ВХОДА" РС №37/28.08.2018 г. (влязло в сила на 14.09.2018 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІV-1838 "за жил. строителство"10135.4501.228846гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
September 26, 2022"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"ІV-1360 "за жилищно строителство"10135.4501.239466гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
August 24, 2022"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №16/03.08.2015 г. (влязло в сила на 20.08.2015 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"10135.4501.1761гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
August 8, 2022"ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ ЗА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И ИЗДЕЛИЯ ОТ НЕРЪЖДАЕМИ МАТЕРИАЛИ" РС №46/01.08.2007 г. (влязло в сила на 16.08.2007 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХХV-1475, 1724 "за производствино складова дейност"10135.4510.68116гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
July 8, 2022"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №44/12.10.2018 г. (влязло в сила на 30.10.2018 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"; Заповед №06/21.07.2021 г. (към РС №44/12.10.2018 г.) на основание чл. 154, ал. 2, т. 6 и т. 7 от ЗУТ, издадена от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик";ХХХ-193710135.4501.227554гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
June 20, 2022"Преустройство и промяна предназначение на МАГАЗИН, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.4504.30.1.24 в "ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ - КУХНЯ-МАЙКА И КЕТЪРИНГ" РС №57/20.12.2021 г. (влязло в сила на 13.01.2022 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"VІ-47010135.4504.3043гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" I-ви м.р.
May 13, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА" - ЕТАП 1 - полуподземен и първи етаж РС №20/15.05.2018 г. (влязло в сила на:01.06.2018 г.), издадено от Гл.архитект на Район "Вл. Варненчик" Заповед №01/07.02.2022 г. (към РС №20/15.05.2018 г.) на основание чл. 154, ал. 2, т. 6 и т. 7 от ЗУТ, издадена от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"VІІ-452 "за жилищно строителство"10135.4501.221939гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
April 13, 2022"Промяна предназначение и преустройство на етаж с идентификатор 10135.73.164.4.3 от административна сграда в "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР" със ЗП - 547,02 кв.м., находящ се на трети етаж в административна сграда на "Промишлена енергетика" /с идентификатор 10135.73.164.4/" РС №3/21.01.2022 г. (в сила считано от 10.02.2022 г.), издадено от Гл.архитект на Район "Вл. Варненчик"ІІІ-21 "за производствени и обществено обслужващи дейности"10135.73.164.42гр. Варна, по плана на Промишлена зона "Планова"
February 25, 2022"РАБОТИЛНИЦА, ОФИС, ГАРАЖИ" РС №61/29.08.2007 г. (влязло в сила на 04.10.2007 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХІІ-1177, 117810135.4510.51615гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
February 22, 2022"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ОГРАДА" РС №27/22.07.2020 г. (влиза в сила считано от 11.08.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІІІ-124010135.4501.2348.137гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
February 15, 2022"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №26/20.06.2018 г. (влязло в сила на 10.07.2018 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХХХІІ-1732 "за жилищно застрояване"10135.4501.215028гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
February 14, 2022"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №17/04.04.2017 г. (влязло в сила на 24.04.2017 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХХ-192910135.4501.208022гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
February 11, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №14/30.03.2020 г. (влязло в сила считано от 21.04.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХХХІV-198010135.4501.231854гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
February 11, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №13/30.03.2020 г. (в сила считано от 21.04.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХХХV-198010135.4501.231954гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"В
February 3, 2022"СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ" - Етап І - "Контролно-технически пункт за периодични технически прегледи (ТП) на пътни превозни средства (ППС) на ет. 1" РС №29/21.08.2020 г., издадено от Гл.архитект на Район "Вл. Варненчик" Заповед №13/15.12.2021 г. (към РС №29/21.08.2020 г.), издадена от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"VІІ-24 "за жилищно строителство, обществено обслужване и търговия"10135.4019.241гр. Варна, по плана на местност "Терасите"
February 2, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №44/11.09.2017 г. (влязло в сила на 29.09.2017 г.), издадено от Гл.архитект на Район "Вл. Варненчик"Х-1788 "за жилищно строителство"10135.4501.214811гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
January 19, 2022"МАГАЗИН СЪС СКЛАД" РС №28/07.06.2021 г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик" Заповед №А-95/07.12.2021 г. (към РС №28/07.06.2021 г. на Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"), издадена от Гл. архитект на Община ВарнаХХХІV-208 "За сгради със смесено предназначение и обществено обслужване"10135.4508.2083гр. Варна, по плана на Паркова зона за обществено обслужване (ОПЗ)
January 18, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №02/11.02.2016 г. (влязло в сила на 02.03.2016 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №110135.4501.11гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
January 10, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №14/18.07.2013 г. (влязло в сила на 06.08.2013 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик" Заповед №12/26.08.2016 г. (към РС №14/18.07.2013 г.), издадена от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"І-1673 "за жилищно строителство"10135.4501.250552гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
