Обществен ред и контрол

Обява във връзка с чл.6 от НУРИОВОС за ИП от Промишлено и гражданско строителство

Обява по чл.4 от НУРИОВОС на ХОУМ ТРЕЙД ООД

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС ЕШРЕФОЛГУ ООД

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС за ИП от Стоянка Зленченко в ПИ 10135.4505.389

Обява по чл.4 МОБИ ООД

Обява по чл.4 ТРАНС ЕООД

Обява по чл.4 „Изграждане на автосервиз и шоурум“

Обява по чл.4 П. Недялкова, Т. Генадиева, Д. Райкова и П. Проданов

Обява във връзка с чл.4 ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО ООД

Обява по чл.4 БАГЕДИ

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС, ИП на ТЕМПО ТРАНС ЕООД

Обява във връзка с чл.4 ОВ и НИТИ ИНВЕСТ

Обява във връзка с уведомление по чл.4 от НУРИОВОС за ИП свързано с изграждане на две сгради със смесено предназначение в ПИ 10135.4508.223

Обява чл. 6 НЕКТОН 2

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП УОН, ЕООД

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП за „Изграждане на търговска и офис сграда за производствено-складова дейност”

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 4 НУРИОВОС, ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА

Уведомление по чл. 4 от НУРИОВОС с възложител Вива Метал 1913 ЕООД

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС, относно ИП Изграждане на автоцентър и търговски комплекс

Oбява ЕВРОТЕКС ООД

Обява ЛАНТАН ИНВЕСТМЪНТ ООД

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС за ИП от УНИТЕХ

Обява по чл.4 Николай Цветков

Обява по чл.4 за ИП от ЕВРОТЕКС ООД

Обява чл.6 Махмуд Мурей

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП за Изграждане на склад за авточасти и сондаж в ПИ 10135.4507.194

Обява по чл.4 ПЕНКОМЕР ЕООД

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП ЛАНТАН ИНВЕСТМЪНТ ООД

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП за Изграждане на склад за авточасти и сондаж в ПИ 10135.4507.194

Уведомление за ИП за Изграждане на склад за авточасти и сондаж в ПИ 10135.4507.194

Обява по чл.4 ОДИСЕЙ 41 ООД

Обява по чл.4 ГАЛА ТРАДИЦИЯ

Обява по чл.4 относно ПИ с идентификатор 10135.73.164.6

ОБЯВА по чл.4 за ИП от ДЕВНЯ ЦИМЕНТ

Oбява във връзка с чл. 6 от НУРИОВОС за ИП от Флуида ООД

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП от ТЕМПО ТРАНС ЕООД

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП от СИ ЕМ ПИ ЕООД

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП от ФЛУИДА ООД

ОБЯВА по чл.4 за ИП от БАБЪЛК КАР УОШ

Обява на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от НУРИОВОС за ИП от Юлиян Василев

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС „ДИОР АУТО“

Инвестиционно предложение

Обява по чл.4 относно ПИ с идентификатор 10135.4040.27

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП от Ив.Цветков

Достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП „Благоустрояване на междублокови пространства в р-н „Вл. Варненчик”, ІI-ри м.р., включително улици ”П. Дертлиев” и „А. Разцветников”, гр. Варна“, с възложител ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВА по чл.4 за ИП в ПИ с идентификатори 10135.4023 и 10135.4023.71

Уведомление за ИП от Т. Димитров

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП от МАКО МАРИН ООД

Oбява във връзка с чл.6, ал.10 от НУРИОВОС за ИП от Стоян Казаков

Уведомление за ИП от „МАКО МАРИН“

Oбява във връзка с чл. 6 от НУРИОВОС за ИП от ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА 8 ЕООД

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП от Юлия Юорданова 8 ЕООД

Oбява във връзка с чл. 6 от НУРИОВОС за ИП от Д. Юдов

Oбява във връзка с чл.6 от НУРИОВОС за ИП от Димитра Димитрова

Oбява във връзка с чл. 6 от НУРИОВОС за ИП от ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ Варна

Обява съгласно чл. 95, ал.1 от ЗООС за ИП в ПИ 10135.4510.453 от Д. Юдов

Oбява във връзка с чл.6 от НУРИОВОС за ИП от МЕТАЛ АД

ОБЯВА във връзка с уведомление за ИП от ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ Варна

Обява във връзка с чл.6 ал.10 от НУРИОВОС за ИП от Консорциум СВ ИНВЕСТМЪНТ ДЗЗД

ОБЯВА за ИП от Консорциум СВ ИНВЕСТ ДЗЗД

Обява във връзка с чл.6 ал.10 от НУРИОВОС за ИП от КЕЙБЪЛ ТЕХ ООД

Уведомление за ИП от ЛИДЪЛ България

ОБЯВА за ИП от КЕЙБЪЛ ТЕХ ООД във връзка с чл.4, ал.2 от НУРИОВОС

ОБЯВА за ИП от ИНТЕРИОР-И ООД и Антон Райков, съгласно чл.95 от ЗООС

Обява във връзка с чл.6 ал.10 от НУРИОВОС за ИП

Информация по приложение 2 от НУРИОВОС за ИП с възложител Община Варна

Обява във връзка с чл.6 ал.10 от НУРИОВОС за ИП от Темпо Транс ЕООД

Уведомление за ИП от КРЕС МЕТАЛ

Обява във връзка с чл. чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната

Обява във връзка с чл.6 ал.10 от НУРИОВОС за ИП от Темпо Транс ЕООД

Oбява във връзка с чл.6, ал10 от НУРИОВОС

ОБЯВА във връзка с чл. чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

Обява съгласно чл. 95, ал.1 от ЗООС за ИП в ПИ 10135.4023.67

Уведомление за инвестиционно предложение от Метал АД

Уведомление от Девня цимент АД

Обява по чл.6 от НУРИОВОС за  за ИП ат БЛЯК СЕНД ИНВЕСТМЪНТ

Обява по чл.6, ал10 от НУРИОВОС за ИП от ВАРНА СКРАП ЕООД

Уведомление от бляк сенд инвестмент във връзка с чл.4, ал.2 от НУРИОВОС 2

Обява от ВАРНА СКРАП ЕООД във връзка с чл.4, ал.2 от НУРИОВОС

Обява за ИП от ТЕМПО ТРАНС ЕООД във връзка с НУРИОВОС

Обява за ИП от КУЛ ООД във връзка с чл.4, ал.2 от НУРИОВОС

Обява за ИП от ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД във връзка с чл.4, ал.2 от НУРИОВОС

Информация по Приложение 2 съгл. чл.6 от НУРИОВОС от ПЕНЕМАТ ООД И Станка Иванова

Информация по Приложение 2 съгл. чл.6 от НУРИОВОС от ОДИСЕЙ ООД

Информация по приложение 2 за ИП от Генчев във връзка с чл.6 от НУРИОВОС

Уведомление от ОДИСЕЙ 41 ООД за ИП във връзка с чл.4 от НУРИОВОС

Обява от ПЕНЕМАТ ООД и Станка Иванова за ИП във връзка с чл. 4 от НУРИОВОС

Обява от Евгени Генчев за ИП във връзка с чл. 4 от НУРИОВОС

Информация по Приложение №6 към НУРИОВОС от МИГ МАРКЕТ ООД

Уведомление с вх. №РД180012892ВЛ от 26.06.2018 от МИГ МАРКЕТ ООД за ИП във връзка с чл.4 от НУРИОВОС

Уведомление за ИП от Електроразпределение Север АД, във връзка с чл. 4 ал.1 от НУРИОВОС

Информация по приложение 2 от НУРИОВОС от Милен Христов (2)

Информация по приложение 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление от МиленПетров съгл. чл.4 от НУРИОВОС

Информация по приложение 2 от НУРИОВОС от ПАНИ ГРУП

Уведомление за ИП във връзка с чл.4 от НУРИОВОС от ЕРП Север

Информация по Приложение 2 съгл. чл.6 от НУРИОВОС от Николай Павлов и Валентина Янева

Информация по Приложение 2 от НУРИОВОС на ИП Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 за стадион IV м.р. Район Вл. Варненчик

Инф. по Прил 2 съгл. чл.6 от НУРИОСВ от ТПК Бриз

Уведомление от Надин 22, съгл.4 от НУРИОВОС

Уведомление за ИП от Николай Павлов съгл. чл.4 от НУРИОВОС

Уведомление за ИП от Автотрейд ООД съгл. чл.4 от Наредба за ОВОС

Информация по приложение 2 от наредбата по ОВОС от  „КРИСАУТО ПАРТС” ЕООД

Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС от Биттел ООД

Информация по приложение 2 от наредбата по ОВОС от ВИВА МЕТАЛ ООД

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на търговски комплекс с инвеститор Кабелни системи ООД

Инвестиционно предложение на София Франс Ауто“ АД

Уведомление от ФАСТ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД (1)

Информация за необходимостта от ОВОС от VEOLIA

Уведомление от Йордан Йорданов и Димитринка Йорданова

Информация по Прил.2 за Шоурум на Автотрейд (1)

Инвестиционно предложение на „ДИЛ АУТО“ ООД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ 

КМЕТ НА РАЙОН „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“

ОБЩИНА ВАРНА

 Относно: Предоставяне на искане за преценка ОВОС

 Уважаеми господин Костадинов,

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. и доп/, и в съответствие с инвестиционния процес за изграждане на „Сгради със смесено предназначение и обществено обслужване“,  Ви представям искане за преценяване необходимостта от ОВОС от Йордан Василев Йорданов, Димитринка Борисова Йорданова.

Лице за контакти: упълномощен представител – Спас Тодоров, гр. Варна, ул. „Цар Самуил“ № 24.

Моля, да поставите съобщение на своята интернет страница и/или по друг начин за най-малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица за най-малко 14 дни. В срок до 3 дни след изтичане на определения срок да изпратите служебно уведомление за резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му, на РИОСВ-Варна към преписка с рег.№26-00-2820/5/16.08.2017г.

Прилагам: Информация за преценяване необходимостта от ОВОС – на хартиен и електронен носител.

С уважение:

Спас Тодоров – пълномощник

ИСКАНЕ

ОТ ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ, ДИМИТРИНКА БОРИСОВА ЙОРДАНОВА,

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС 

ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА „СГРАДИ СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

 І.    Информация за контакт с инвеститора:

 Собственици на имота Йордан Василев Йорданов и Димитринка Борисова Йорданова, двамата с адрес гр. Варна, ул. „Патриарх Евтимий“ №42, вх Д, ет. 2, ап. 88.

 1. Носител на вещни права, със срочно право на строеж върху имота – „ДИОР АУТО“ ЕООД, ЕИК-203129869, Варна бул. „Цар Освободител“ № 76 Г, ет. 4, офис 403, с управител Йордан Василев Йорданов,

Лице за контакти: упълномощен представител – Спас Тодоров, гр. Варна, ул. „Цар Самуил“ № 24.

ІІ.    Характеристика на инвестиционното предложение:

 1.Резюме на предложението

 Настоящото инвестиционно предложение се отнася за ново инвестиционно предложение за изграждане „Сгради със смесено предназначение и обществено обслужване“, на територията на поземлени имоти с №: 10135.4508.208 с площ 8, 961 дка. Имота е собственост на възложителите и е с учредено вещно право със срочно право на строеж на „ДИОР АУТО“ ЕООД.

За имота има „Одобрен“ ПУП-ПРЗ със Заповед № Г-262/31.07.2015г. от зам. кмета на Община Варна за кв.3 по Паркоустройствен и Регулационен план с указан начин на застрояване на Паркова зона за обществено обслужване /ОПЗ/ за район „Вл. Варненчик“, гр. Варна. Съгласно одобрения ПУП плътността на застрояване е макс. 30%, височина до 10 м, Кинт. 1,5,  озеленяване до 50% и неограничена височина на застрояване. Застрояването е свободно. С плана се изменя начина на от „За търговски комплекс“ в „Сгради със смесено предназначение и обществено обслужване“.

Възложителят предвижда да изгради:

 • две свързани жилищни сгради, всяка по десет етажа, с паркинг за автомобили. В сградите ще има и офис помещения;
 • магазин за продажба на мебели;
 • складова площ, в тях ще се помещават офиси на фирмата, стаи за отдих, битовите помещения и др.

Подходът е от южната част на имота, чрез граничещата улица.

