Регистриране и въвеждане на строежи /сгради/ инженерна инфраструктура/ в експлоатация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи оп IV и V категория (УИАУ 2062)/УТ-21

Зявление УТ-21

Таблица 1

Таблица 3-1

Таблица 3-2