Разрешения за строеж

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
October 20, 2022"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"X-124510135.4501.124539гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Владислав Варненчик"
October 19, 2022"ПОДЗЕМНО ЗАСТРОЯВАНЕ - ГАРАЖ И ПОДПОРНИ СТЕНИ"VII-24"за жилищно строителство, обществено обслужване и търговия"10135.4019.241гр. Варна, по плана на местност "Терасите", Район "Владислав Варненчик", гр. Варна
October 19, 2022"МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА" за собствени нужди и продажба на излишната произведена електроенергияIX-1483,1484"за производствена складова дейност"10135.4510.48312гр. Варна, по плана на "Западна промишлена зона", Район "Владислав Варненчик"
October 3, 2022ПЛЪТНА ОГРАДА И ПОДПОРНА СТЕНА С ОГРАДАIII-1326"за жилищно строителство"10135.4501.132650гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Владислав Варненчик"
September 29, 2022"ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА" за собствени нужди и продажба на излишната произведена електроенергияXVI-301"за произв. складова дейност"10135.4510.49212гр. Варна, по плана на "Западна промишлена зона", Район "Владислав Варненчик"
September 27, 2022"Сградно водопроводно отклонение за УПИ VІ-1756, кв. 7, по плана на СО "Ментеше", гр. Варна с идентификатор 10135.4501.2079, Район "Владислав Варненчик", Община Варна"
September 21, 2022"ПОКРИВНА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА" за собствени нужди и продажба на излишната произведена електроенергияV-229"Производство, складове, търговия"10135.73.5133гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова", Район "Владислав Варненчик"
September 15, 2022"ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА" за собствени нужди и продажба на излишната произведена електроенергияLI-638,1035 "за производствено складова, административна и търговска дейност, общежитие и предварително третиране на вторични суровини / сортиране, балиране, шредиране/"10135.4510.110634гр. Варна, по плана на "Западна промишлена зона", Район "Владислав Варненчик"
September 14, 2022"ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА" за собствени нужди и продажба на излишната произведена електроенергия10135.4505.179гр. Варна
September 8, 2022ПЛЪТНА ОГРАДАXVII-73910135.4501.212966гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Владислав Варненчик"
September 5, 2022"ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА" за собствени нужди и продажба на излишната произведена електроенергияXII-31030"за автосалон"10135.4508.1657гр. Варна, по плана на Паркова зона за обществено обслужване (ОПЗ)
September 1, 2022"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"I-1593"за жил. строителство"10135.4501.251538гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Владислав Варненчик"
September 1, 2022ПОДПОРНА СТЕНА С ПЛЪТНА ОГРАДАVI-45110135.4501.223539гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Владислав Варненчик"
August 23, 2022"ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ" върху покривана конструкция за собствени нужди.III-445"за производство и складове"10135.4504.52422гр. Варна, по плана на I-ви м.р. на ж.к. "Вл. Варненчик"
August 18, 2022"ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА" за собствени нужди и продажба на излишната произведена електроенергия174-Г10135.73.22гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова", Район "Владислав Варненчик"
August 8, 2022"ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА" за собствени нужди и продажба на излишната произведена електроенергия.IV-1616"за производствено складова дейност"10135.4510.62936гр. Варна, по плана на "Западна промишлена зона", Район "Владислав Варненчик"
August 8, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА"I-235"за жилищно строителство"10135.4501.249225гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Владислав Варненчик"
August 2, 2022"Подмяна на двигател и генератор на КОГЕНЕРАТОР 1 след изтичане на 60 000 работни часа"II - 25 "за отоплителна централа"10135.73.6194по плана на Промишлена зона "Планова", гр. Варна
August 2, 2022"ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА" за собствени нужди и продажба на излишната произведена електроенергияVIII-815,816"за производствено-складова дейност"10135.4510.109314гр. Варна, по плана на "Западна промишлена зона", Район "Владислав Варненчик"
