Разрешения за строеж

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
08.11.2017ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДАII-64510135.4501.213055гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
01.02.2019"ОГРАДА"ХIII-36310135.4507.36314по плана на ПЗ "Метро"
08.02.2019"ОГРАДА"VII - 147310135.4501.20892по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
21.02.2019ЖИЛИЩНА СГРАДАIX - 124610135.4501.223839по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
26.02.2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"Х-102910135.4501.20994по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
26.03.2019"РАЗШИРЕНИЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ПРИСТРОЙКА И ГАРАЖ"ХХV - 1370,1740,174110135.4501.486565по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
01.04.2019"ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНА ДОГРАМА"IV-170910135.4510.105216по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. Варненчик"
08.04.2019"ЛЯТНА КУХНЯ"XIII-667 "за жилищни нужди"10135.4501.487756по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
09.05.2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"ХII-112110135.4501.219122по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
16.05.2019"СТАЦИОНАРЕН БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ"VI-23, 24 "за бетонов възел"10135.4040.275по плана на местност "Трошеви ниви", Район "Вл. Варненчик", Община Варна
29.05.2019"ОГРАДА"VII-28003210135.4507.3283по плана на ПЗ "Метро", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна
06.06.2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ"ХI-3610135.4501.48802по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
10.06.2019"СГРАДА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ НА ЕДИН ЕТАЖ"10135.4039.50по плана на Район "Вл. Варненчик", гр. Варна
20.06.2019"ОГРАДА"Х-102910135.4501.20994по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
20.06.2019"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"VI-72010135.4501.212467по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
02.07.2019"МАГАЗИН ЗА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА"- преустройство и промяна предназначение на част от цех "Шампански"ХХVII-58210135.4510.582кв. 41по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. Варненчик"
04.07.2019"СКЛАД ЗА ИНДУСТРИАЛНИ СТОКИ 1"VIII-815,81610135.4510.109314по плана на "Западна промишлена зона" , Район "Вл. Варненчик"
11.07.2019"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"ХXXVIII-166410135.4501.224739по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
12.07.2019"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"IV-67410135.4501.231557по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
16.07.2019"ОГРАДА"XLIV -1089, 60710135.4510.109732по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. Варненчик"
22.08.2019"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ"ХV - 186610135.4501.22781по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
26.08.2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"V-113110135.4501.488123по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
30.08.2019"ОГРАДА"VII-45210135.4501.221939по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
03.09.2019"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"ХI-165910135.4501.35701по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
09.09.2019"ТЕХНИЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА РЕМОНТ НА ДИЗЕЛОВИ ГОРИВНИ СИСТЕМИ НА АВТОМОБИЛИ"XLIV -1089, 60710135.4510.109732по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. Варненчик"
26.09.2019"ОГРАДА"ХI-165810135.4501.20505по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна
01.10.2019"Тръбен кладенец (сондаж) с диаметър 160/168 мм", находящ се в УПИ VІ-563 "за производствена, складова, административна и търговска дейности", кв.13, по плана на ЗПЗ, район "Вл. Варненчик", Община Варна (ПИ с ИД 10135.4510.563)VІ-563 "за производствена, складова, административна и търговска дейност"10135.4510.56313гр. Варна, по плана на ЗПЗ, район "Вл. Варненчик"
11.11.2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"IV -19141035.4501.221865по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна
21.11.2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"II -179010135.4501.199041по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
27.11.2019"Еднофамилна жилищна сграда"XI - 102910135.4501.21004по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
09.01.2020ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДАII - 187010135.4501.211940по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
09.01.2020"Еднофамилна жилищна сграда"XIV-73710135.4501.232966по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
09.01.2020ЖИЛИЩНИ СГРАДИIV -161010135.4501.23876по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