January 10, 2022"НАДСТРОЙКА НА ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ И ОФИСИ" РС №29/02.09.2016 г. и Заповед №05/01.07.2021 г. (към РС №29/02.09.2016 г.) издадени от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХХVІ - 1219, 123610135.4510.43141гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
December 15, 2021"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №23/25.08.2014 г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІV-162210135.4501.20283гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
December 15, 2021"ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ" РС №19/21.05.2020 г. (влиза в сила считано от 11.06.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХLІV-635, 637, 873 "за производствена, складова, административна и търговска дейност, общежитие и предварително третиране на вторични суровини (сортиране, балиране, шредиране)"10135.4510.103534гр. Варна, ул. "Александър Кръстев”, по плана на Западна промишлена зона
October 27, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №32/11.11.2019 г. (влиза в сила считано от 27.11.2019 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІV-1914 "За жилищно строителство"10135.4501.221865гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
October 21, 2021"Преустройство и промяна предназначение от ресторант в търговска зала със ЗП - 82 кв.м, находящ се на първо ниво в търговски комплекс "Мадара" /идентификатор 10135.4508.204.1/ РС №27 от 03.06.2021 г., издадено от Гл.архитект на Район "Вл. Варненчик"УПИ ХХХ-29011, 29027, 29028 "за търговски комплекс"10135.4508.2043гр. Варна, по плана на Паркова зона за обществено обслужване (ОПЗ)
August 19, 2021"АВТОСЕРВИЗИ, БИТОВКА, ПУНКТ ЗА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ С ДВЕ ЛИНИИ И ОТКРИТА ПЛОЩАДКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГЛЕДИ ПО АDR КЪМ ПУНКТ ЗА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ" РС №45/07.12.2020 г. (влиза в сила считано от 30.12.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІІ-6 "за обществено обслужване, търговия и жилища"10135.4027.627гр. Варна, по плана на местност "Атанас тарла"
August 9, 2021"АВТОМОБИЛЕН ДИАГНОСТИЧЕН ЦЕНТЪР" РС №17/26.08.2013 г. (влиза в сила на 12.09.2013 г.) издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІІІ-41002610135.4510.47728гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
July 19, 2021"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И МОСТРЕНА ЗАЛА" РС №82/30.10.2008 г. (влязло в сила на 17.11.2008 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №127710135.4501.127748гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
July 12, 2021"Водопроводно и канализационно отклонение за УПИ V 31043 "за търговски комплекс", кв. 8, по плана на Паркова зона за обществено обслужване (ОПЗ), Район "Вл. Варненчик", гр. Варна (ПИ с идентификатор 10135.4508.332)" РС №18/ГИ/10.12.2020 г. (в сила считано от 30.12.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"V 31043 "за търговски комплекс"10135.4508.3328гр. Варна, по плана на Паркова зона за обществено обслужване (ОПЗ)
June 30, 2021"Кабелни линии ниско напрежение (сградно кабелно отклонение за офис сграда с магазини) от БКТП №1972 до електромерни табла тип ТЕПО в ПИ 10135.4508.343 (идентичен с УПИ ХХХІІ-343, кв. 3), по плана на ОП.З, Район "Вл. Варненчик", гр. Варна" РС №10/ГИ/06.08.2020 г. (влиза в сила считано от 26.08.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХХХІІ-34310135.4508.3433гр. Варна, по плана на Паркова зона за обществено обслужване (ОПЗ)
June 23, 2021"БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ 2" РС №44/02.12.2020г. (влиза в сила считано от 21.12.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІV-23, 24 "за бетонов възел"10135.4040.275гр. Варна, по плана на местност "Трошеви ниви"
June 14, 2021"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №40/12.09.2018 г. (влязло в сила на 01.10.2018 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"Х-68010135.4501.212757гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
May 12, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №55/16.11.2017 г. (влязло в сила на 05.12.2017 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІІ-174910135.4501.174964гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
April 2, 2021"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №25/23.06.2020 г. (влиза в сила считано от 13.07.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №159410135.4501.159438гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
April 1, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №17/26.03.2007 г. (влязло в сила на 12.04.2007 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №67710135.4501.677гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
February 23, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №38/12.07.2017 г. (влязло в сила на 01.08.2017 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №68110135.4501.681гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
February 3, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №39/22.10.2012 г. (влязло в сила на 13.11.2012 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №164510135.4501.1645гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
February 2, 2021"ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА" РС №71/14.09.2007 г. (Влязло в сила на 03.10.2007 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХI-665 "За жилищни нужди"10135.4501.487656по плана на СО "Ментеше"
January 28, 2021"Преустройство на южна фасада на сграда с идентификатор 10135.4502.408.1" РС №42/02.08.2017 г. (влязло в сила на 21.08.2017 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"УПИ IV - 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508 "за магазин"10135.4502.19221гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" IV м.р.