July 13, 2022"МРЕЖОВА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ" с мощност 32,76 kWp и максимална променливотокова мощност 30 kW за консумация на произведената енергия и продажба на излишъка, разположена върху покрива на сграда с идентификатор 10135.73.674.3 в УПИ ХVІІІ-34, кв. 3, по плана на ПЗ "Планова", Район "Владислав Варненчик", гр. Варна, в имот с идентификатор 10135.73.674.ХVІІІ-3410135.73.6743гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
July 8, 2022"ПОДПОРНИ СТЕНИ"V-2077,207810135.4501.243970гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Владислав Варненчик"
July 1, 2022АВТОСЕРВИЗ И СОНДАЖV-25002110135.4507.1941гр. Варна, по плана на Производствена зона "Метро"
June 30, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПОДПОРНИ СТЕНИ"IV-34610135.4501.206432гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Владислав Варненчик"
June 28, 2022"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"XVI-220810135.4501.230649гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Владислав Варненчик"
June 27, 2022"ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ" върху покривана конструкция за собствени нужди.IV-1510135.4504.55448гр. Варна, по плана на I-ви м.р. на ж.к. "Вл. Варненчик"
June 27, 2022"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"X-168110135.4501.235537гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Владислав Варненчик"
June 20, 2022"ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА" за собствени нужди и продажба на излишната произведена електроенергияI-410135.4504.53046гр. Варна, по плана на I-ви м.р. на ж.к. "Вл. Варненчик"
June 16, 2022СТЕНЕН АСАНСЬОР по северна фасада на съществуваща административна сграда на "Промишлена енергетика" / с идентификатор 10135.73.164.4/III-21 "за производствени и обществено обслужващи дейности"10135.73.164.42гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова", Район "Владислав Варненчик"
June 10, 2022"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"III-387"за жилищно строителство"10135.4503.7368гр. Варна, по плана на СО "Балъм дере", Район "Вл. Варненчик"
June 3, 2022"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПОДПОРНА СТЕНА"VII-627" за жилищно строителство"10135.4501.250150гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Владислав Варненчик"
June 2, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА"III-1314" за жилищно строителство"10135.4501.229149гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Владислав Варненчик"
May 19, 2022"МРЕЖОВА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА" за собствени нужди и продажба на излишната произведена електроенергияXII-48910135.4508.1894гр. Варна, по плана на ОПЗ, Район "Владислав Варненчик"
May 19, 2022"МРЕЖОВА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА"XIII-29006 - "за търговски комплекс"10135.4508.72гр. Варна, по плана на Паркова зона за обществено обслужване (ОПЗ)
May 16, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА"II-410135.4018.2025гр. Варна, по плана на IV-ти м.р. на ж.к. "Вл. Варненчик"
May 16, 2022СЕРВИЗ ЗА ТУРБОКОМПРЕСОРИV-23004310135.4507.2468гр. Варна, по плана на ПЗ "Метро", Район "Владислав Варненчик"
May 16, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА"XII-1029 "за жилищно строителство"10135.4501.21014гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Владислав Варненчик"
May 5, 2022"МРЕЖОВА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА" за собствени нужди и продажба на излишната произведена електроенергияXI-149110135.4510.1094.513гр. Варна, по плана на "Западна промишлена зона", Район "Владислав Варненчик"
April 13, 2022"ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРOЦЕНТРАЛА" за продажба на произведената електроенергияXVIII-3410135.73.674.13гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова", Район "Владислав Варненчик"
March 31, 2022"ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ" върху покривана конструкция за собствени нужди.IV-1146"за производствено-складови, административни,търговски и обслужващи дейности"10135.4510.57742гр. Варна, по плана на "Западна промишлена зона", Район "Владислав Варненчик"
March 31, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА"XXXIII-194010135.4501.194054гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Владислав Варненчик"