17.01.2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА"ПИ -158110135.4501.1581по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
17.01.2020"Еднофамилна жилищна сграда, подпорни и оградни стени"ХIV - 170010135.4501.2227кв. 7по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
27.01.2020"Подмяна на двигател и генератор на КОГЕНЕРАТОР 5 след изтичане на 60 000 работни часа"II - 25 "за отоплителна централа"10135.73.6194по плана на Промишлена зона "Планова", гр. Варна
27.01.2020"Подмяна на двигател и генератор на КОГЕНЕРАТОР 5 след изтичане на 60 000 работни часа"II - 25 "за отоплителна централа"10135.73.6194по плана на Промишлена зона "Планова", гр. Варна
26.02.2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"XX - 186110135.4501.48631гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна
28.02.2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"ХХIII-1706 "за жилищно строителство"10135.4501.216223по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
09.03.2020"Eднофамилна жилищна сграда"VIII-184810135.4501.218030по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
18.03.2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА"XVI - 68610135.4501.488457по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
19.03.2020"Изграждане на покривна мрежова фотоволтаична система с мощност 30 kW на покрива на сграда с идентификатор 10135.73.513.10"V-22910135.73.5133по плана на ПЗ "Планова", Район "Владислав Варненчик"
25.03.2020"Жилищна сграда и ограда"ХХХI-490 "за жилищно строителство"10135.4501.226839по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
30.03.2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА"XXXIV-198010135.4501.231854по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
30.03.2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА"ХХХV-198010135.4501.231954по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
31.03.2020Изграждане на водовземно съоръжение- сондаж, находящ се в УПИ III- 23001, 23002, 23006, 23008, 230040, кв. 2, по плана на местност "Боклук Тарла", район "Вл. Варненчик", Община Варна (ПИ с ИД 10135.4023.65).III - 23001, 23002, 23006, 23008, 23004010135.4023.652гр. Варна, по плана на местност "Боклук Тарла", Район "Вл. Варненчик"
09.04.2020"ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА С МОЩНОСТ 30 kW"I-3100110135.4508.569по плана на Паркова зона за обществено обслужване, Район "Вл. Варненчик", гр. Варна
08.05.2020"ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА с пикова мощност до 30 kW"УПИ XVIII-4501035.4510.90930по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. варненчик"
08.05.2020"ОГРАДА"VI-111810135.4501.218622по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
18.05.2020"Еднофамилна жилищна сграда"XIII-170110135.4501.22287по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
21.05.2020"ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ"XLIV-635, 637,87310135.4510.103534по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. варненчик"
10.06.2020"ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ - СНЕК БАР БЕЗ МЕСТА ЗА СЯДАНЕ"VIII-88610135.4505.4279по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" - II - ри м. р., гр. Варна
11.06.2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"VI-1842 "за жилищно строителство"10135.4501.231338по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
15.06.2020"Еднофамилна жилищна сграда"IX-191510135.4501.199741по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
22.06.2020"Еднофамилна жилищна сграда"ХII-170210135.4501.22297по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
22.06.2020"ОГРАДА"IХ-1847 " жилищно строителство"10135.4501.217530по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
23.06.2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"ПИ-159410135.4501.159438по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
20.08.2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"VIII-159510135.4501.159538по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
21.08.2020"СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ"VII -24 "за жилищно строителство, обществено обслужване и търговия"10135.4019.241по плана на местност "Терасите", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна
24.08.2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"IV-1132 "за жилищно строителство"10135.4501.237623по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
26.08.2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА"IX-184710135.4501.217530по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
17.09.2020"СГРАДА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ"ПИ-5010135.4039.50по плана на местност "Голям пясък"
21.09.2020"ОГРАДА"VI - 41003310135.4510.45330по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. варненчик"
28.09.2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА"IV-47110135.4504.2743по плана на ж. к. "Вл. Варненчик" - I-ви м.р.