Инвестиционното предложение не противоречи на ОУП на община Варна, одобрен по реда на Закона за устройство на териториите.

Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

 Територията на имота се намира в паркова зона, в близост до парк-музей „Вл. Варненчик. Музейният парк с площ от около 30 декара и е залесен с уникална растителност. Предразполага за чудесен краткотраен отдих на живущите в близост до него. С реализацията на инвестиционното предложение жителите ще имат комфорта и удоволствието да живеят в една „зелена“ среда.

Фирма „Диор  Ауто“ ЕООД е лидер на пазара на акумулатори и батерии. Разполага със специализирани магазини във Варна и София, специализиран сервиз и складови бази. Дружество е създадено през 1992 г., като първата частна специализирана фирма във Варненския регион за продажба, сервиз и обслужване на всички видове акумулатори.

С изграждането на новия магазин и склад, фирмата ще разшири дейността си като към продажбите ще се прибави и широка гама  модерни и функционални мебели. Ще се предлага проектиране, транспорт, монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз на мебелите.

Инвеститорите притежават:

– документи за собственост на имотите – Нотариален акт.

– актуална скица.

– има Заповед №Г-262/31.07.2015г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за имота.

Местоположението на терена и съществуващото ползване е подходящо за реализиране на ИП и отговаря на критериите за определяне на характеристиката на предлаганото строителство, дейности и технологии по обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и нарушения на околната среда, както и риск от инциденти.

Разположението и конфигурацията на площадката съответстват на предстоящото предназначение на обекта.

Реализирането на ИП ще има положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия при експлоатацията на обекта и се изразява в разкриване на временни работни места – осигурява се временна работна заетост на проектантски и строителни фирми и разкриване на постоянни работни места, чрез осигуряване на постоянна работна заетост на обслужващия персонал.

 Връзка с други съществуващи/планирани инвестиционни предложения

 Инвестиционното предложение за изграждане на сгради със смесено предназначение и обществено обслужване не противоречи на действащите планове за района. За реализирането му има одобрен ПУП-ПРЗ със заповед на зам. кмета на община Варна, по реда на Закона за устройство на териториите.

Реализацията на намерението ще промени начина на трайно ползване на терена – от земеделска земя в земя в регулация.

 4.Подробна информация за разглеждани алтернативи

 Инвестиционното предложение ще се реализира на  този терен защото:

– природния и ресурсов потенциал на общината е подходящ и позволява реализацията на инвестиционното предложение;

– местоположението на площадката е подходящо избрано от гледна точка на пътно-транспортната обстановка. Теренът граничи с път – улица, част от регулацията на гр. Варна;

– достъпът до имотите е обезпечен от съществуващ път от регулацията на града;

– парцелът има добра визия откъм основния подход;

– околното застрояване не създава нито функционални, нито обемно -пространствени конфликти с бъдещия обект;

– в съседство няма обекти подлежащи на здравна защита;

– теренът е в съответствие с изискванията за екологична безопасност;

– районът е със сравнително добре изградена инфраструктура;

– има възможност да се осигури връзка на вътрешната с външната инфраструктура (водопроводна и електропроводна мрежа, пътна връзка и др.);

-реализацията на инвестиционния проект представлява по-добрата алтернатива от гледна точка на социално-икономическите условия за развитие.

 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

 Предложеният за реализация терен се намира в землището на гр. Варна, кв. „Вл. Варненчик“  ПИ № 10135.4508.208, с площ 8,961 дка.

Всички дейности ще се осъществяват единствено и само в границите на отредената площадка. Не се налага ползването на допълнителни площи.

Приложена е скица, показващи местоположението на площадката.

На територията ще се оформят функционални зони за разполагане на жилищна сграда, магазин и склад.

 1. Описание на основните процеси, включващи размер, капацитет, производителност, принос и резултат

 ИП ще бъдат разположени в границите на имота и ще съответстват на одобрения ПУП-ПРЗ.

Ще се изградят сгради с 95 апартамента и 12 офиса на площ от 7,800дка. На площ от 700 м2 ще се построят магазин за мебели и складова база. Ще се оформи паркинг с около 20-30 места за посетителите на магазина и служителите на фирмата.

Електрозахранването на имота е възможно, съгласно становище на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД. То ще се осигури от съществуващата електропреносна мрежа, посредством полагане на подземен кабел. Ще се изгради трафопост.

Имотът ще се водоснабди от съществуващ водопровод, съгласно становището на ВиК, гр. Варна. Потреблението на вода през периода на строителство и експлоатация ще е ограничено и минимално, тъй като основното дейност не предполага използването на големи количества вода.

Възможно е водоснабдяването от съществуващ уличен водопровод Ф200 ПЕВП, югоизточно от имота или от водопровод Ф110, северозападно от имота, след проектиране и изграждане на уличен водопровод и сградно водопроводно отклонение. Приблизителна свободна напор е от 25-30м.

Битово-фекалните отпадъчни води ще се отвеждат към канализационната мрежа на града. Могат да се отведат към съществуваща улична канализация Ф300 Б, след проектиране и изграждане на сградно канализационно отклонение.

За повърхностните води, формирани от природните валежи, ще се изгради площадкова канализация.

По време на строителството материалите ще бъдат разположени на временна площадка в границите на имота, от която ще се отнеме и съхрани хумусния слой, а след завършване на строителната част, площадката ще бъде възстановена, чрез проекта за вертикална планировка.

Ще се запази съществуващата максимално растителност. В имота няма високостеблена, дървесна и храстова растителност. Към момента цялата територия на имота е покрита с тревна растителност. Няма да се унищожат местообитания на защитени животински видове и растителни съобщества.

След реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи озеленяване, 1/3 от което с дървесни видове. Ще се изгради зелен пояс около целия имот от дървета и храсти. Така ще се подобри визуалния комфорт и ще се намали шумовото натоварване. Предвидени са за засаждане паркови видове като – кипариси, акация, липи, бял бор, ела, гинко и др.

Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да засегне съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически).

Реализацията на инвестиционната инициатива ще има положителен социален ефект за общината и ще създаде условия за по-рационално, екологосъобразно, комфортно и доходоносно използване на територията.

7.Схема на нови или промяна на съществуващи пътища

 Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. До имота се достига по съществуващ път. Експлоатацията и поддръжката на сградите не изисква допълнителни  помощни и комуникативни площи. От уличната регулация ще има директна връзка с имота.

8.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

 Строителството ще се извърши на база одобрен план за безопасност и здраве, включващ и мерки за опазване на околната среда. Извършване на опасни дейности и такива, създаващи риск за състоянието на околната среда не се предвиждат.

Строителният период при реализацията на инвестиционното предложение се очаква да продължи около една година.

Експлоатационният процес е свързан с предоставяне на обслужващи дейности, поддържане на чистотата в обекта, поддържане на озеленените площи, охрана и др. Не се предвиждат производствени и други дейности, изискващи хигиенно-защитни зони или оказващи значително въздействие върху околната среда.

Експлоатационният период на обекта се определя от амортизацията на сградния фонд. При сегашните условия може да се предположи, че цялостна реконструкция и модернизация или извеждане от експлоатация на обекта ще се наложи след около 35 години.

9.Използвани методи за строителство

 Строителството ще се осъществи от местни строителни фирми и предприемачи. По време на строителството ще са необходима площ от 500 кв. м в рамките на имота за временна строителна база, в т.ч. за разполагане на санитарно-битовите постройки за изпълнителите на строителството.

При извършване на строителните дейности ще бъдат използвани конвенционални методи. Ще се проведат изкопни работи, изграждане на бетонови основи, кофраж и подземно включване към електропреносната мрежа.

 10.Използвани природни ресурси по време на строителството и експлоатацията

 Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.

През строителния период ще се използват ограничени количества от следните природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: електроенергия за захранване на строителните машини и строителната база; дизелово гориво за строителната механизация; инертни материали (пясък и трошен камък за направа на бетон); цимент за бетон и замазки; вода за направа на бетон и замазки; вода за питейно-битови нужди на работещите в обекта; армировъчна стомана; стомана и др. материали за метални конструкции; строителни блокчета/тухли; пластмаса и пластмасови изделия; дървен материал. Материалите за строителството ще бъдат доставени от съответните специализирани фирми.

В процеса на експлоатация основно ще се използва електроенергия и вода.

11.Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране:

 На обекта няма да се формират производствени отпадъци.

Поради характера на дейностите ще се формират следните видове отпадъци:

Строителни отпадъци ще се генерират основно през строителния период и ограничено количество при евентуални ремонтни работи. Те са предимно излишни земни маси и строителни остатъци от ремонта на сградите.

Отпадъци генерирани през строителния период:

 • изкопни земни маси – 17 05 06;
 • дървесен материал от куфражи – 17 02 01;
 • смеси от метали – 17 04 07.

Земните маси от горния почвен слой богат на хумус, ще бъдат запазени и след приключване на строителството ще бъдат използвани за обратна засипка и за озеленяване. Излишните земни маси, които ще създадат изкопните работи и генерираните строителни отпадъци ще бъдат транспортирани до място, определено от общинската администрация.

При експлоатацията ще се формират различни отпадъци, свързани с характера на извършваните дейности. Основно това ще са битови отпадъци и строителни отпадъци при извършване на ремонтни дейности. За третиране на отпадъците, възложителят ще предприеме съответните действия, като осигури транспортиране на формираните отпадъци до депа, посочени от общинската администрация.

През периода на експлоатация няма да се формират опасни отпадъци.

Формираните битови отпадъци ще събират чрез системата за събирането им на община Варна.

12.Информация за разглеждани мерки за намаляване на отрицателните въздействия

 Устройството на територията ще се извърши в съответствие с нормативните изисквания на параметрите за застрояване и озеленяване, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии.

Строителството ще се извършва на база на разработен от изпълнителя и одобрен от компетентните органи план, включващ задължително и мерки за опазване на околната среда през строителния период.

Строителните отпадъци ще се депонират само на регламентирано депо.

сметосъбирането ще се организира в съответствие с нормативните изисквания.

При изграждане и поддържане на зелена система на територията на инвестиционното предложение, ще се осъществява растителна защита на база на добрите земеделски практики.

13.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение/например, добив на баластра, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство и третиране на отпадъчните води/

През периода на експлоатацията основно ще се използват питейна вода и електроенергия.

Водоснабдяването ще се осъществява от водопроводна мрежа на гр. Варна, съгласно представеното становище на ВиК ООД.

Електрозахранването ще се осъществи от съществуващата електропреносна мрежа, посредством полагане на подземен кабел и в съответствие със съгласуваната схема на ел. захранване на района, съгласно представеното становище на „ЕНЕРГО ПРО МРЕЖИ“ АД.

14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение;

Всички изискуеми по ЗУТ документи.

 15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда

 В следствие от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване на околната среда.

За отопление ще се използва електроенергия.

Няма да има принос към замърсяване на повърхностните и подземните води, няма да се застраши популациите от характерни за района растителни и животински видове, няма да се въздейства шумово върху населените места. След приключване на строителните дейности, площадката ще бъде озеленена.

За намаляване и ограничаване замърсяването на атмосферния въздух от изгорелите газове ще се предприемат всички законови изисквания съгласно Закона за чистота на атмосферния въздух.

16.Риск от инциденти.

Изграждането на обекта, ще се базира на направени инженерно-геоложки проучвания за конкретната площадка.

Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение потенциално ще съществува само в периода на изграждането и ще касае само работещите на обекта.

Всички дейности ще са съобразени с план за безопасност и здраве.

            По време на експлоатация условията на труд ще бъдат съобразени с Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн. ДВ. бр.102 от 2009г. с изм. и доп.

 

ІІІ.    Местоположение на инвестиционното предложение

 1. План, карти и снимки, показващи границата на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенни характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти подлежащи на здравна защита, и отстояния до тях.

Към инвестиционното предложение е приложена скица с посочено местоположение на площадката.

Настоящото инвестиционно предложение се отнася за ново инвестиционно предложение в ПИ № 10135.4508.208 с площ 8,961 дка, в землището на ж. к. „Владислав Варненчик”, гр. Варна, Община Варна, Област Варна.

Цялата територия на имота не попада в обхвата на защитена зона определена съгласно екологичната мрежа НАТУРА 2000.

В района на община Варна има няколко защитени територии и защитени групи и единични вековни дървета.