March 30, 2022"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"VII-29610135.4501.243328гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Владислав Варненчик"
March 29, 2022ОГРАДАXI-188710135.4501.217730гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Владислав Варненчик"
March 29, 2022"ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ" върху покривана конструкция за собствени нужди.II-30000510135.4507.2875гр. Варна, по плана на ПЗ "Метро", Район "Владислав Варненчик"
March 23, 2022"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"XI-170310135.4501.22307гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Владислав Варненчик"
March 22, 2022"ОГРАДА" - плътна с височина 2, 10 м. над прилежащия терен в УПИ IV - 1914, кв. 65 по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна по северозападната и по югозападната регулационни граници с дължина 24, 55м. и съответно 7, 36 м., разположена изцяло в имота на възложителя. Идентификатор на имота 10135.4501.2218.IV -19141035.4501.221865по плана на СО "Ментеше", Район "Владислав Варненчик"
March 18, 2022"ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ" върху покривана конструкция за собствени нужди.XXVIII-1728 "за производствено складова дейност, търговия"10135.4510.78516гр. Варна, по плана на "Западна промишлена зона", Район "Владислав Варненчик"
March 16, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА"XIV-102910135.4501.21034гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Владислав Варненчик"
March 16, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА"XIII-102910135.4501.21024гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Владислав Варненчик"
March 9, 2022" ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"XLIX-41310135.4503.79717гр. Варна, по плана на СО "Балъм дере", Район "Вл. Варненчик"
February 28, 2022"СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ"XV-1506"Произвоствено складова, административна, търговска и обслужваща дейност"10135.4510.92842гр. Варна, по плана на "Западна промишлена зона", Район "Владислав Варненчик"
February 28, 2022"СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ"XVI-1506 "Производствено складова, администратина, търговска и обслужваща дейност"10135.4510.92942гр. Варна, по плана на "Западна промишлена зона", Район "Владислав Варненчик"
February 22, 2022"ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ"VI-56310135.4510.56313гр. Варна, по плана на "Западна промишлена зона", Район "Владислав Варненчик"
February 21, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА"XXXI-589 "за жилищно строителство"10135.4503.97018гр. Варна, по плана на кв. "Балъм дере", ж.к. " Владислав Варненчик"
February 14, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА"X-189110135.4501.222252гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Владислав Варненчик"
February 2, 2022"ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ" върху покривана конструкция за собствени нужди.IV-410034,410035 " за производствено складова дейност"10135.4510.102330гр. Варна, по плана на "Западна промишлена зона", Район "Владислав Варненчик"
January 27, 2022"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПЛЪТНА ОГРАДА"XXXVIII-244310135.4501.244354гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Владислав Варненчик"
January 21, 2022"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР" - промяна предназначението и преустройство на етаж от административна сграда с идентификатор 10135.73.164.4 в "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР"III-21 "за производствени и обществено обслужващи дейности"10135.73.164.42гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова", Район "Владислав Варненчик"
January 13, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА"XVI-110910135.4501.244020гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Владислав Варненчик"
January 13, 2022"Еднофамилна жилищна сграда"VII-543 "за жилищно строителство"10135.4503.92916гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
December 20, 2021Преустройство и промяна предназначениe на МАГАЗИН, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.4504.30.1.24 в "ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ - КУХНЯ-МАЙКА И КЕТЪРИНГ"VI - 47010135.4504.3043гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", І -ви м.р.