19.10.2020"Авторемонтна работилница"XIII-363 "за прозводствена и складова дейност"10135.4507.36314по плана на ПЗ "Метро", Район "Вл. Варненчик, гр. Варна"
23.10.2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"ХХХ-48810135.4501.226439по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
28.10.2020ОГРАДАII-174910135.4501.174964по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
29.10.2020"ЖИЛИЩНА СГРАДАVII-1154"за жилищно строителство"10135.4501.211427по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
30.10.2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"IV -201710135.4501.238459по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
02.11.2020"ПОДПОРНА СТЕНА"XXVI -43010135.4510.101415по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. Варненчик", гр. Варна
02.11.2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"ХI-160210135.4501.197654по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
05.11.2020"ПОДПОРНА СТЕНА"IX -139210135.4510.52615по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. Варненчик", гр. Варна
06.11.2020"ПОДПОРНИ СТЕНИ"ХХХII-173210135.4501.215028по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
07.12.2020"Автосервизи, битовка, пункт за годишни технически прегледи с две линии и открита площадка за провеждане на прегледи по ADR към пункт за годишни технически прегледи"II-6 "за обществено обслужване, търговия и жилища"10135.4027.627по плана на местност "Атанас Тарла", Район "Вл. Варненчик"
21.12.2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"XIV-66810135.4501.215456по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
18.01.2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"XXVI-76610135.4501.236665по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
16.02.2021ОГРАДАІV-404407410135.4044.1315по плана на местност "Налбанка", Район "Вл. Варненчик""
16.02.2021ОГРАДАV-404407410135.4044.1285по плана на местност "Налбанка", Район "Вл. Варненчик""
16.02.2021ОГРАДАІІІ-404407410135.4044.1305по плана на местност "Налбанка", Район "Вл. Варненчик""
16.02.2021ОГРАДАХІІІ-404404210135.4044.1265по плана на местност "Налбанка", Район "Вл. Варненчик""
16.02.2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА" - I-ви етап и "ГАРАЖ" - II-ри етапVIII-1605 "за жилищно строителство"10135.4501.197354по плана на СО "Ментеше"
18.02.2021"СКЛАД ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ", находящ се в УПИ ІХ-596, кв. 3, по плана на ПЗ "Планова", гр. Варна, ПИ с идентификатор 10135.73.596.ІХ-59610135.73.5963гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
18.02.2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"ХVIII-580 "за жилищно строителство"10135.4503.7448гр. Варна, по плана на СО "Балъм дере"
05.03.2021"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"XXII-112910135.4501.236523гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
15.03.2021"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"VI-136010135.4501.239466гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
16.03.2021"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"II-4481035.4501.223239гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
17.03.2021"ОГРАДА"XI-3610135.4501.48802гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
26.03.2021"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"XXI-25310135.4503.25317гр. Варна, по плана на по план на кв. "Балъм Дере", Район "Вл. Варненчик"
26.03.2021"ОГРАДА"II-30003910135.4507.315гр. Варна, по плана на местност "Узун Давлам", Район "Вл. Варненчик"
01.04.2021"СКЛАДОВА БАЗА"II-54,38710135.4043.8210гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. варненчик"
02.04.2021"ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ЛЯТНА КУХНЯ И МАСИВНА ОГРАДА"I-350010135.4501.20914гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
08.04.2021"ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ до 30kW върху покривна конструкция"XIII-25001210135.4507.2062гр. Варна, по плана на по плана на Промишлена зона "Метро", Район "Вл. Варненчик"
14.04.2021"Преместване на осветителен стълб"УПИ III- 23001, 23002, 23006, 23008, 23004010135.4023.652гр. Варна, по плана на местност "Боклук Тарла", Район "Вл. Варненчик"
14.04.2021"Офис - надстройка над сгради"I-43810135.4504.48019гр. Варна, по плана на по план на I-ви м.р., ж.к. "Вл. Варненчик", Община Варна
21.04.2021"ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА" върху покрива на Хипермаркет "Технополис - Варна 2"XII-29001,29002,29003,29004,2900510135.4508.31гр. Варна, по плана на ОПЗ на р-н "Вл. Варненчик", гр. Варна
22.04.2021"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"III-63810135.4501.235751гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
26.04.2021"ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ" върху покрива на производствена сграда на фирма ЕТ "Михаил Христов".VII-106310135.4510.48112гр. Варна, по плана на "Западна промишлена зона", Район "Вл. варненчик"
28.04.2021"ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА" върху покрива на Хипермаркет "Технополис - Варна 2"XII-29001,29002,29003,29004,2900510135.4508.31гр. Варна, по плана на ОПЗ на р-н "Вл. Варненчик", гр. Варна
29.04.2021"ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ" върху покривана конструкция за собствени нужди.VI-28000610135.4507.2713гр. Варна, по плана на Производствена зона "Метро", Район "Вл. Варненчик"
19.05.2021"ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ" до 30kW върху покрива на съществуваща сграда находяща се в имот с идентификатор 10135.4507.330.IX-260018,26001910135.4507.3309гр. Варна, по плана на Производствена зона "Метро", Район "Вл. Варненчик"
