ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ГД „ГРАО“ – справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване и подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ – ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Заповед № 0481/24.02.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определянето на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали по райони и кметства във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Заповед № 0386/15.02.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на община Варна във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Заповед № 0340/11.02.2021 г. на Кмета на Община Варна за образуване на избирателни секции на територията на община Варна за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г.