December 15, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПОДПОРНИ СТЕНИ"IV-1610 "за жил. строителство"10135.4501.23876гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Владислав Варненчик"
December 3, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"III-187110135.4501.238240гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
December 1, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"XIII-35210135.4501.247231гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
November 15, 2021"ОФИС СГРАДА"XV-37410135.4507.37414гр. Варна, по плана на Производствена зона "Метро", Район "Вл. Варненчик"
November 8, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"XLI-46010135.4501.224239гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
November 8, 2021"СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ 1"VIII-815,816 "за производствено-складова дейност"10135.4510.109314гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. варненчик"
November 8, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"I-102110135.4501.23682гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
October 21, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"III-183710135.4501.228746гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
October 11, 2021"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"VIII-63410135.4501.235851гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
October 7, 2021ОГРАДАXXXV-198010135.4501.231954гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
September 30, 2021ОГРАДАXXXIV-198010135.4501.231854гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
September 1, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"VIII-66210135.4501.487356гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
September 1, 2021"СКЛАДОВА БАЗА"X-410024 - "за производствена и складова дейност"10135.4510.46720гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. варненчик"
August 30, 2021"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"X-22910135.4501.244123гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
August 26, 2021"ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ" върху покривана конструкция за собствени нужди и отдаване на излишната енергия в мрежата.XXX-29011, 29027, 2902810135.4505.2043гр. Варна, по плана на "Западна промишлена зона", Район "Вл. варненчик"
August 26, 2021"ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРOЦЕНТРАЛА" за продажба на произведената електроенергияXI-103,15710135.73.5619гр. Варна, по плана на Промишлена зона "Планова"
August 19, 2021"ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА"XIII-29006 "за търговски комплекс"10135.4508.72гр. Варна, по плана на ОПЗ на р-н "Вл. Варненчик", гр. Варна
August 19, 2021"СКЛАД С ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ-ДИАГНОСТИКА,ПОЛИРАНЕ,ПАСТИРАНЕ,АВТОКОЗМЕТИКА"I-497"за производствено складови дейности"10135.4510.49752гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. варненчик"
August 18, 2021"ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ" върху покривана конструкция за собствени нужди.XVI-41038 "за производствена, складова и търговска дейност"10135.4510.83630гр. Варна, по плана на "Западна промишлена зона", Район "Вл. варненчик"
August 16, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"II-131310135.4501.229049гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
July 29, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"XV-58310135.4503.7478гр. Варна, по плана на кв. "Балъм дере", ж.к. " Владислав Варненчик"
July 23, 2021ОГРАДАIV-30002110135.4507.30913гр. Варна, по плана на местност "Узун Давлам", Район "Вл. Варненчик"
July 23, 2021"ОГРАДА"XV-37410135.4507.37414гр. Варна, по плана на Производствена зона "Метро", Район "Вл. Варненчик"
July 12, 2021"ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ" върху покривана конструкция за собствени нужди.IV-410034,41003510135.4510.102330гр. Варна, по плана на "Западна промишлена зона", Район "Владислав Варненчик"
July 9, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"XVII-111010135.4501.238520гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
July 8, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"XVIII-111110135.4501.238620гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
June 23, 2021"ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ" за ползване на подземна вода за приготвяне на бетонови разтвори.IV-23,2410135.4040.275гр. Варна, по плана на местност "Трошеви ниви", район "Вл. Варненчик"
June 23, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"VI-111810135.4501.218622гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
June 7, 2021"МАГАЗИН СЪС СКЛАД ЗА НЕГОРИМИ МАТЕРИАЛИ В НЕГОРИМА ОПАКОВКА" в УПИ XXXIV-208, кв.3.XXXIV-20810135.4508.2083гр. Варна, по плана на Паркова зона за обществено обслужване, Район "Владислав Варненчик"
June 3, 2021"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР" - промяна предназначението и преустройство на етаж от административна сграда с идентификатор 10135.73.164.4 в "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР"XXX-29011, 29027, 2902810135.4508.2043гр. Варна, по плана на Паркова зона за обществено обслужване, Район "Владислав Варненчик"
May 19, 2021"ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ" до 30kW върху покрива на съществуваща сграда находяща се в имот с идентификатор 10135.4507.330.IX-260018,26001910135.4507.3309гр. Варна, по плана на Производствена зона "Метро", Район "Вл. Варненчик"
April 29, 2021"ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ" върху покривана конструкция за собствени нужди.VI-28000610135.4507.2713гр. Варна, по плана на Производствена зона "Метро", Район "Вл. Варненчик"
April 28, 2021"ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА" върху покрива на Хипермаркет "Технополис - Варна 2"XII-29001,29002,29003,29004,2900510135.4508.31гр. Варна, по плана на ОПЗ на р-н "Вл. Варненчик", гр. Варна