03.06.2021ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС "МАДАРА"-преустройство и промяна предназначението от ресторант в търговска залаXXX-29011, 29027, 2902810135.4508.2043гр. Варна, по плана на Паркова зона за обществено обслужване, Район "Владислав Варненчик"
07.06.2021"МАГАЗИН СЪС СКЛАД ЗА НЕГОРИМИ МАТЕРИАЛИ В НЕГОРИМА ОПАКОВКА" в УПИ XXXIV-208, кв.3.XXXIV-20810135.4508.2083гр. Варна, по плана на Паркова зона за обществено обслужване, Район "Владислав Варненчик"
23.06.2021"ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ" за ползване на подземна вода за приготвяне на бетонови разтвори.IV-23,2410135.4040.275гр. Варна, по плана на местност "Трошеви ниви", район "Вл. Варненчик"
23.06.2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"VI-111810135.4501.218622гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
08.07.2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"XVIII-111110135.4501.238620гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
09.07.2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"XVII-111010135.4501.238520гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
12.07.2021"ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ" върху покривана конструкция за собствени нужди.VI-25810135.4508.241гр. Варна, по плана на "Паркоустройствен и регулационен план с указан начин на застрояване в Паркова зона за обществено обслужване"
20.07.2021"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"XI-188710135.4501.217730по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
22.07.2021"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ОГРАДА"III-124010135.4501.234837по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
23.07.2021ОГРАДАIV-30002110135.4507.30913гр. Варна, по плана на местност "Узун Давлам", Район "Вл. Варненчик"
23.07.2021"ОГРАДА"XV-37410135.4507.37414гр. Варна, по плана на Производствена зона "Метро", Район "Вл. Варненчик"
29.07.2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"XV-58310135.4503.7478гр. Варна, по плана на кв. "Балъм дере", ж.к. " Владислав Варненчик"
16.08.2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"II-131310135.4501.229049гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
18.08.2021"ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ" върху покривана конструкция за собствени нужди.XVI-41038 "за производствена, складова и търговска дейност"10135.4510.83630гр. Варна, по плана на "Западна промишлена зона", Район "Вл. варненчик"
19.08.2021"ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА"XIII-29006 "за търговски комплекс"10135.4508.72гр. Варна, по плана на ОПЗ на р-н "Вл. Варненчик", гр. Варна
19.08.2021"СКЛАД С ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ-ДИАГНОСТИКА,ПОЛИРАНЕ,ПАСТИРАНЕ,АВТОКОЗМЕТИКА"I-497"за производствено складови дейности"10135.4510.49752гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. варненчик"
26.08.2021"ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ" върху покривана конструкция за собствени нужди и отдаване на излишната енергия в мрежата.XXX-29011, 29027, 2902810135.4505.2043гр. Варна, по плана на "Западна промишлена зона", Район "Вл. варненчик"
26.08.2021"ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРOЦЕНТРАЛА" за продажба на произведената електроенергияXI-103,15710135.73.5619гр. Варна, по плана на Промишлена зона "Планова"
30.08.2021"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"X-22910135.4501.244123гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
01.09.2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"VIII-66210135.4501.487356гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
01.09.2021"СКЛАДОВА БАЗА"X-410024 - "за производствена и складова дейност"10135.4510.46720гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. варненчик"
30.09.2021ОГРАДАXXXIV-198010135.4501.231854гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
07.10.2021ОГРАДАXXXV-198010135.4501.231954гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
11.10.2021"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"VIII-63410135.4501.235851гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
21.10.2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"III-183710135.4501.228746гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
08.11.2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"XLI-46010135.4501.224239гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
08.11.2021"СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ 1"VIII-815,816 "за производствено-складова дейност"10135.4510.109314гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. варненчик"
08.11.2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"I-102110135.4501.23682гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
15.11.2021"ОФИС СГРАДА"XV-37410135.4507.37414гр. Варна, по плана на Производствена зона "Метро", Район "Вл. Варненчик"
01.12.2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"XIII-35210135.4501.247231гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
02.12.2021"БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ 2"IV - 23,24 "за бетонов възел"10135.4040.275по плана на местност "Трошеви ниви", Район "Вл. Варненчик"
03.12.2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"III-187110135.4501.238240гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
15.12.2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПОДПОРНИ СТЕНИ"IV-1610 "за жил. строителство"10135.4501.23876гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Владислав Варненчик"