December 29, 2020"ОФИСНА СГРАДА" РС №32/26.06.2017 г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"10135.4019.61 "за търговски обект"гр. Варна, по плана на м. "Терасите"
December 10, 2020"ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №11/06.04.2012 г. (влязло в сила на 23.04.2012 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №121710135.4501.121743гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
November 23, 2020"Преустройство на самостоятелен обект в сграда - апартамент 2 с идентификатор 10135.4504.120.1.2, находящ се в бл. №50, вх. 1, ет. 1 по плана на I-ви микрорайон (кв. 38А), на ж.к. "Вл. Варненчик", гр. Варна с цел обособяване на две самостоятелни жилища" - с идентификатори 10135.4504.120.1.26 и 10135.4504.120.1.27 РС №18/08.05.2018 г. (влязло в сила на 25.05.2018 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"10135.4504.12038Агр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" I м.р.
October 23, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №07/15.02.2017 г. (влязло в сила на 06.03.2017 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"II-157610135.4501.35176гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
October 14, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №9/26.02.2019 г. (влиза в сила считано от 18.03.2019 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"Х-102910135.4501.20994гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
September 25, 2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №28/03.09.2019 г. (влиза в сила считано от 24.09.2019 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХI-165910135.4501.35701гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
September 23, 2020"Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /БКТП/ №1953 до ново електромерно табло /ЕТ/ пред УПИ Х-1143, кв. 41 (идентичен с ПИ 10135.4510.619), по плана на ЗПЗ, Район "Вл. Варненчик", Община Варна" РС №14/ГИ/11.11.2019 г. (влязло в сила считано от 28.11.2019 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"Х-114310135.4510.61941гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
August 10, 2020"ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ТК1 В УПИ VII-280033, КВ. 3, ПО ПЛАНА НА ПЗ "МЕТРО", РАЙОН "ВЛ. ВАРНЕНЧИК", ГР. ВАРНА (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.4507.266)" РС №07/ГИ/15.10.2018 г. (влязло в сила на 06.11.2018 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"VII-28003310135.4507.2663гр. Варна, по плана на ПЗ "Метро"
August 5, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №51/19.12.2011 г. (влязло в сила на 03.01.2012 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №171610135.4501.171645гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
July 30, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ" в два етапа: първи етап - жилищна сграда, втори етап - гараж" РС №16/19.04.2018 г. (влязло в сила на 09.05.2018 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"V-136110135.4501.212367гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
July 29, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНО ЗАСТРОЯВАНЕ" РС №46/24.10.2018 г. (влязло в сила на 13.11.2018 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"V-47110135.4504.3143гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", І м.р.
July 20, 2020"СКЛАД ЗА ИНДУСТРИАЛНИ СТОКИ 1" РС №21/04.07.2019 г. (влязло в сила на 24.07.2019 г.), издадено от Гл. архинект на Район "Вл. Варненчик"VIII-815, 816 "за производствено-складова дейност"10135.4510.109314гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
July 16, 2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №13/02.04.2018 г. (влязло в сила на 19.04.2018 г.) издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХХIХ-193610135.4501.211854гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
July 8, 2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №22/11.07.2019 г. (влязло в сила 30.07.2019 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХХХVIII-1664 "за жилищно строителство"10135.4501.224739гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
June 26, 2020"ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНА ДОГРАМА" РС №11/01.04.2019 г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик" Заповед №04/23.04.2020 г. (към РС №11/01.04.2019 г.), издадена от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХLVI-1051, 105210135.4510.110916гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
June 4, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА И АВТОСЕРВИЗ ЗА ДИАГНОСТИКА НА АВТОМОБИЛИ" РС №05/14.03.2016 г. (влязло в сила на 01.04.2016 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №74910135.4501.74965гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
May 21, 2020"СКЛАДОВО - ЛОГИСТИЧНА БАЗА" РС №07/23.02.2018 г. (влязло в сила на 15.03.2018 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХІІ-26001310135.4507.32010гр. Варна, по плана на ПЗ "Метро"
May 19, 2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №14/14.04.2016 г. (влязло в сила на 05.05.2016 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №173910135.4501.1739гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
April 30, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №04/12.03.2016 г. (влязло в сила на 31.03.2016 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №158710135.4501.1587гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
April 6, 2020"ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №43/19.09.2011 г. (влязло в сила на 04.10.2011 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №129510135.4501.1295гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
March 27, 2020"ЦЕХ ЗА РАЗФАСОВАНЕ НА ВИНАРСКИ ПОМОЩНИ ПРОДУКТИ, АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ И МАГАЗИНИ НА ПАРТЕРНО НИВО" РС №08/25.05.2015 г. (влязло в сила на 15.06.2015 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик" Заповед №02/28.03.2018 г. (към РС №08/25.05.2015 г.) на основание чл. 154, ал. 2, т. 8 от ЗУТ, издадена от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"II-210135.4504.73145гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", І м.р.