April 26, 2021"ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ" върху покрива на производствена сграда на фирма ЕТ "Михаил Христов".VII-106310135.4510.48112гр. Варна, по плана на "Западна промишлена зона", Район "Вл. варненчик"
April 22, 2021"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"III-63810135.4501.235751гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
April 21, 2021"ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА" върху покрива на Хипермаркет "Технополис - Варна 2"XII-29001,29002,29003,29004,2900510135.4508.31гр. Варна, по плана на ОПЗ на р-н "Вл. Варненчик", гр. Варна
April 14, 2021"Преместване на осветителен стълб"УПИ III- 23001, 23002, 23006, 23008, 23004010135.4023.652гр. Варна, по плана на местност "Боклук Тарла", Район "Вл. Варненчик"
April 14, 2021"Офис - надстройка над сгради"I-43810135.4504.48019гр. Варна, по плана на по план на I-ви м.р., ж.к. "Вл. Варненчик", Община Варна
April 8, 2021"ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ до 30kW върху покривна конструкция"XIII-25001210135.4507.2062гр. Варна, по плана на по плана на Промишлена зона "Метро", Район "Вл. Варненчик"
April 2, 2021"ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ЛЯТНА КУХНЯ И МАСИВНА ОГРАДА"I-350010135.4501.20914гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
April 1, 2021"СКЛАДОВА БАЗА"I-54,38710135.4043.8210гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. варненчик"
March 31, 2021Изграждане на водовземно съоръжение- сондаж, находящ се в УПИ III- 23001, 23002, 23006, 23008, 230040, кв. 2, по плана на местност "Боклук Тарла", район "Вл. Варненчик", Община Варна (ПИ с ИД 10135.4023.65).III - 23001, 23002, 23006, 23008, 23004010135.4023.652гр. Варна, по плана на местност "Боклук Тарла", Район "Вл. Варненчик"
March 29, 2021"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"XXI-25310135.4503.25317гр. Варна, по плана на по план на кв. "Балъм Дере", Район "Вл. Варненчик"
March 26, 2021"ОГРАДА"II-30003910135.4507.315гр. Варна, по плана на местност "Узун Давлам", Район "Вл. Варненчик"
March 17, 2021"ОГРАДА"XI-3610135.4501.48802гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
March 16, 2021"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"II-4481035.4501.223239гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
March 15, 2021"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"VI-136010135.4501.239466гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
March 5, 2021"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"XXII-112910135.4501.236523гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
February 18, 2021"СКЛАД ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ", находящ се в УПИ ІХ-596, кв. 3, по плана на ПЗ "Планова", гр. Варна, ПИ с идентификатор 10135.73.596.ІХ-59610135.73.5963гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
February 18, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"ХVIII-580 "за жилищно строителство"10135.4503.7448гр. Варна, по плана на СО "Балъм дере"
February 16, 2021ОГРАДАІV-404407410135.4044.1315по плана на местност "Налбанка", Район "Вл. Варненчик""
February 16, 2021ОГРАДАV-404407410135.4044.1285по плана на местност "Налбанка", Район "Вл. Варненчик""
February 16, 2021ОГРАДАІІІ-404407410135.4044.1305по плана на местност "Налбанка", Район "Вл. Варненчик""
February 16, 2021ОГРАДАХІІІ-404404210135.4044.1265по плана на местност "Налбанка", Район "Вл. Варненчик""
February 16, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА" - I-ви етап и "ГАРАЖ" - II-ри етапVIII-1605 "за жилищно строителство"10135.4501.197354по плана на СО "Ментеше"
January 18, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"XXVI-76610135.4501.236665по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
December 21, 2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"XIV-66810135.4501.215456по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
December 7, 2020"Автосервизи, битовка, пункт за годишни технически прегледи с две линии и открита площадка за провеждане на прегледи по ADR към пункт за годишни технически прегледи"II-6 "за обществено обслужване, търговия и жилища"10135.4027.627по плана на местност "Атанас Тарла", Район "Вл. Варненчик"
December 2, 2020"БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ 2"IV - 23,24 "за бетонов възел"10135.4040.275по плана на местност "Трошеви ниви", Район "Вл. Варненчик"
November 6, 2020"ПОДПОРНИ СТЕНИ"ХХХII-173210135.4501.215028по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
November 5, 2020"ПОДПОРНА СТЕНА"IX -139210135.4510.52615по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. Варненчик", гр. Варна
November 5, 2020"ПОДПОРНА СТЕНА"XXVI -43010135.4510.101415по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. Варненчик", гр. Варна
November 2, 2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"ХI-160210135.4501.197654по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
October 30, 2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"IV -201710135.4501.238459по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
October 29, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДАVII-1154"за жилищно строителство"10135.4501.211427по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
October 28, 2020ОГРАДАII-174910135.4501.174964по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
October 23, 2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"ХХХ-48810135.4501.226439по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
October 19, 2020"Авторемонтна работилница"XIII-363 "за прозводствена и складова дейност"10135.4507.36314по плана на ПЗ "Метро", Район "Вл. Варненчик, гр. Варна"
September 28, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА"IV-47110135.4504.2743по плана на ж. к. "Вл. Варненчик" - I-ви м.р.