Природните обекти на най-близко разстояние до територията на общината, които се ползват с нормативно установена защита са ЗМ “Побити камъни”, ЗМ “Казашко” и ПП „Зл. пясъци“.

Защитена  местност “КАЗАШКО” е обявена със заповед № 49/15.02.1995 г., с площ 125,1 ха. Намира се източно от село Казашко, община Варна. Заема обширен тръстиков масив по северния бряг на Варненско езеро и прилежаща акватория от Варненското езеро – ивица с ширина 250 м. Въпреки, че по-голямата част от територията е заета от потопени тръстикови масиви и езерна акватория, се включват и други ценни биотопи: пясъчни коси, влажни ливади, съобщества от Обикновена тръстика, Крайбрежен камъш и Теснолистен папур. В чертите на тръстиковия масив се срещат и Обикновено ленивче, Блатен ранилист, Блатно еньовче и др. Освен наличието на изброените характерни растителни съобщества, ценността на обекта се допълва и наличието на Спиреолистен оман, жабешка дзука, Приморски триостенник, Блатен кострец, Степен пащърнак, Възлоцветна целина.

Районът осигурява спокойно пребиваване и богата хранителна база по време на размножаване, миграция и зимуване на голям брой птици. Установени са 142 вида птици, сред които 44 гнездещи, 105 защитени и 38 включени в ЧК на РБ като редки и застрашени от изчезване в страната. Могат да се наблюдават видове, като Зеленоглава патица, Кафявоглава потапница, Малък воден бик, Малка бяла чапла, Тръстиков блатар, саблеклюн, Лиска и др. По време на миграция мястото е от важно значение за малкия корморан, розовия пеликан, белия щъркел, представители на сем. чаплови и сем. дъждосвирцови.

Защитената местност е на около 3,300 км от имота обект на преценката.

 Защитена местност “Побити камъни” – частта попадаща на територията на община Аксаково е “Слънчевските” групи. Обявяването и защитата  на  е станало с Постановление №12304/ 26.06.1937 г.

Намира се в западния край на Варненската низина и е съставена от каменни варовикови колони с неправилна цилиндрична или конусовидна форма, разположени в 14 отделни групи на различно разстояние. представлява запазени участъци от “Малката Варненска пясъчно-чакълена пустиня” от старотерциерна долномиоценска възраст – уникален феномен и ендемична за Европа. Тук има много  конкреционно-карстови образувания и химично-карстови образувания с най-различни форми. Каменните колони се издигат до 5-6 м, а дебелината им достига от 0,5 до 2,5 м. Изградени са от варовити пясъчници, съдържащи много вкаменелости – нумулити, миди, охлювчета. и др. Уникалните образувания са следствие от процеси протичащи на дъното на море в стари геологични времена. Образуването им и до днес е предмет на различни хипотези. Предполага се, че те съществуват отпреди 50 млн. години и че контакта с тях е източник на особен вид енергия.

Специфичният характер на ландшафта създава условия за формиране на характерни местообитания. Растителността е представена от разнообразни тревни асоциации, доминирани от Влагалищна власатка, Колхидска острица, Полегнало плюскавиче, усукан игловръх.

Тук се срещат 10 вида редки и ендемични растения. Фауната е представена от 7 вида влечуги, 7 вида бозайници, 114 вида птици, от които 55 са гнездящи, а останалите 59 вида са наблюдавани редовно или спорадично по време на миграции и зимуване или при търсене на храна през размножителния период.

Защитената местност е на около 14 км от имота обект на преценката.

 Природен парк «Златни пясъци» –  обявен е със заповед № 570/14.08.2001 г., с площ 1320,7 ха. Намира се на 17 км североизточно от град Варна, между скалния ръб на Франгенско плато и морския бряг, в непосредствена близост до морския комплекс “ Златни пясъци”. Обявен е за защитена територия през 1943 г. Общата дължина на парка е 9.2 км и средна ширина 1,2 км. Обликът на парка се определя от дървесните и храстовите формации, които заемат около 90 % от площта му. С най-голямо участие са смесените широколистни насаждения, с преобладаващо участие на обикновения габър, цер и благун. Територията включва ценни и редки екосистеми с голямо разнообразие: лонгозен и сублонгозен тип; субсредиземноморски храстови екосистеми;  находища на редки ендемитни и реликтни видове. Най-ефектни са лонгозните с множество лиани – бръшлян, повет, скрипка, дива лоза, гърбач, хмел. На територията на природния парк са установени около 200 висши растения, като около 20 от тях се отнасят към категорията на редките, застрашените и защитените видове. Установени са 8 вида влечуги, включително смокът мишкар, големият стрелец и двата вида сухоземни костенурки. Орнитофауната включва над 80 вида птици, повечето от които са горски обитатели. Най-често се срещат косове, дроздове, синигери, кълвачи, сойки, а от хищните птици – малък орел, обикновен мишелов, голям ястреб, бухал, горска улулица, сокол орко. Паркът е богат на защитени растения – лимодрума е терциерен реликт; кавказката иглика, съсънката и източния лопух са много редки, включени в Червената книга на РБългария.

ПП “Златни пясъци “ се отличава и с богато културно-историческо наследство, обхващащо широк период от време – от античността до късното средновековие. Най-значителен обект в това отношение е “Аладжа манастир” – средновековен скален комплекс от ХІІІ – ХІVв. В близост до манастира се намират катакомбите – голяма група от пещери, разположени на три нива. На север от манастира се намират базилика и късноантична крепост от ІV – VІІв.

В парка е изградена посетителска инфраструктура – има маркирани и благоустроени с алеи и кътове за отдих 6 маршрута, стари чешми, места с очарователен изглед към морето. През 2003 г. е изграден нов посетителски център.

Природният парк е отдалечен от площадката обект на инвестиционното предложение на около 18 км.

2.Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката на инвестиционното намерение и бъдещи планирани ползватели на земи;

Земята е собственост на инвеститора.

Инвестиционното предложение не влиза в противоречие с настоящото и бъдещото ползване на други земи в района.

3.Политика на зониране или земеползване;

Зонирането е определено на основание одобрения ПУП-ПРЗ, одобрен със  Заповед Г 262/31.07.2015г. на зам. кмета на общ. Варна.

4.Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа;

 

В близост до площадката няма санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за питейни и хигиенни нужди и др.

Не са известни и паметници на културата и имота на инвеститора.

В непосредствена близост до площадката няма разположени защитени територии.

Територията предмет на ИП не засяга защитени зони Корине места, Рамсарски места, флористично важни места, орнитологични важни места.

ИП може да окаже въздействие върху най-близко разположените ЗЗ – „Варненско – Белославско езеро“ и “Батова” определена съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие.

Варненско-Белославското езеро обхваща две езера – Варненското и Белославското, свързани с изкуствено прокопан канал и разположени на запад от град Варна. Варненското езеро е крайбрежно лиманно езеро с естествен произход. В миналото е било сладководен басейн с незначителна връзка с Белославското езеро на запад и със слаб отток към морето. През 1909 г. се прокопава първият канал между Варненското езеро и морето. До 1923 г. Белославското езеро е закрит сладководен лиман, в който се влива р. Провадийска. Днес развитието на няколко промишлени комплекса в района е наложило използването на двете езера за корабен транспорт, което довежда до прокопаването на два нови канала – един, свързващ Варненското езеро с Черно море, и втори, свързващ двете езера. В комплекса преобладават откритите водни площи. Широката връзка с Черно море е довела до повишаване солеността на водите в двете езера, с което екологичните условия се доближават до тези на морската акватория. В северната част на Варненското езеро (ЗМ “Казашко”) и западната част на Белославското езеро са разположени тръстикови масиви с преобладаване на обикновената тръстика /Phragmites australis/, теснолистния папур /Typha angustifolia/ и крайбрежния камъш /Shoenoplectus litoralis/. Масивите в западната част на Белославското езеро са значителни по площ и преминават във влажни и мочурливи ливади. Северно от тях се намира соленоводен басейн, обрасъл по бреговете със солянка /Salicornia sp./ и друга халофитна растителност.

            Варненско-Белославския езерен комплекс е важна зона с международно значение за зимуващите водолюбиви птици. Тук ежегодно се концентрират нод 20 000 водолюбиви птици от 64 вида. На територията на комплекса са установени 202 вида птици, 59 от които са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове91 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 7 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 – 21 вида, в SPEC3 – 63 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 70 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита.

            Комплекса Варненско-Белославско езеро е разположен до третия по големина град в България – Варна, който е голям туристически и промишлен център. Езерото има голямо социално и икономическо значение за региона и за страната. Промишлеността се развива около езерото от края на ХІХ век. Днес в района на Варненско-Белославския езерен комплекс съществуват 5 промишлени пристанища, едно военно и едно гражданско пристанище, две яхтени пристанища, ТЕЦ “Варна”, която е част от Девненския химически комплекс, пречиствателната станция на град Белослав и една стъкларска фабрика. В западната част на езерния комплекс са разположени утаителните басейни на Девненския Химически комплекс, където се утаяват седиментите от промишлените води на химическите заводи. В северната част е разположен утаител на ТЕЦ Варна. Голяма част  от тежката индустрия е разположена по границите на комплекса. Варненското и Белославското езеро се използват като плавателен канал за кораби. Фериботна линия функционира в района на град Белослав, за да свързва двете части на града. Около езерния комплекс са разположени пътища, железопътна линия и урбанизирани територии. В източната част на Варненското езеро често се провеждат регати, а също и унд сърфинг. В района на езерата се извършава спортен риболов, особено в района където ТЕЦ Варна изпуска топлите си води във Варненското езеро и се събират големи пасажи риба. В самите езера се извършва промишлен риболов със стоящи и плаващи мрежи от жителите на околните селища. Ловът на водолюбиви птици, включително от моторни лодки е също често срещана практика в района на езерата.

 

 • На отделни малки участъци от територията на комплекса се осъществява земеделие (отглеждане на зърнени култури, зеленчуци и лозя) и животновъдство. Развитието на промишлеността и урбанизацията са фактори, които са довели до загуба на местообитания и до обща и цялостна екологична промяна на влажната зона и днес продължават да бъдат основен застрашаващ фактор. Те са основен източник на силно неорганично и органично замърсяване с всички последици от това, като основен замърсяващ фактор са химическите заводи, други промишлени предприятия и корабоплаването.

Изграждането на ИП няма да доведе до замърсяване с органични и неорганични замърсители

 

 • Бъдещите планове за развитие на промишлеността и инфраструктурата (особено разширяване на пристанищата, нови железопътни линии, пътища и подводни газопроводи), както и урбанизацията (разширяване на селищата и създаване на вилни зони) в района на комплекса застрашават съществуването на последните останали естествени местообитания.

Реализацията на плана предвижда усвояване на имот, който се намира на около 1 км от зоната. Не се очаква фрагментация на местообитания. Няма да се унищожават тръстикови масиви.

 • Ловът, който често се осъществява с незаконни средства, в защитени територии и на защитени видове застрашава много от водолюбивите птици.

Няма да се допуска лов на птици от територията на обекта.

 • Естествени застрашаващи фактори за езерата е съществуването на слой от сероводород на дъното на езерата на дълбочина над 10 метра, който не позволява съществуването на живот, както и токсичното водорасло Primnesium parvum (не установявано след 1963) което може да доведе да масово измиране на рибата и безгръбначните животни. Еутрофикацията на езерния комплекс е значителна и може да се разглежда като отрицателно действащ фактор. Във пресноводните части на комплекса водната растителност е в напреднала фаза на сукцесия и се нуждае от подходящо управление за поддържане на биоразнообразието. Земеделските дейности осъществявани в околните на езерния комплекс земи допринасят за органичното замърсяване на езерото. Някои индустриални комплекси, разположени по горното течение на река Провадийска вероятно замърсяват самата река и езерния комплекс.

Дейностите съпътстващи складовата работа няма да водят до замърсяване на езерните води. Отпадъчните води ще се събират във водоплътни черпателни ями и предават за последваща обработка в ПСОВ, на лица отговарящи на изискванията на Закона за водите.

 

Зоната е обявена със Заповед на министъра на околната среда и водите, публикувана в ДВ 22/16 март 2012г. Забранителния режим на зоната е:

 

 1. залесяването на пасища, ливади и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
 2. косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август;
 3. паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност;
 4. изграждането на вятърни генератори за производство на електроенергия с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Режимът не се прилага за вятърни генератори, използвани като собствени източници на електрическа енергия.