March 9, 2020"Преустройство и промяна предназначение на арматурен цех - производствено хале с идентификатор 10135.4507.330.1 по КК и КР на гр. Варна в производствен цех за метални изделия и пристройка административна сграда" "Надстройка на съществуваща административна сграда с идентификатор №10135.4507.330.2" РС №49/05.10.2017 г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик" Заповед №04/17.10.2018 г. (към РС №49/05.10.2017 г.), издадена от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІХ-260018, 26001910135.4507.3309гр. Варна, по плана на ПЗ "Метро"
March 2, 2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №49/17.12.2018г. (влязло в сила на 04.01.2019г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІІІ-192410135.4501.192467гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
March 2, 2020"ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №26/25.08.2016г. (влязло в сила на 13.09.2016г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІV-183510135.4501.201852гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
March 2, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №17/02.06.2011г. (влязло в сила на 17.06.2011г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №151210135.4501.1512гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
February 28, 2020"ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №40/29.08.2011г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №149610135.4501.1496гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
February 13, 2020"СТАЦИОНАРЕН БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ" РС №14/16.05.2019г. (РС влиза в сила считано от 05.06.2019г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"IV-23, 24 "за бетонов възел"10135.4040.275гр. Варна, по плана на местност "Трошеви ниви", Район "Вл. Варненчик"
January 27, 2020"МАГАЗИН, СЕРВИЗ ЗА БЯЛА ТЕХНИКА И ОФИСИ" РС №32/28.11.2016г. (влязло в сила на 15.12.2016г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"V-16510135.73.5458гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
December 20, 2019"СКЛАДОВА БАЗА" РС №01/04.01.2019г. (влязло в сила на 23.01.2019г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХVIII-18 "за обществено-обслужващи, производствени, складови, ремонтни и сервизни дейности"10135.73.181гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
December 19, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №30/03.07.2018г. (влязло всила на 20.07.2018 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХI-30710135.4504.26639гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", І м.р.
December 18, 2019"ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №18/09.06.2011г. (влязло в сила на 23.06.2011г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №64110135.4501.641гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
December 9, 2019"ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №12/14.06.2013 г. (влязло в сила на 08.07.2013 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №112410135.4501.1124гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
December 3, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №25/19.08.2016г. (влязло в сила на: 07.09.2016г.) издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №13310135.4501.133гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
October 11, 2019"ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №50/06.10.2017 г. (влязло в сила на: 24.10.2017 г.) издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №26610135.4501.266гр. Варна, по плана на ПНИ на СО "Ментеше"
October 9, 2019"ВЪНШНО КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0,4 КV ОТ ТРАФОПОСТ /БКТП/ №2087 ДО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛОТИП ТЕПО ПРЕД УПИ VII-1393, КВ. 16 (ИДЕНТИЧЕН С ПИ 10135.4510.680), ПО ПЛАНА НА ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, РАЙОН "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", ГР. ВАРНА РС №12/ГИ/19.11.2018 г. (влязло в сила на 10.12.2018 г.) издадено от Гл. архитект на Район "Владислав Варненчик"VII-139310135.4510.68016по плана на Западна промишлена зона
September 27, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №27/26.08.2016 г. (влязло в сила на 13.09.2016 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХVIII-169710135.4501.200641гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