September 21, 2020"ОГРАДА"VI - 41003310135.4510.45330по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. варненчик"
September 17, 2020"СГРАДА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ"ПИ-5010135.4039.50по плана на местност "Голям пясък"
August 26, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА"IX-184710135.4501.217530по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
August 24, 2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"IV-1132 "за жилищно строителство"10135.4501.237623по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
August 21, 2020"СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ"VII -24 "за жилищно строителство, обществено обслужване и търговия"10135.4019.241по плана на местност "Терасите", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна
August 20, 2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"VIII-159510135.4501.159538по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
July 22, 2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ОГРАДА"III-124010135.4501.234837по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
July 20, 2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"XI-188710135.4501.217730по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
June 23, 2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"ПИ-159410135.4501.159438по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
June 22, 2020"Еднофамилна жилищна сграда"ХII-170210135.4501.22297по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
June 22, 2020"ОГРАДА"IХ-1847 " жилищно строителство"10135.4501.217530по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
June 15, 2020"Еднофамилна жилищна сграда"IX-191510135.4501.199741по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
June 11, 2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"VI-1842 "за жилищно строителство"10135.4501.231338по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
June 10, 2020"ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ - СНЕК БАР БЕЗ МЕСТА ЗА СЯДАНЕ"VIII-88610135.4505.4279по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" - II - ри м. р., гр. Варна
May 21, 2020"ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ"XLIV-635, 637,87310135.4510.103534по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. варненчик"
May 18, 2020"Еднофамилна жилищна сграда"XIII-170110135.4501.22287по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
May 8, 2020"ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА с пикова мощност до 30 kW"УПИ XVIII-4501035.4510.90930по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. варненчик"
May 8, 2020"ОГРАДА"VI-111810135.4501.218622по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
April 9, 2020"ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА С МОЩНОСТ 30 kW"I-3100110135.4508.569по плана на Паркова зона за обществено обслужване, Район "Вл. Варненчик", гр. Варна
March 30, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА"XXXIV-198010135.4501.231854по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
March 30, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА"ХХХV-198010135.4501.231954по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
March 25, 2020"Жилищна сграда и ограда"ХХХI-490 "за жилищно строителство"10135.4501.226839по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
March 19, 2020"Изграждане на покривна мрежова фотоволтаична система с мощност 30 kW на покрива на сграда с идентификатор 10135.73.513.10"V-22910135.73.5133по плана на ПЗ "Планова", Район "Владислав Варненчик"
March 18, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА"XVI - 68610135.4501.488457по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
March 9, 2020"Eднофамилна жилищна сграда"VIII-184810135.4501.218030по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
February 28, 2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"ХХIII-1706 "за жилищно строителство"10135.4501.216223по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
February 26, 2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"XX - 186110135.4501.48631гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна
January 27, 2020"Подмяна на двигател и генератор на КОГЕНЕРАТОР 5 след изтичане на 60 000 работни часа"II - 25 "за отоплителна централа"10135.73.6194по плана на Промишлена зона "Планова", гр. Варна
January 17, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА"ПИ -158110135.4501.1581по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
January 17, 2020"Еднофамилна жилищна сграда, подпорни и оградни стени"ХIV - 170010135.4501.2227кв. 7по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
January 9, 2020ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДАII - 187010135.4501.211940по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