 

Територията на ИП отстои от зоната на около 3 км. Предвиденото в ИП не противоречи на режимите на зоната.

  

Защитената зона е обявена със ЗАПОВЕД № РД-129 от 10 февруари 2012 г., на министъра на околната среда и водите и  на основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 и чл. 17 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение на Министерския съвет № 802 от 4.12.2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.).

Защитена зона “Батова”, с код BG0002082 е с обща площ 381 495,163 дка, от които 3,226кв. км морски пространства.

Минималната надморска височина в зоната е 0 м, максималната е 357 м, а средната е 226 м. Част от територията (32%) на зона попада в обхвата на област Добрич, 67 % от територията попада в обхвата на област Варна, а 1% от нея заема морска територия.

По вид собственост територията обхваща 39% държавна, 14% общинска и 47% частна собственост.

Защитената зона обхваща поречието на р. Батова и по-голяма част от Франгенското плато, включително бреговата ивица от Албена до Златни пясъци. В границите на мястото се срещат няколко типа местообитания, от които с най-голяма площ са горските  –  широколистни гори (35%) от цер, благун, обикновен габър и обработваеми площи (44%). Останалата част от територията е заета от открити тревни пространства, обрасли на някои места с храстова растителност, пасища, ливади, овощни градини и лозя. В района около устието на р. Батова е разположен поддържан резерват “Балтата”, съхраняващ естествена лонгозна гора и блатни хигрофитни фомации.

Защитена зона “Батова” представлява комплекс с различни по характер местообитания, които са характерни както за типични горски видове птици, така и за водолюбиви птици, и птици използващи земеделските земи за хранене и почивка при миграция.

Голяма част от описаните местообитания в Стандартния формуляр за набиране на данни са запазени в района на ПП “Златни пясъци”, ПР „Балтата”,  както и в горите по поречието на р. Батова.

Резерватът е разположен по най-долното течение на р. Батова, непосредствено до морето и КК Албена. Представлява най-северната европейска лонгозна (заливна) гора, в състава на която влизат дървесни видове като полски ясен, черна елша, полски бряст, полски клен, бяла топола, бяла върба и други влаголюбиви дървесни и храстови видове, съчетани с различни видове дървовидни лиани – обикновен повет, бръшлян, хмел, гърбач, скрипка, дива лоза, а също така и няколко вида тревисти лиани. Като цяло преобладават растителните съобщества с доминиране на полския ясен. Подлесът се характеризира с широко разпространение на обикновения и черния глог, къпината, шипката, широколистния чашкодрян, леската, и др.

От тревните видове са характерни блатното кокиче, перуниката, битимски синчец, няколко вида лютичета, очиболецът, водният морач, белият и черният оман, момковата сълза, острицата, мехунката, върбовката, медицинската ружа.

В района са установени над 260 вида висши растения, от които 28 вида са с природозащитен статус. Срещат се 6 вида лишеи и 13 вида гъби.

Фауната е представена от 337 вида от моделните групи безгръбначни, 16 вида риби, 15 вида земноводни и влечуги, 36 вида бозайници и над 180 вида птици, от които 95 вида са гнездящи. Особен интерес представляват ръждивата и бялата чапла, черният и белият щъркел, сивият жерав, кресливият орел, черният кълвач, славеят и др.

Следователно голяма част от описаните местообитания на видовете птици в Стандартния формуляр за набиране на данни за защитена зона “Батова” са запазени в района на природния парк, поддържания резерват, буферната му зона и в горите по поречието на р. Батова.

Предмет на опазване в защитена зона “Батова” са 60 вида птици, включени в Приложение І на Директива 79/409/ЕЕС и 26 вида редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Приложение І на Директива 79/409/ЕЕС.

 

Територията на ИП отстои от зоната на около 3,5 км. ИП няма да доведе до отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване, до нарушаване целостта или фрагментация на техните хабитати, както и до увреждане на защитена зона.

 

Реализацията на ИП няма да доведе до промяна в местообитанията и миграционните трасета на птиците, поради:

 • Територията е урбанизирана.
 • Не се предвижда изграждане на надземни електропреносни мрежи, които да увеличат риска от гибел за мигриращите видове, особено на белите щъркели.   
 • Много от видовете птици предмет на опазване в зоната са характерни за откритите пространства и земеделските земи с полезащитни пояси и храсталаци.
 • Реализацията на ИП ще се осъществи в съответствие с целите на опазване на местообитанията и видовете в района.

 

Може да се направи прогноза, че реализацията на ИП няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване, до нарушаване целостта или до увреждане на защитените зони.

 

 1. Подробна информация за всички разглеждани алтернативи за местоположение:

Проведени са множество прединвестиционни проучвания на подходящи места за реализация на ИП, в резултат на което е избран този терен, защото:

–  терена е собственост на инвеститора;

– природният и ресурсов потенциал на общината е подходящ и позволява реализацията на инвестиционното предложение;

– в региона има подходящи фирми, които могат да извършат съответните изкопни и строителни мероприятия;

– мястото е подходящо избрано от гледна точка на общото израстване на региона. Тук са събрани множество паркинги за продажба на МПС.

 

Алтернативи при реализацията, биха могли да се разглеждат основно с методите на строителство, начините на застрояване и използване на терена, формирането на инфраструктурата, броят на паркоместата, начините на озеленяване.

Нулевата алтернатива не е приемлива от икономически аспект – територията като местоположение и качества е по-подходяща за осъществяване на дейността.

 

VІ. Характеристики на потенциалното въздействие/кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение, като се вземат предвид следните фактори/:

 

 1. Въздействие върху:

 

Въздействие върху хората и тяхното здраве

Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение потенциално ще съществува само в периода на изграждането на обектите и ще касае само работещите. Очакват се следните временни и краткотрайни въздействия върху здравето на работещите:

– наднормен шум, вибрации, работа на открито с непостоянен микроклимат, замърсяване на въздуха с прахови частици и ауспусови газове от бензинови и дизелови двигатели;

– физическо натоварване и опасност от трудови злополуки, свързани с използването на тежки машини – бетоновози, булдозери, товарни коли, кранове за монтаж и др.;

– риск от падания, травми и злополуки при неспазване на Наредба № 2 на МТСП за безопасни и здравословни условия на труд при СМР от 1994 г.

Изброените неблагоприятни ефекти ще се отнасят до работещите в наетите от възложителя фирми, в т.ч. и изпълняващи специализирани строително-монтажни работи. Същите ще имат временен характер, като рискът се оценява като нисък до приемлив. Използването на лични предпазни средства (антифони, противопрахови маски, каски, работно облекло и обувки), изграждане на физиологични режими на труд и почивка, създаване и спазване на специфични правила за ръчна работа с тежести и товари, ще доведе до намаляване на риска.

За населението на гр. Варна, въздействията ще са без практически неблагоприятни здравни ефекти. По отношение на шума, като най-значим рисков фактор по време на изграждането на обекта и при най-неблагоприятни условия, нивата на този фактор ще са по-ниски от допустимите съгласно действащите хигиенни норми.

 

По време на експлоатацията на обекта населението няма да бъде експонирано на установения водещ по значимост фактор – шума.

Спазването на конструктивните и технологичните изисквания ще минимизира до приемливи нива травматичния риск.

За магазина и склада, ползвателите, е необходимо да се предвидят достатъчни и адекватни мерки за елиминиране на опасността от злоумишлени действия на външни лица.

Потенциален риск за здравето на работещите съществува. Ще им въздействат отделените вредни вещества във въздуха и шумовата експозиция и от работата на ДВГ на машините при транспортните, товаро-разтоварните дейности.

Най-съществено въздействие, през целия период на денонощието, но на значителни отстояния от обекта е шумът от движението на моторни превозни средства по съседната улица, която е на около 120м. Затова, с цел намаляване на този дискомфорт се предвижда изграждане на зелен пояс.

Няма да настъпят промени в шумовата характеристика за населението, тъй като отстоянието до жилищните сгради е около 130м от магазина. Не се очаква превишение на дневните и нощни норми за нива на звуково налягане в жилищната зона и причиняване на дискомфорт през нощта по време на съня.

Няма емисии на йонизиращи лъчи, източници на радиониклеиди и електромагнитни вълни.

Психо-емоционалният ефект от изпълнението на ИП върху населението от съседните населени пунктове се очаква да бъде основно позитивен.

 

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху хората и тяхното здраве, в резултат на реализацията на инвестиционното предложение:

Според данните за строителните решения може да се предположи, че при реализиране на проекта населението от най-близките обекти, подлежащи на здравна защита няма да бъде засегнато при нормална експлоатация. Потенциално засегнати ще се окажат работниците по изграждането и поддръжката, както и пребиваващите в тях при аварийни ситуации.

В заключение, въздействието върху здравето на хората от реализирането на инвестиционното предложение е следното:

 • Пряко като въздействие по време на строителството;
 • Краткотрайно и временно при строителството;
 • Без отрицателни въздействия върху здравния статус на населението;
 • Незначително по време на експлоатация.

 

Въздействие върху земеползването

За територията има одобрен ПУП.  Инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване в баланса на земеделска производителност за района.

 

Реализацията на ИП няма да окаже значително въздействие върху земеползването на общината.

 

Атмосферен въздух

Разглежданият район е с умерено континентален климат, омекотен от близостта на водния басейн – Черно море, посредством връзката “море – езеро”.

Преобладават ветровете от северозападна четвърт. Ветровете със скорост между 2 и 5 m/s. обхващат около 80% от случаите. Характерни за района са умерените и силните ветрове- средногодишната скорост на вятъра е около 3.5 m/s. Средногодишната честота на дните с по-силен вятър- над 5m/s, който предизвиква  високо ниво на турболенция и ефективно разсейва замърсителите с 20.3  %. Случаите на тихо време са малко – под 25%, което е благоприятно за разсейване на замърсителите. Хактерно за района явление е наличието на бризови циркулации (около 90 дни годишно)- най-често през юли – август със скорост от 3 до 5 m/s.

Средната годишна температура е 12.1 Со. Годишния ход на температурата има минимум през януари и максимум през юли. Най-ниска е средната температура на въздуха през януари +1.2 С, а най-високата е за юли +22.6. Средномногогодишното количество на валежите е около 500mm. Средногодишната стойност на относителната влажност на въздуха е 77 %, максималната стойност (82 %) е през зимата, а минималната (70 %)- през лятото. Средногодишния общ брой  на дните с мъгла в района е сравнително голям – 35. Те оказват неблагоприятно влияние при разпространяването на замърсителите по въздуха, т.е. възпрепятстват ефективното разсейване.

От горе изложеното може да се направи общата оценка, че климатичните и метеорологичните условия в района и свързаната с тях динамика на атмосферата са много благоприятни за разсейване на атмосферните замърсители и за самопречистване на атмосферата.

В близост на разглежданата територия набирането на климатичните данни  се извършва в станцията на летище Варна, което се намира на около 1 км от имотите и данните са представителни за  разглежданата територия.

За разглеждания район е характерно следното годишно разпределение с преобладаваща неутралната устойчивост, след което – силна устойчивост на атмосферата.

Няма провеждани целенасочени измервания, свързани с определянето на качеството на атмосферния въздух в разглеждания имот. По принцип качеството на атмосферния въздух се определя от следните фактори:

 • Климатични и метеорологични условия
 • Наличие на организирани и неорганизирани емисионни източници на замърсители

 

В разглежданата територия няма промишлени предприятия. Това оказва положително влияние върху качеството на въздуха. Имотът е заобиколен от търговски и складови сгради. На около 20 м е парковия комплекс „Вл. Варненчик“.

В близост до територията на реализация вредните вещества във въздуха се отделят в резултат на движението на автомобилния транспорт.

 

Повърхностни и подземни води

Повърхностни води

Повърхностните води на сушата се отнасят към Черноморската водосборна област. В хидроложко отношение районът се отнася към подобласт с преобладаващо дъждовно подхранване и район с преобладаващо влияние на подпочвеното подхранване.

Хидрографската мрежа е слабо изразена и се характеризира с временния отток по деретата и другите овражни форми при проливни валежи. Повърхностният отток се отвежда към морето или се изпарява. Районът е беден на повърхностни водни ресурси на сушата – няма реки и езера (най-близкото езеро е “Варнеско – Белославско езеро”. Повърхностните води по принцип не са замърсени от производствени дейности.