August 1, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №04/12.02.2018 г. (01.03.2018 г.) на Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХХVII-194110135.4501.211654гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
July 26, 2019"СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ" РС №38/03.09.2018 г. (влязло в сила на 25.09.2018 г.) издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХLІV-635, 637,87310135.4510.103534гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
July 25, 2019"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №52/23.10.2017 г. (влязло в законна сила на 09.11.2017 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик", Община ВарнаІІ - 64510135.4501.213055гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
July 25, 2019"БЕТОНОВ СМЕСИТЕЛ" Разрешение за строеж №47/14.11.2018 г. (влязло в сила на 04.12.2018 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"VIII - 815, 816 "за производствено-складова дейност"10135.4510.109314по плана на Западна промишлена зона
June 27, 2019"СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ"ХІІІ-304 "за производствено складова дейност"10135.4510.45820гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
June 25, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"ПИ №12010135.4501.120гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
June 20, 2019"СКЛАД И ГАРАЖ"ХV-1557 "за автосервиз"10135.4510.63634гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
June 20, 2019"АВТОСЕРВИЗ"ХV-1557 "за автосервиз"10135.4510.63634гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
June 6, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"ХІ-165810135.4501.20505гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
June 5, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"VІ-175610135.4501.20797гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
May 22, 2019Преустройство и смяна предназначение на обекти с идентификатори 10135.4508.103.1.6 и 10135.4508.103.1.7 по КК и КР на гр. Варна от ателиета в жилищаХХІІ - 103 "за обществено обслужване, жил. строителство - сграда със смесено предназначение"10135.4508.1035гр. Варна, бул. "Янош Хунияди" №33, по плана на Паркова зона за обществено обслужване
April 25, 2019"ЗАЛА ЗА ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ" - І-ви ЕТАПVІ-46310135.4510.46320гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
April 4, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"ІV-183910135.4501.199241по плана на СО "Ментеше"
March 18, 2019"СТАЦИОНАРЕН БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ"Х-1143 "за производствено складова дейност"10135.4510.61941гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
March 6, 2019РС №01/ГИ/09.01.2017г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик" Строеж: „Изграждане на тръбна мрежа на „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА” ЕАД и изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуваща тръбна мрежа от разпределителни шкафове РШ1 (бл.209, вх.3), РШ2 (бл.8, вх.1), РШ3 (бл.31, вх.2) и РШ4 (бл.309, вх.1) до адреси в ж.к. „Вл. Варненчик” : От РШ 1 (бл.209, вх.3) до бл.203, вх.1; бл.205, вх.1; бл.207, вх.1; бл.232; бл.209; бл.212, вх.7; бл.214, вх.7; бл.216, вх.7; бл.219, вх.1; бл.224, вх.1; бл.223, вх.1; бл.225, вх.3; бл.226, вх.3; бл.229, вх.1; От РШ2 (бл.8, вх.1) до бл.14, вх.1; бл.15, вх.4; бл.16, вх.8; бл.13, вх.1, вх.6; бл.12, вх.2; бл.10, вх.1, вх.3, вх.4; бл.3, вх.3; бл.7, вх.1, вх.5, вх.9/9а; бл.6, вх.1, вх.5; бл.5, вх.2, вх.3; бл.17, вх.1, вх.5; бл.2, вх.1; бл.1, вх.1; бл.4, вх.1; От РШ3 (бл.31, вх.2) до бл.19, вх.5; бл.20, вх.24, вх.17, вх.13, вх.11; бл.408, вх.22; бл.21, вх.13, вх.9, вх.6; бл.22, вх.18, вх.15, вх.12, вх.10; бл.30, вх.1; бл.31, вх.2; ул. „Шести септември” №41; бл.24; бл.25; бл.26; бл.27; бл.28, вх.1; бл.29, вх.2; бл.34, вх.1; ул. „Иван Мърквичка” №1; ул. „Ниш” №19; бл.18, вх.1; бл.36, вх.2; бл.35; бл.50, вх.4; бл.53, вх.3; бл.54, вх.2; бл.55; От РШ4 (бл.309, вх.1) до бл.309, вх.1, вх.4, вх.5, вх.6; бл.308, вх.2, вх.5, вх.6, вх.8, вх.9, вх.10, вх.11, вх.12, вх.13, вх.14; бл.307, вх.1, вх.2, вх.4, вх.9, вх.11; бл.306, вх.3, вх.4, вх.5, вх.7, вх.9, вх.10, вх.11, вх.13, вх.15, вх.17; бл.305, вх.1, вх.3, вх.5, вх.7, вх.10; бл.304, вх.1, вх.9, вх.10, вх.12; бл.303, вх.1, вх.5, вх.15; бл.302, вх.1, вх.3, вх.7, вх.8, вх.10, вх.13, вх.15; бл.301, вх.1, вх.4, вх.5, вх.8, вх.11 - с дължина на трасето: 11 252,00 м.