January 9, 2020"Еднофамилна жилищна сграда"XIV-73710135.4501.232966по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
January 9, 2020ЖИЛИЩНИ СГРАДИIV -161010135.4501.23876по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
November 27, 2019"Еднофамилна жилищна сграда"XI - 102910135.4501.21004по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
November 21, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"II -179010135.4501.199041по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
November 11, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"IV -19141035.4501.221865по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна
October 1, 2019"Тръбен кладенец (сондаж) с диаметър 160/168 мм", находящ се в УПИ VІ-563 "за производствена, складова, административна и търговска дейности", кв.13, по плана на ЗПЗ, район "Вл. Варненчик", Община Варна (ПИ с ИД 10135.4510.563)VІ-563 "за производствена, складова, административна и търговска дейност"10135.4510.56313гр. Варна, по плана на ЗПЗ, район "Вл. Варненчик"
September 26, 2019"ОГРАДА"ХI-165810135.4501.20505по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна
September 9, 2019"ТЕХНИЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА РЕМОНТ НА ДИЗЕЛОВИ ГОРИВНИ СИСТЕМИ НА АВТОМОБИЛИ"XLIV -1089, 60710135.4510.109732по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. Варненчик"
September 3, 2019"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"ХI-165910135.4501.35701по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
August 30, 2019"ОГРАДА"VII-45210135.4501.221939по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
August 26, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"V-113110135.4501.488123по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
August 22, 2019"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ"ХV - 186610135.4501.22781по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
July 16, 2019"ОГРАДА"XLIV -1089, 60710135.4510.109732по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. Варненчик"
July 12, 2019"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"IV-67410135.4501.231557по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
July 11, 2019"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"ХXXVIII-166410135.4501.224739по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
July 4, 2019"СКЛАД ЗА ИНДУСТРИАЛНИ СТОКИ 1"VIII-815,81610135.4510.109314по плана на "Западна промишлена зона" , Район "Вл. Варненчик"
July 2, 2019"МАГАЗИН ЗА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА"- преустройство и промяна предназначение на част от цех "Шампански"ХХVII-58210135.4510.582кв. 41по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. Варненчик"
June 20, 2019"ОГРАДА"Х-102910135.4501.20994по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
June 20, 2019"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"VI-72010135.4501.212467по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
June 10, 2019"СГРАДА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ НА ЕДИН ЕТАЖ"10135.4039.50по плана на Район "Вл. Варненчик", гр. Варна
June 6, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ"ХI-3610135.4501.48802по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
May 29, 2019"ОГРАДА"VII-28003210135.4507.3283по плана на ПЗ "Метро", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна
May 16, 2019"СТАЦИОНАРЕН БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ"VI-23, 24 "за бетонов възел"10135.4040.275по плана на местност "Трошеви ниви", Район "Вл. Варненчик", Община Варна
May 9, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"ХII-112110135.4501.219122по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
April 8, 2019"ЛЯТНА КУХНЯ"XIII-667 "за жилищни нужди"10135.4501.487756по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
April 1, 2019"ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНА ДОГРАМА"IV-170910135.4510.105216по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. Варненчик"
March 26, 2019"РАЗШИРЕНИЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ПРИСТРОЙКА И ГАРАЖ"ХХV - 1370,1740,174110135.4501.486565по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
February 26, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"Х-102910135.4501.20994по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
February 21, 2019ЖИЛИЩНА СГРАДАIX - 124610135.4501.223839по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
February 8, 2019"ОГРАДА"VII - 147310135.4501.20892по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
February 1, 2019"ОГРАДА"ХIII-36310135.4507.36314по плана на ПЗ "Метро"
November 8, 2017ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДАII-64510135.4501.213055гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"