В района повърхностните води се формират само от валежите.

Районът се отличава с недостатъчни по количество валежи, по-слаби от средните за страната, разпределени сравнително равномерно през годината. През лятото и есента падат около 52 % от годишните валежи, а през зимата и пролетта – около 48%. Дните за снежна покривка са  около 15дни – задържане на снега, благодарение на по-високите температури през зимата в следствие на близостта до морето.

 

Подземни води

Характерно за тази зона е етажното разположение на водоносните хоризонти, вертикалната хидрохимична зоналност на подземните води, наличието на хидравлична връзка между водоносните хоризонти по линия на тектонските разседи и разломи, макар водоносните хоризонти да са добре изолирани един от друг и значително площно разпространение на докватернерните водоносни хоризонти.

В разглеждания район са отделени следните водоносни хоризонти: малм-валанжински; долно-средно еоценски; сарматски.

Според минерализацията си те са най-често пресни и слабо минерализирани. По температура са в границите на изискванията на стандарта за питейни води /изключение прави малм-валанжинският хоризонт с Т0С=30-450С/. Подземните води в кватернерните отложения и в сарматския водоносен хоризонт са най-често безнапорни, а в малм-валанжинския – напорни.

Районът на плана съгласно физико-географското райониране попада в Добруджанската подобласт на Източна Дунавска равнина. Тя е с нисък пластово-денудационен и акумулационен релеф, малкоамплитудни денивелации на денудационните фации и значително потъване на акумулационните фации на заравнените повърхнини. От гледна точка на подземните води обектът попада в Мизийския хидрогеоложки район, подобласт Варненска депресия – Източна Добруджа и Варненско плато.

В разглеждания район въз основа на установения по архивни данни геолого-литоложки строеж, геоморфоложки и тектонски характеристики, са отделени следните водоносни хоризонти:

– малм-валанжински;

– долно-средно еоценски;

– сарматски;

– кватернерен.

Разглежданият район е сравнително беден на повърхностни водни ресурси;. В близко бъдеще няма опасност от изтощаване на водите от подземните водоносни хоризонти (особено от малм-валанжския), а подземните водни ресурси от сарматския водоносен хоризонт са уязвими за повърхностно замърсяване и по принцип вече са замърсени в определена степен.

 

Геоложка основа – Геоложки строеж –  В геолого-литоложки аспект районът е изграден от неогентски седиментни скали на “Евксиноградската свита”, представени от сиви варовити глини, често диатомитни, с тънки прослойки от диатомити и тънки декритусни лещи и прослойки. Мощността и стратиграфският й обхват е 100-110 m.

Геоморфология – От геоморфоложки аспект районът се отнася към Дунавската морфоструктурна зона, Източна морфографска област, Черноморско крайбрежие. Разглежданата територия не е обхваната от древни и съвременни свлачища – Сградите ще са разположена на заравнен терен, който е извън пределите на древните и съвременните активни свлачища, характерни за Черноморското крайбрежие. Носещата способност на земната основа е сравнително голяма и няма опасност от предизвикване на неблагоприятни процеси. Няма зони със строителна забрана.

Следва да се отбележи, че геоложкият строеж и условия не създават трудности за изграждане на обекта.

   

 Биоразнообразие

Според растително-географското райониране на България (Бондев, 2002) територията, където ще се реализира инвестиционното предложение се отнася към Европейската широколистна горска област, Евксинска провинция, Черноморски окръг. В настоящия момент територията представлява земеделски земи.

Естествената растителност за територията на общ. Варна е от ксеротермен (сухоустойчив) тип, с полустепен характер (Янчева и др., 1997), обусловена от почвените и климатични условия на района. Растителната покривка е комплекс от тревни фитоценози с различни доминантни видове, които се редуват в зависимост от мощността на почвата и в повечето случаи те са отворени, с преобладаване на калцифилни видове. Характерна е засилена деградация на пасищната растителност, за което свидетелства увеличеното разнотревие и присъствието на рудерални видове. Разпространени са белизмови пасища в които са установени три сезонни аспекта, а именно: раннопролетен (ефемерен) с преобладаване на луковичната ливадина (Poa bulbosa); летен с преобладаване на лъжеовчата власатка (Festuca pseudovina), гребеновидния житняк (Agropyron cristatum); късен с преобладаване на белизма (Dichantium ischaemum) и голоосилесто коило (Stipa capillata). Участието на житните в тревостоя варира от 15 до 50%. В по-голямо обилие се срещат гребеновидния житняк (Agropyron cristatum), троскота (Cynodon dactylon) и обикновената овсига (Bromus commutatus). Разнотревието е с най-разнообразен видов състав и най-широко вариране по процентно участие – от 10 до 90%. С по-голяма честота и обилие се срещат видовете, които нямат хранителна стойност и рудералните видове: полски ветрогон (Eryngium campestre), полска паламида (Cirsium arvense), късодръжков магарешки бодил (Carduus acanthoides), млечка (Euphorbia glareosa), австрийски пелин (Artemisia austriaca), обикновен пчелинок (Marrubium vulgare),  дребна перуника (Iris pumila) и други, а по-слабо са представени светлолюспестия и лерхианов пелин (Artemisia pedemontana, A. lerchiana), теснолистния живовлек (Plantago lanceolata), лечебното глухарче (Taraxacum officinalis), бялото и обикновеното подъбиче (Teucrium polium, T. chamaedrys), обикновената крупина (Crupina vulgaris), австрийския лен (Linum austriacum), жълтия равнец (Achillea clypeolata), пролетния горицвет (Adonis vernalis), вълнистия напръстник (Digitalis lanata), eдроцветното срамливче (Orlaya grandiflora), обикновеното милосърдниче (Asperula cynanchica), обикновеното и лаксмановото срещниче (Ajuga chamaepytis, А. Laxmanii), чакълната млечка (Euphorbia nicaeensis), уралската звездоглавка (Cephalaria uralensis), южното чапличе (Scandix australis), есенен мразовец (Colchicum autumnale), зимния лен (Linum bienne), теснолистния и обикновения божур (Paeonia tenuifolia, P. peregrina), жълтото асфоделине (Asphodeline lutea), седефчето (Ruta graveolens) и турската мащерка (Thymus zygioides). Бобовите заемат от 5 до 10% от тревостоя и включват главно едногодишни ефемерни или летни видове като извито сграбиче (Astragalus hamosus), дребноплодна люцерна (Medicago minima), фий (Vicia sativa), азиатска глушина (Vicia peregrina), а от многогодишните най-добре представени са обикновен звездан (Lotus corniculatus), хмелна люцерна (Medicago lupulina), сърповидна люцерна (Medicago falcata) и обикновена комунига (Melilotus officinalis).

Върху по-уплътнените почви са разпространени троскотово-пасищно-райграсови пасища, в които доминират троскот (Cynodon dactylon) и пасищния райграс (Lolium perenne). Житните растения заемат около 60% от тревостоя и освен доминантите се срещат още ливадна ливадина (Poa pratensis), броеничеста ливадина (Poa sylvicola), мека овсига (Bromus mollis), полска овсига (Bromus arvensis) и миши див ечемик (Hordeum murinum). Бобовите са застъпени с 3 до 10% като най-често се срещат сърповидна люцерна (Medicago falcata), обикновен звездан (Lotus corniculatus), хмелна люцерна (Medicago lupulina) и извито сграбиче (Astragalus hamosus). Разнотревието заема 37-40% и включва видове като теснолистния живовлек (Plantago lanceolata), лечебното глухарче (Taraxacum officinalis), млечка (Euphorbia cyparissias),  висок лопен (Verbascum thapsiforme), същинско еньовче (Galium verum), горчив пелин (Artemisia absinthium), бял равнец (Achillea millefolium) и двугодишна дрипавка (Crepis biennis). От храстите се срещат главно видове като източен габър (Carpinus orientalis), обикновен глог (Crataegus monogyna), трънка (Prunus spinosa), драка (Paliurus spinacristi), мъждрян (Fraxinus ornus), космат дъб (Quercus pubescens), шипка (Rosa canina) и други, а от лианите се среща повета (Clematis vitalba).

Територията, на която ще се реализира обекта е урбанизирана, като от естествената тревна растителност преобладават троскота (Cynodon dactylon), полския ветрогон (Eryngium campestre), полската паламида (Cirsium arvense), късодръжковия магарешки бодил (Carduus acanthoides), млечката (Euphorbia glareosa), пасищния райграс (Lolium perenne) и други рудерални видове. В контактните зони съществуват необработваеми земи с рудерална растителност и естествена растителност представена от съобщества на драката (Paliurus spinacristi) и съобщества на източния габър (Carpinus orientalis), в състава на които участват трънка (Prunus spinosa), драка (Paliurus spinacristi), мъждрян (Fraxinus ornus), шипка (Rosa canina) и други, а от лианите се среща повета (Clematis vitalba).

На територията предмет на разработката и в контактните зони няма местообитания на редки или застрашени от изчезване растителни видове. Растителността е от култивиран тип.

 

В зоогеографско отношение територията на общината се отнася към Северната зоогеографска подобласт (Георгиев, 1982). В нея преобладават сухоземни животни, характерни за Средна и Северна Европа (Пешев, 1978; Симеонов, 1978). Видовият състав на животните се определя от характера на растителността и разпределението и в биотопа. Систематични наблюдения относно фауната на дадения район липсват. Съществуващата литературна информация се отнася само за отделни видове (Ковачев, 1925; Патев, 1950; Петров, 1954; Марков, 1960; 1970; Пешев и Боев, 1962; Страка и Герасимов, 1977; Червена книга на НРБ, т.2, 1985; Симеонов и др., 1990).

По-характерните видове от херпетофауната са стенния гущер (Podacris muralis), зеления гущер (Lacerta viridis) и ивичестия гущер (Lacerta trilineata). На територията, където ще се реализира инвестиционното предложение от орнитофауната преобладават главно синантропни видове като домашното врабче (Passer domesticus), полското врабче (Passer montanus), чавката (Corvus monedula), домашния гълъб (Columba livia f.domestica), гургулицата (Streptopelia turtur), свраката (Pica pica), полската врана (Corvus frugilegus) и сивата врана (Corvus corone cornix). От степните видове са наблюдавани главно черноглава овесарка (Emberiza melanocephala) и полска чучулига (Alauda arvensis). Бозайната фауна, като цяло е слабо застъпена, с отделни екземпляри от полска мишка (Apodemus agrarius), сляпо куче (Nanospalax leucodon), сив плъх (Rattus norvegicus) и заек (Lepus europaeus).

Територията, предмет на ПУП-ПРЗ, не засяга елементи от НЕМ (защитени територии, КОРИНЕ места, Рамсарски места и орнитологично важни места), и не попада в проекта за Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 .

 

Реализацията на проекта не обхваща части от защитената зона, тъй като същата е на около 2000 м. от имотите обект на разработката.

 

Почви

Почвите на общината са черноземни. Основният почвен подтип са излужените черноземи. Земите са с начин на трайно ползване “урбанизирана територия” и състоянието им се оценява като добро. Няма нарушаване на почвените характеристики от промишлени дейности. Ерозионните въздействия са характерни в близост до морето.

Територията на ИП попада във физикогеографска подобласт на Приморска Дунавска равнина в Добруджанско – Франгенската морфоструктурна форма. Според почвената класификация на България /М. Пенков/, почвите в района са представени от почвени типове: “черноземи” /Сhernozems/, “рендзини” /Rendzic leptosols/ и “антропогенни почви” (Antrosols). Почвените видове срещани в рамките на площадката и контактни зони са съответно: за черноземи – “излужени черноземи“ с разновидност: средно-излужени, средно мощни, тежко песъчливо-глинести; за рендзини – “рендзина с карбонатна плоча“.

