МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА СИК

Уважаеми колеги,

за улеснение в работата Ви, като членове на СИК, започваме качване на обучителни материали и клипове на нашия сайт:

Предизборен ден

Начало на изборен ден

Упражняване право на глас (допълнително ще бъде качен клип за правилата за гласуване с машина)

Правила за проверка на гласоподавател

Важно за работата на СИК

Придружители и удостоверяване категориите участници в изборния процес

 

В кратък срок ще бъдат качени и обучителни клипове отнасящи се до:

– попълване на протокол на СИК за отчитане на изборните резултати / съответно за секции с машинно гласуване и за секции с хартиени бюлетини/

– работа с машина / стартиране, приключване на изборен ден, изкарване на начални и финални отчети от машинното устройство…/

– ред за отчитане на секционните комисии в РИК