Протоколи и заповеди от жилищни комисии

Заповед №290 за утвърждаване на решенията по протокол № 06

Прилож №1 от Протокол №06-2018

Протокол №06 2018 на жилищната комисия

Писмо до Пламена Параскевова

Протокол №05 22.08.2018 на жилищна комисия

Заповед №250 за утвърждаване на решенията по протокол № 05

Приложение № №1 и 2 от Протокол №05-2018

Протокол №05- 2018 на жилищната комисия

Заповед №219 за утвърждаване на решенията по протокол №04/03.07.2018

Прилож №1 от Протокол №04-2018

Протокол №04 2018 на жилищната комисия

Протокол №3 17.05.2018

Писмо до Радостина Николова 

Запове №166 за утвърждваване на решенията по протокол №3-2018

Прилож №2 от Протокол №03-2018 на жилищната комисия

Прилож №1 от Протокол №03-2018

Заповед №88 за изземване 26.03.2018

Писмо до Диана Кирова

Протокол №1 28.02.2018г. на жилищната комисия

Протокол №02 2018 на жилищната комисия

Заповед №105 за утвърждаване на решенията по протокол №03-2018г

Прилож №2 от Протокол №01-2018г.

Прилож №1 от Протокол №01-2018г.

Протокол №01 2018г. на жилищната комисия.

Заповед №60 за утвърждаване на решенията по протокол №01-2018

Заповед №345 за утвърждаване на решенията по протокол №06-2017

Прилож №2 от Протокол №06-2017

Прилож №1 от Протокол №06-2017

Протокол №06 2017 на жилищната комисия

Заповед №324 за утвърждаване на решенията по протокол №05-2017

Прилож №1 от Протокол №05-2017

Прилож №2 от Протокол №05-2017

Протокол №05 2017 на жилищната комисия

Писмо до Лазар Костов 2

Писмо до Лазар Костов 1

Заповед за утвърждаване на решенията по протокол №04-2017

Прилож №1, №2, №3 от Протокол №04-2017

Прилож №4 от Протокол №04-2017

Протокол №04 2017 на жилищната комисия

Заповед за утвърждаване на решенията по протокол №03-2017

Прилож №1, №2 от Протокол №03-2017

Протокол №03 2017 на жилищната комисия 

Заповед за утвърждаване на решенията по протокол №02-2017

Прилож №1, №2, №3 от Протокол №02-2017

Прилож №4 от Протокол №02-2017

Протокол №02 2017 на жилищната комисия 

Заповед за утвърждаване на решенията по протокол №01-2017

Прилож №1, №2, №3 от Протокол №01-2017

Прилож №4, №5 от Протокол №01-2017

Прилож №6 от Протокол №01-2017

Протокол №01 2017 на жилищната комисия

Констативен акт стр.3 №2/20.02.2017

Констативен акт стр.2 №2/20.02.2017

Констативен акт стр.1 №2/20.02.2017

Протокол №05 2016 на жилищната комисия

Прилож №4 от Протокол №05-2016

Прилож №1, №2, №3 от Протокол №05-2016

Заповед за утвърждаване на решенията по протокол №05-2016

Протокол №04 2016 на жилищната комисия

Прилож №4 от Протокол №04-2016

Прилож №1, №2, №3 от Протокол №04-2016

Заповед за утвърждаване на решенията по протокол №04-2016

Заповед за утвърждаване на решенията по протокол №03-2016

Прилож №1, №2, №3 от Протокол №03-2016

Прилож №4 от Протокол №03-2016

Протокол №03 2016 на жилищната комисия

Заповед за утвърждаване на решенията по протокол №02-2016

Прилож №1, №2, №3 от Протокол №02-2016

Прилож №4 от Протокол №02-2016

Протокол №02-2016 на жилищната комисия

Заповед за утвърждаване на решенията по протокол №01-2016

Приложение №3 от Протокол №01-2016

Приложения №1, №2 от Протокол №01-2016

Протокол №01 2016 на жилищната комисия

Протокол на жилищна комисия №7/2014г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 ОТ ПРОТОКОЛ №07/2014г.

Заповед №187/2014г. за утвърждаване на решенията по протокол 07/2014 г.

 Протокол на жилищната комисия № 3/2015г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 и №5 ОТ ПРОТОКОЛ №03/2015г.на жилищната комисия

Заповед №145/2015г. за утвърждаване на решенията по протокол №3/2015г.

Заповед №199/2015 г. за утвърждаване на решенията по протокол №4/2015г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4/2015г. от протокол №4/2015г.

Протокол №04/2015г. на жилищната комисия