Излужените черноземи /LEACHED CHERNOZEMS – FAO-UNESCO/ са развити в райони, обраснали с малки горски масиви разположени в западна, източна и югоизточно посока от разглежданата територия.. В стръмните участъци съществуващото почвено разнообразие на излужените черноземи е обусловено от склоновите процеси – проявена в различна степен ерозия. Ерозиралите терени са със скъсен почвен профил, по-ниско съдържание на хумус, по-високо съдържание на карбонати и по високо рН. Почвите имат сравнително по-мощен почвен профил, състоящ се от хумусно-акумулативен хоризонт /50-60 cm/ и безкарбонатен преходен хоризонт /40-50 cm/. Почвите са тежко-песъчливо-глинести, с плътно сложение, средно до силно излужени. Хумусният хоризонт е много тъмно-кафяв, с троховидно зърнеста структура, като карбонатите са измити над 90 cm. Преходният хоризонт е светлокафяв, уплътнен, тежко-песъчливо-глинест. Водопропускливостта им е добра и варира от 0,6 до 1,3 м/час. Почвите са добре запасени с хумус (3-5%), отличават се с добри общи физични свойства – добра водопропускливост (0,6 до 1,35м/24h, в зависимост от дълбочината) и добър въздушен режим. Водният капацитет е добър – ППВ при рF=2,5, варира от 24-26,5%. Излужените черноземи са подложени на ветрова ерозия и склонова ерозия.

Почвите са от най–добре запасените с азот и хумус, но поради неравномерното разпределение на валежите в района, нитрификационните процеси не протичат равномерно и снабдяването на растенията с азот през летните месеци е затруднено.

Почвите са добре запасени с микроелементи с изключение на бор и молибден.

По устойчивост на химическо замърсяване /съгласно Инструкция № РД-00-11/1994г на МЗ/ излужените черноземи са от трети клас.

Рендзини (хумусно-карбонатни) почви /RENDZIC LEPTOSOLS-FAO-UNESCO/, са разпространени главно в бедните крайбрежни участъци, склоновете и суходолията, обрастнали с тревна и степна растителност (в близост до района на реализация). Характеризират се с хумусно-акумулативен хоризонт, богат на карбонати, хумус с рохкаво сложение. Развити са върху варовици. Представен е видът “рендзина с карбонатна плоча”. Профилът им се характеризира с маломощен хумусно-акумулативен хоризонт /~30cm/, карбонатна плоча /изветрели материали – петрокалцит хоризонт/ и хоризонт “С”, представен от мергели и глини. По механичен състав са предимно песъчливо-глинести с различно съдържание на скелета. Хумусният хоризонт се отличава с добра структура, средно богат до богат на хумус /~2,3-2,6%/ и на общ азот /0,1-0,2%/, със скални примеси. Количеството на карбонатите варира като в хумусно-акумулативния хоризонт те са ~ 48-60%, в карбонатната плоча нарастват на ~97%, след което рязко намаляват в “С “ хоризонт до ~54-60%. Реакцията на почвите е от средно до силно алкална. Върху хумусно-карбонатните почви са формирани бедни месторастения.

Във връзка с високата степен на водопропускливост и алкалната реакция на почвата /причина за хлороза по растенията/, на практика върху рендзините не може да се развива ефективно земеделие.

Антропогенните почви /antrosols-fao-UNESCO/ са представени от почвения вид ”деградирали антросоли”. Те са условно наречени почви и представляват терени с унищожени почвени характеристики вследствие на човешката дейност. В тази разновидност попадат трасетата на проведената пътна инфраструктура и местата със строежи и благоустроявания в съседни зони.

 

Отпадъци

Разглежданият район принадлежи към община Варна. Сметосъбирането на нейната територия се извършва организирано по честота определяна ежегодно със заповед на кмета. Генерираните отпадъци се транспортират за депониране на депото при с. Въглен.

Повишените изисквания за опазване на околната среда изискват оптимизиране на съществуващите или изграждане на нови системи за събиране и транспортиране на битови отпадъци от територията на общините. Тези системи трябва да бъдат технически и икономически обосновани и устойчиви в дългосрочна перспектива.

 

Вибрации

Вибрациите са физичен фактор, който характеризира поведението на материална точка или тяло, извършващи колебания с някаква честота около равновесно положение в пространството, прието за нулево. В най-общия случай вибрациите биват локални и общи. Критичният обект, който изпитва въздействието на този фактор, е цялото човешко тяло при общи вибрации и ръцете, гръбначния стълб, седалището и долните крайници – при локални вибрации.

Колебанията могат да имат една, точно определена честота, или да представляват комбинация от сложни механични трептения с различни честотни съставки.

Честотата, включително резонансната, зависи право пропорционално от еластичността на елементите на трептящата система и е обратно пропорционална на нейната маса.

Общоприето е да се счита, че човешкото тяло има резонансна честота в диапазона 5-12 Hz при вертикално положение и две честоти при седяща поза, съответно 4-6 Hz и 20-30 Hz.

Според параметъра “време” вибрациите се разделят на периодични, случайни и кратковременни. Вибрацията може да бъде и импулсна, т.е. състояща се от отделни импулси. Единичен механичен импулс (даже когато той предизвиква последващи колебания) се нарича “удар”, ако продължителността на импулса може да се счита малка, а резултатният ефект (възникващи сили, ускорения, скорости) – значителен.

Особен интерес за практиката представляват чисто периодичните трептения. При тях всички величини, характеризиращи движението на системата, се повтарят през равни интервали от време.

Стандартите на Европейската общност отчитат три взаимосвързани последствия, които характеризират въздействието на вибрациите върху човека – нарушен комфорт, намалена работоспособност и увреждане на здравето.

Най-големи хигиенни проблеми поставя съчетанието на локални и общи непостоянни вибрации с целосменна продължителност. Това е предпоставка числената стойност от оценката да се приеме като горна граница на степента на производствения риск в работна среда с вибриращи машини и съоръжения.

 

Източници на вибрации по време на строителството

Основни източници на общи вибрационни въздействия в различните подобекти на са строително-монтажната техника и механизация и транспортните средства (предимно тежките автомобили). Строителните машини, тежката техника за изкопи и подравняване, различните стационарни и преносими инструменти  и устройства за рязане и пробиване са характерни преди всичко с локалните си вибрации. Обикновено машините, които създават повишени нива на шум са и източници на вибрации.

Най-високи стойности на превишението над допустимите норми се регистрира при товарните автомобили и булдозерите – 3,5 – 4,5 и 3 – 4 пъти съответно, някои от ръчните пневматични инструменти – до 4 пъти, трактори, булдозери, багери и товарачни платформи около 3 пъти и т.н. Средноквадратичната стойност на виброскоростта от общите вибрации (по литературни данни) прогресивно намалява  от около 2,8 – 3,0 mm/s (на пода и седалката) при скорост на придвижване 40 – 60 km/h в честотна лента 2 Hz до 0,17 mm/s, при същите условия в лента със средногеометрична честота 63 Hz, като от голямо значение е, твърдостта и нееднородността на почвения разрез и режима на работа.

Някои изследвания показват, че вибрационното дозово натоварване за 8-часов работен ден при водачите на товарни автомобили достига над 400%. Много високи стойности на локалните вибрации по оста “инструмент-ръка-рамо” се регистрират при работа с ъглошлайфи, мощни бормашини и особено ако се използуват ръчни перфоратори за пробиване на твърдоскални породи. За разлика от водачите на автомобили и тежка техника обаче, работещите с ръчни вибриращи инструменти не са изложени на целосменно въздействие. Нещо повече, излагането на такова въздействие е епизодично, поради което за тях този фактор не е доминиращ.

Има основание да се търси ефект от комбинираното едновременно въздействие на различните типове вибрации и наднормения шум, преди всичко в кабините на крановете и товарните автомобили. Аналогично е положението и при работа с пневматични и електрически преносими пробивни машини, при които има съчетание на локални вибрации с максимум в най-ниските честотни ленти с непостоянен и/или импулсен шум от средната част на звуковия спектър.

 

Източници на вибрации по време на експлоатацията

Източници на вибрации по време на експлоатацията на обекта ще са основно от личните МПС на живущите, работещите, фирмите доставчици и посетителите на магазина и офисите.

Очакваните нива на дневен и нощен шум, ще са под нормите за допустими емисии, отнесени към разположените сгради на гр. Варна.

 

Генетично модифицирани организми

Инвестиционното предложение не е свързано с генериране или използване на генетично модифицирани организми

 

 Очаквани въздействия върху околната среда:

 

Атмосферен въздух

Реализацията на ИП ще се извършва етапно във времето, което предполага, че предвидените строителни дейности няма да са свързани с интензивно използване на строителната техника. Така, че това ще е съпроводено с отделянето на изключително минимални количества замърсители, характерни за използваните горива и съответно отработените газове – NOx, ЛОС, CH4, CO, CO2, N2O, чийто принос за замърсяването на въздуха предвид ниския потенциал не е необходимо да са преценява прогнозно. Възможни са по време на експлоатация въздействия, свързани с използваните отоплителни инсталации.

По време на строителните работи

Предвидените строително-монтажни мероприятия включват транспорт на материали и оборудване, използване на строителна механизация и изкопни работи. Малкият обхват на замърсяването и неговата неголяма продължителност са основания да се прогнозира, че строителните работи няма да окажат значително въздействие на въздуха в района. Не се очаква превишаване пределно допустимите концентрации на замърсители в атмосферния въздух.

 

По време на експлоатацията на ИП

Експлоатацията на ИП по никакъв начин не е свързана със замърсяване на атмосферния въздух.

 

Повърхностни и подземни води

ИП ще се развива на терен с изградена канализация. В този аспект не се очаква замърсяване на водни обекти с отпадъчни битово-фекални води.

Проблеми с водоснабдяването не се очаква да настъпят.

Основният проблем сега е свързан със замърсяването на подземните води от сарматския водоносен хоризонт. Източници на това замърсяване са липсата на канализация и пречиствателни станции за отпадъчни води, отговарящи на съвременните изисквания, интензивното торене и химизацията на селското стопанство и животновъдство.

Вероятността новите обекти да замърсят подземните води в следствие на изпускане на непречистени или недостатъчно пречистени отпадъчни води е незначителна.

Не се очаква кумулативно въздействие.

 

Геоложка основа

По-значимо въздействие върху геоложката среда може да бъде оказано главно през строителния период. Не се предвижда строителство на морски ХТС, поради което няма да се променят литодинамичните условия и да се активизират абразионни процеси. Проблеми могат да възникнат с депонирането на излишни земни маси при изкопните работи на обектите, но предварително е известно, че те ще се използват за вертикална и хоризонтална планировка.

Влияние на предвиденото застрояване върху устойчивостта на терените не може да предизвика вредно въздействие и да влоши физико-механичните показатели на земната основа и намали общата устойчивост. Не се очаква кумулативно въздействие.

 

Биоразнообразие

Прогноза за въздействието върху съществуващата растителност – При реализацията на проекта не се очаква отрицателно въздействие върху растителността в района. Реализацията на ПУП-ПРЗ няма да засегне площи с естествена растителност. Унищожаването на рудералната растителност няма да се отрази върху състоянието на коренната флора в района и растителното биоразнообразие като цяло. Няма да бъдат унищожени типове природни местообитания, включени в Приложение № 1 на ЗБР. Създаването на озеленена площ ще допринесе за обогатяването и уплътняването на зелената система на района.

 

Прогноза за въздействието върху животинския свят – Върху представителите на херпетофауната няма да бъде оказано значително негативно влияние, тъй като преобладаващата част от техните малочислени популации обитават градинки  паркови площи. На територията, където ще се реализира Планът няма добри условия за гнездене и укриване на птици. Не се очаква негативно въздействие върху представителите на бозайната фауна, тъй като числеността на популациите им е ниска и е свързана главно с антропогенната дейност.

В дългосрочен план, ефекта от реализацията на плана се изразява в създаването на условия за нови местообитания на животински видове предвид озеленяването. Предвид обстоятелството, че повечето от характерните за района видове са с различна степен на синантропизация се очаква възстановяване и увеличение на числеността на популациите.

През строителния период няма да се засегне дългогодишна растителност тъй като такава няма.

 

Почви

Реализацията на предложения ИП не е свързана с промяна на предназначението територия – тя е урбанизирана. Застрояването на района ще допринесе за нарушаване и унищожаване на почвения профил в границите на разработката. Не се очаква засягане на земеделски земи и влияние върху почвеното плодородие в тях.

През строителния период може да се наруши хумусния слой.

Очаква се незначително кумулативно въздействие.

 

Отпадъци

На по късен етап, при реализацията на застрояване ще се образуват следните строителни отпадъци:

 • код 20 02 02 – „почва и камъни“ – това са земни маси от паркоустройството на терена;
 • код 17 05 06 – „изкопани земни маси“ – от изкопни дейности, които над 90 % могат да се използват за обратен насип и вертикална планировка на площадката (останалите следва да се депонират на регламентирано депо);

След застрояването на територията ще се образуват битови отпадъци. За тяхното събиране, имайки предвид нормативните изисквания ще се прилага система на разделно събиране. Затова видовете разделно събирани отпадъци ще бъдат избрани от тези с общ код 20 01.

 

 1. Въздействие върху елементите от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

Територията предмет на ИП не засяга защитени територии, Корине места, Рамсарски места, флористично важни места и орнитологични важни места.

Най-близко разположената защитена територия на ЗМ “Казашко”, отстои на около  3,3 км.

Площадката не попада в обхвата на защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Усвояването на територия, свързано с ИП, която е урбанизирана и се намира в регулация, няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване, до нарушаване целостта или до увреждане на защитите зони.

 

 1. Вид на въздействието /пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно – и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно/.


По време на строителството въздействието върху околната среда ще е следното:

 • пряко като въздействие;
 • значително като характер за обслужващите строителната техника;
 • краткотрайно по време;
 • временно като продължителност;
 • локално като обхват за околната среда;

По време на експлоатацията въздействието върху околната среда ще е следното:

 • пряко като въздействие;
 • незначително като ефект;
 • дълготрайно по време;
 • постоянно като продължителност;

 

 1. Обхват на въздействието/географски район, брой на засегнатото население/местообитания/видове/;

Обхвата на въздействието е локален.

 

Степен и сложност на въздействието;

Инвестиционното предложение няма да окаже вредно въздействие върху околната среда. Няма да бъде засегнато населението от съседните населени места, курортни селища и др.

 

 1. Вероятност от поява на въздействието;

Продължителността на въздействията се ограничава основно по време на строителните дейности, а при експлоатацията е сведена до минимум, по отношение на атмосферния въздух, водите, отпадъците, вредните физични фактори, биоразнообразието, въздействието е минимално и обратимо. По отношение на почвите и ландшафта е необратимо (при съществуване на сградите) и възстановимо след ликвидирането им.

Малка вероятност от поява на отрицателно въздействие.

Възможни вредни въздействия могат да бъдат реализирани при форсмажорни обстоятелства, свързани с природни бедствия и катастрофи, както и от действия предизвикани от субективни фактори

 1. Продължителност, честота и обратимост

 

Краткотрайно, рядко, обратимо отрицателно въздействие.

 1. Мерки, включени в инвестиционното предложение за предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве

Мерки, касаещи инвестиционното проектиране:

– устройството на територията да се извърши в съответствие с нормативните изисквания на параметрите за застрояване и озеленяване, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 7/2003 г. на МРРБ.

– всички съоръжения следва да се проектират съгласно изискванията на Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

– проектните решения по част “ВиК” да се съобразят с изискванията на нормативните документи за водите.

, като хумусният слой се събере на временно депо и се върне за възстановяване в зелените площи.

-да се предвиди надеждна хидроизолация на площадката, за предотвратяване на недопустими въздействия върху околната среда

– проектиране осигуряване на стабилност на системата и недопускане загуби на вода.

 

Мерки, касаещи строителството на обекта:

– при строителството да се използва съществуващата пътна инфраструктура.

– провеждането на инфраструктурните трасета за присъединяване на обекта към пътната мрежа, изграждане на водоснабдяване, електроснабдяване, третиране на отпадъчните води, да се осъществи по най-рационален начин, като хумусният слой се събере на временно депо и се върне за възстановане в зелените площи. Генерираните отпадни земни маси да се използват за вертикална планировка на площадката и създаване на релефни елементи.

-недопускане течове на нефтопродукти от строителната и транспортна техника върху почвата.

– регламентирано управление на генерираните отпадъци.

 

Мерки, касаещи експлоатацията на обекта:

– нормативно третиране на отпадъчните битово-фекални и производствените  води;

– битовите отпадъци да се събират разделно и да се третират съгласно Общинската програма за управление на отпадъците, с цел да не се създават предпоставки за замърсяване;

– да не се допуска запрашаване, по-високо от допустимите норми в ЗЧАВ

– стриктно спазване на изискванията на правилниците и изискванията в наредбите за технически надзор на съоръжения и инсталации, които се разполагат на площадката.

-разработване и прилагане на авариен план;

-използване на изправна транспортно средства. Ползване на висококачествени горива.

-недопускане на теч от нефтопродукти;

– поддържане на „зелена“ ограда. При изграждане и поддържане на зелената система, да се осъществява растителна защита без използване на пестициди и според принципите на биологичното производство

– спазване на принципа на разделност според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка;

– намаляване обема на отпадъците;

– периодично транспортиране на натрупаните количествата отпадъци за недопускане на натрупване на големи количества на територията на площадката.

 

 1. Трансграничен характер на въздействията.

Не се очаква такъв.

 

 

 

С уважение:

 

 

Спас Тодоров

упълномощен представител

 

 

 

 

ДО

КМЕТА

НА РАЙОН “ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

От “АРЕНА ВАРНА “ ООД  ,

със седалище гр. Варна , ул. Цар Калоян №26, ет.2 , ЕИК 203615513   представлявано от управителя Христина Димова.

                                                                       

Лице за контакти : Христина Димова

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail. : гр. Варна ул. Братя Миладинови 59, ет.4 ап.8 , 0898227520

 

            На основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/ 2003г., изм. и доп.) Ви уведомяваме за нашето инвестиционно предложение: „Зала за плажен волейбол” в УПИ VI-463 , кв.20 , по плана ЗПЗ , Обшина Варна.

 

Моля за Вашето становище относно реализацията на инвестиционното предложение, предвид устройствената зона, в която попада територията, както и относно проявения обществен интерес към него.

           

Прилагам:

 1. Информация съгласно чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за ОВОС
 2. Обява, с която да бъде информирано засегнатото население на територията на Вашия район.
 3. Архитектурен проект
 4. Вертикална планировка, Трасировъчен план, тахиметрична снимка

Всички документи са на хартиен носител и 1бр. електронен носител (CD)

 

 

 

 

 

Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на „МЕТАЛ РЕСУРС“ ООД

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 1. Информация за контакт с възложителя:
 2. Име, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице – МЕТАЛС РЕСУРС ЕООД; гр.Варна, район „Приморски“, ул.“Христо Динев“ № 5, ет.1, ап.1; ЕИК 203094051
 3. Пълен пощенски адрес – гр.Варна, район „Приморски“, ул.“Христо Динев“ № 5, ет.1, ап.1
 4. Телефон, факс и e-mail – 0898593216, vincenci@abv.bg
 5. Лице за контакти – Венцислав Георгиев
 6. Характеристики на инвестиционното предложение:
 7. Резюме на предложението.

Инвестиционното предложение е ново. Предвижда се в ПИ № 10354507.264 с обща площ 3163 кв.м., с начин на трайно ползване „за друг вид произвествен и складов обект“, в гр.Варна, ПЗ „Метро“, бул.“Цар Освободител“, м-ст „Ялови ниви“, да се извършват дейности по съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС и разглобяване на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части и детайли за съхранение и продажба.

До момента в имота са съхранявани автомобили, внесени от други държави с цел продажбата им на българския пазар. Решение на фирмата е да извършва дейности по разкомплектоване на ИУМПС и разглобяване на автомобилни компоненти с цел продажбата им. Приоритет е продажбата на автомобилни части за повторна употреба. Внасяните автомобили не съдържат масла, горива и други течности, а в някои от тях липсват акумулатори. Капацитета на площадката е едновременно съхраняване до 40 автомобила.

Отредената площ на имота за осъществяване на инвестиционното намерение е 1000 кв.м. Площадката на която ще се извършват дейностите с отпадъци е открита, оградена. Предвижда се територията на площадката за дейности с отпадъци да бъде бетонирана. Дружеството разполага с офис и два склада тип контейнери. Ще бъдат изградени навеси, в които ще се извършват дейностите по разкомплектоване и разглобяване на отпадъците и съхраняват отпадъци и части, годни за повторна употреба. В обекта ще се изгради каломаслоуловител. Площадката ще бъде оборудвана с необходимите съдове и места за съхраняване на отпадъци и на автомобилни компоненти, годни за повторна употреба.

Предвижда се обособяване на следните места:

ü  за приемане – 10 кв.м.

ü  за съхраняване на ИУМПС – 400 кв.м.

ü  за разкомплектоване на ИУМПС – 30 кв.м.

ü  за разглобяване на автомобилни компоненти – 15 кв.м.

ü  за съхраняване на автомобилни компоненти, годни за повторна употреба – 80 кв.м.

ü  за съхраняване на отпадъци – 80 кв.м.

Дейностите, които ще се извършват на площадката съгласно Закона за управление на отпадъците:

ü  Съхраняване на ИУМПС;

ü  Разкомплектоване на ИУМПС;

ü  Разглобяване на компоненти;

ü  Подготовка на автомобилни компоненти за повторна употреба;

ü  Предварително съхраняване на генерираните в резултат от дейността отпадъци.

 

Опасните отпадъци ще се съхраняват на закрито или под навес, в съответствие с изискванията на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Неопасните отпадъци ще се съхраняват на открито.

Образуваните от дейността отпадъци ще се съхраняват в подходящи съдове, изработени от материали, невзаимодействащи с отпадъците в тях. Местата, в които са разположени съдовете ще бъдат обозначени с кодовете и наименованията на отпадъците, съобразно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

 

 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Във връзка с непрекъснато нарастващия брой на автомобилите и непрекъснатия процес на подмяната им с по-нови, възниква необходимостта притежателите на стари МПС, които желаят да се освободят от тях, да търсят лицензирани площадки, на които да предават своите МПС.

С организирането на площадката като център за разкомплектоване ще бъде изпълнена йерархията при управлението на отпадъците, като приоритетно те ще се използват за повторна употреба, за последващо оползотворяване и при невъзможност – за обезвреждане.

 

 1. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.

Няма връзка с други съществуващи дейности, които да са одобрени с устройствен или друг план за горецитираната площадка.

 1. Подробна информация за разгледани алтернативи.

По отношение спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за излезлите от употреба МПС, няма други алтернативи, защото чрез реализация на ИП ще се допринесе за постигане на заложените в Националния план за управление на отпадъците нива за повторна употреба и оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, както и за ограничаване на обезвреждането им.

 

 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

ИП ще се реализира в гр.Варна, ПЗ „Метро“, бул.“Цар Освободител“, м-ст „Ялови ниви“, ПИ № 10354507.264, собственост на „Агива“ ООД, гр.Варна, на площ 1000 кв. М. от обща площ 3163 кв.м. По време на СМР няма да се използва допълнителна площ.

 

 1. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

 

На площадката ще се извършват следните дейности с отпадъци в следните количества:

 

На площадката ще се извършват дейности по разкомплектоване на ИУМПС, разглобяване на компоненти на ИУМПС, продажба на части за повторна употреба и предварително съхраняване на образуваните в резултат от дейността отпадъци.

 

Вид на отпадъка

Дейности,

кодове

 

К -во

(тон/год.)

Код Наименование
1 2 3 4
16 01 04* излезли от употреба превозни средства

R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – разкомплектоване)

R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя  от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

2500
 16 01 06

излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни

компоненти

R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – разкомплектоване)

R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя  от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

500
16 01 21*

опасни компоненти, различни от

упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16

01 13 и 16 01 14

R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – разглобяване)

 

1500
16 01 22 компоненти, неупоменати другаде

R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – разглобяване)

 

500

 

Дейностите по разкомплектоване и разглобяване ще се извършват ръчно. Ще се използват ръчни и хидравлични инструменти и съоръжение за източване на течности.

 

На площадката се предвижда предварително съхраняване на отпадъци със следните кодове: 13 01 11*, 13 02 06*, 13 05 03*, 15 02 02*, 16 08 01, 16 06 02*, 16 06 01*, 16 01 99, 16 01 22, 16 01 21*, 16 01 20, 16 01 19, 16 01 18, 16 01 17, 16 01 16, 16 01 14*, 16 01 13*, 16 01 12, 16 01 10*, 16 01 07*, 16 01 03, 16 02 14*.

Моментния капацитет на площадката няма да надвишава 50 т. съхраняване на опасни отпадъци. При образуване на отпадъци, същите своевременно ще бъдат предавани на лица, притежаващи съответния документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците, предвид ограничената площ на площадката.

 

Внасяните автомобили не съдържат масла, горива и други течности, а в някои от тях липсват акумулатори.

Капацитета на площадката е едновременно съхраняване до 40 автомобила.

Ориентировъчни максимални количества образувани опасни отпадъци на площадката:

 • 16 01 07* – 3,9 т/г.
 • 16 06 01* – 20 т/г. (в случай, че са налични)
 • 16 06 02* – 4,6 т/г. (в случай, че са налични)
 • 13 01 11* – 6,9 т/г. (в случай, че са налични)
 • 13 02 06* – 6,6 т/г. (в случай, че са налични)
 • 16 01 13* – 3 т/г.
 • 16 01 14* – 9 т/г.
 • 16 01 21* – 96 т/г.
 • 16 01 10* – 0,02 т/г. (в случай, че са налични)

 

 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Дъстъпът до площадката е осигурен чрез съществуващата пътна инфраструктура – бул.“Цар Освободител“.

Площадката е с изградена техническа инфраструктура – присъединена е към електропреносната, водопроводната и канализационна мрежа.

 

 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

 

В имотът се предвижда полагане на трайна настилка – бетон, изпълнена с подложка от инертни материали, поставяне на навеси, изграждане на каломаслоуловител. Тези дейности ще бъдат изпълнени в рамките на един календарен месец.

 

 1. Предлагани методи за строителство.

Изкопни и монтажни работи.

 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

По време на доизграждане на някои допълнителни елементи на площадката няма да се използват природни ресурси, енергийни източници, а по време на експлоатацията ще се използват вода, ел. енергия и др.

 

 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране.

Основната дейност на дружеството е разкомплектоване на ИУМПС и разглобяване на компоненти на ИУМПС, с цел продажба на автомобилни части, годни за повторна употреба. От дейността ще се образуват отпадъци със следните кодове: 13 01 11*, 13 02 06*, 13 05 03*, 15 02 02*, 16 08 01, 16 06 02*, 16 06 01*, 16 01 99, 16 01 22, 16 01 21*, 16 01 20, 16 01 19, 16 01 18, 16 01 17, 16 01 16, 16 01 14*, 16 01 13*, 16 01 12, 16 01 10*, 16 01 07*, 16 01 03, 16 02 14*.

При образуване на отпадъци, същите своевременно ще бъдат предавани на лица, притежаващи съответния документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците, предвид ограничената площ на площадката, отредена за извършване на дейности с отпадъци.

 

Внасяните автомобили не съдържат масла, горива и други течности, а в някои от тях липсват акумулатори.

Моментния капацитет на площадката е едновременно съхраняване до 40 автомобила.

Ориентировъчни максимални количества образувани отпадъци на площадката:

 • 16 01 17 – 2311,5 т/г.
 • 16 01 18 – 145,2 т/г.
 • 16 01 19 – 119,1 т/г.
 • 16 01 03 – 110,7 т/г.
 • 16 01 20 – 55,8 т/г.
 • 16 08 01 – 4,5 т/г. (в случай, че са налични)
 • 16 01 07* – 3,9 т/г.
 • 16 06 01* – 20 т/г. (в случай, че са налични)
 • 16 06 02* – 4,6 т/г. (в случай, че са налични)
 • 13 01 11* – 6,9 т/г. (в случай, че са налични)
 • 13 02 06* – 6,6 т/г. (в случай, че са налични)
 • 16 01 13* – 3 т/г.
 • 16 01 14* – 9 т/г.
 • 16 01 12 – 9 т/г.
 • 16 01 21* – 96 т/г.
 • 16 01 22 – 44,4 т/г.
 • 16 01 99 – 49,8 т/г.
 • 16 01 10* – 0,02 т/г. (в случай, че са налични)

 

 

 1. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Ще бъдат предприети следните мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда:

 • На площадката няма да се извършват дейности по оползотворяване или обезвреждане на отпадъци;
 • При реализация на инвестиционното предложение ще бъде прилагана йерархията при управлението на отпадъците, т.е. по-голямата част от получените при разкомплектоването отпадъци ще се продават като авточасти за повторна употреба;
 • Образуваните в резултат от дейността отпадъци приоритетно ще се предават за оползотворяване преди обезвреждане;
 • Стриктно ще се следи за изпълнение разпоредбите за третиране на отпадъците;
 • Ще се поддържат в постоянна изправност и нормално действие съоръжението за третиране на отпадъци;
 • Стриктно ще се следи за несмесване на отделните видове отпадъци, както и оползотворими с неоползотворими отпадъци;
 • Стриктно ще се следи за безопасното съхраняване на отпадъците;
 • Въвеждане на забрана за изгаряне на отпадъци в и около площадката.

 

 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Не се предвижда добив на строителни материали, изграждане на нов водопровод, прекарване на ел. енергия и жилищно строителство. От дейността ще се образуват битово-фекални, производствени отпадъчни и дъждовни води. Тези три потока отпадъчни води ще бъдат отвеждани в градската канализационна система, като производствените – след пречистването им в каломаслоуловителя. Отпадъчните води от каломаслоуловителя ще се предава на лице, притежаващо документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците.

 

 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Необходимо е разрешение за поставяне на временни обекти по реда на ЗУТ.

 

 1. (Нова – ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Не се очаква образуване на вредни емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат негативно влияние върху околната среда и човешкото здраве.

При полагането на трайна настилка – бетон, поставянето на навеси, изграждането на каломаслоуловителя, няма да има излъчване на вредни емисии в атмосферния въздух, повърхностни и подземни води и шумово замърсяване.

При функционирането на обекта не се негативно въздействие върху живота и здравето на хората. Не са застрашени популациите растителни и животински видове, характерни за района.

 

 

 1. (Нова – ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Риск от аварии и инциденти.

От всички видове аварии (промишлени, аварии, причинени от природни бедствия или причинени от човешка грешка), най-големия риск е свързан с възникване на пожар, вследствие човешка грешка. В случая е предвидено предприемане на адекватни мерки, в съответствие с Плана за безопасност и здраве. По време на експлоатация на площадката, условията на труд ще бъдат съобразени с Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение

 1. (Доп. – ДВ, бр. 3 от 2011 г.) План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.
 2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Имота е собстевност на „Агива“ ООД, гр.Варна и е с обща площ 3163 кв.м. Съгласно договор за наем, МЕТАЛС РЕСУРС ЕООД използва 1000 кв.м.

 

 1. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Съгласно ОУП на община Варна, обекта се намира в производствена зона.

 1. (Доп. – ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Съгласно писмо № 26-00-1238(2) от 17.03.2017 г. на РИОСВ Варна, ИП не попада  в границите на ЗЗ от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположена е ЗЗ BG0002082 „Батова“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за биологичното разнообразие, обявена със Заповед № РД-129/ 10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-389/ 07.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите.

Извършваните дейности с отпадъци на обекта – предмет на ИП по никакъв начин не засягат местообитания и видове, които се опазват в ЗЗ, т.к. същия отстрои на около 13 км. от ЗЗ и се намира в производствена зона.

 

4а. (Нова – ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Обекта няма да окаже влияние върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

 

 1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Поради това, че площадката попада в територия, за която съгласно устройствения план на община Варна е допустимо извършването на тези дейности и че инфраструктурата е напълно подходяща, не са предвидени други алтернативни.

 

 1. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
 2. (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Атмосферен въздух – На територията на община Варна са обособени пет промишлени зони, в които е съсредоточено и развитието на основната промишлено производствена и транспортно  пристанищна дейност. Това са промишлена зона „Запад“, „Север“, „Юг“, ПЗ „Метро“ и ПЗ „Клисе Баир“, последната е разположена в землището на с. Тополи. Локализацията на засегнатите площи от територията на община Варна с нива, превишаващи СДН за ФПЧ10 обхваща практически по-голяма част от територията на град Варна. Тя обхваща основните жилищни комплекси в централна градска част и достига на юг до кв. Аспарухово. В северната си част достига до технически университет и района около стадион „Варна“. Най-високи стойности се очакват в участъка около АМ „Хемус“ до включването към бул. Вл. Варненчик, където постъпва и се разпределя основния транспортен поток. Районът попада и под влияние ПЗ „Запад“ и ПЗ „Юг“, където е концентрирана основната промишлена дейност. Извън територията на гр. Варна превишаване на СДН за опазване на човешкото здраве може да се наблюдава в района на с. Тополи. Оформят се няколко по – малки зони по протежение на главен път I-9 в р-н Аспарухово и в участъка от път Е87 около КК „Чайка“ и „Златни пясъци“, където съществува потенциал да бъдат регистрирани наднормени концентрации в непосредствена близост до пътните платна.

Качеството на атмосферния въздух в районите „Владислав Варненчик“ и „Младост“ може също да се оцени като добро. Моделните изчисления показват, че са възможни епизодични превишения на СД НОЧЗ, които са под нормативна граница от 35. Средногодишните нива са в границите между 10-20 µg/m3 без да превишават нормата от 40µg/m3 .

Анализът на гореизложеното позволява да се направи извода, че установените от АИС „Батак“ (в чиито обхват попадат район Одесос и ЮПЗ) превишенията на СД и СГ концентрации се дължат на комплексно въздействие от транспорта, неблагоприятното влияние на климатичните и метеорологичните фактори в съчетание със специфичния котловинен релеф на разглежданата територия, както и близостта на промишлената зона.

Източници на замърсяване на въздуха в района на площадката са моторните превозни средства. Влиянието на битовия сектор от район „Вл. Варненчик“  като източник на вредни емисии е незначително. По време на експлоатация не се очаква замърсяване на терена и атмосферният въздух.

 

Води – На територията на Oбщината най – значим естествен водоем е Варненското езеро, а по незначителни са 10 дерета с дължина между 0,7 и 12 км. (Игнатиевско, в с. Тополи, Владиславовско, Максуденско, Звездишко, Галатейско, дере – канал по бул. “Царевец”, Винишко дере, Евксиноградско дере). До 1909 година Варненското езеро е закрит лиман, изтеглен в източна посока, след което е прокопан канал с дължина 5 км. През 1979 година е прокопан новия канал от морето към езерото. Дължината на езерото е общо 13 км., от които 8,5 км. са в границата на общината. Средната му ширина е 1,2 км., площта 17,4 кв. км., средната дълбочина – 9,8 м., максималната дълбочина е 19 м. Този канал на Варненското езеро има изключително голямо значение за стопанството на Oбщината. Зоната на влияние в по-голямата си част разполага с чисти пресни повърхностни и подземни води за водоснабдяване на населението, с достатъчно технологични води за производствените дейности в агломерацията Варна-Белослав-Девня, както и с води за развитие на места на поливно земеделие.

Не се очаква негативно въздействие върху режима и качеството на водите, в резултат на реализацията на инвестиционното предложение. Характера на обекта не изисква използването на значителни количества вода.

 

Почви – Почвената характеристика на общинската територия се определя от преобладаващия дял на черноземните и сиви горски почви. Те са представени от своите разновидности, запазващи общите черти на основния тип. От черноземните най – разпространени са: карбонатни черноземни, типични черноземни, излужени черноземни и оподзолени черноземни. Сивите горски почви заемат високите части на общинската територия и основните представени типове са: тъмносиви и светлосиви горски почви. Всички тези видове почви са подходящи за отглеждане на голямо разнообразие от агро-култури (зърнени, технически и т.н.) и това определя голямото им значение за стопанството на община Варна.

В района на ИП два фактора влияят върху почвеното замърсяване – атмосферното и антропогенното. Няма данни за евентуално замърсени земи около складовете за препарати за растителна защита и за изкуствени торове. На територията на общината няма засолени земи.

Не се очаква негативно въздействие върху почвите, в резултат на реализацията на инвестиционното предложение, т.к. ще бъдат предприети всички мерки за недопускане на разливи и замърсявания с отпадъци, в съответствие с нормативните изисквания.

 

Ландшафт – община Варна е разположена в източната част на Варненска област и на изток граничи с Черно море, на север – с община Аксаково, на запад – с общините Аксаково и Белослав, на юг – с община Аврен. На територията на общината са обособени 5 градски района: “Одесос”, “Приморски”, “Младост”, “Владислав Варненчик” и “Аспарухово” и 5 кметства Тополи, Каменар, Казашко, Звездица и Константиново. Район „Вл. Варненчик“, в който е разположена площадката – предмет на ИП се намира в западната част на общината.  Релефът на територията на района е разнообразен, пресечен от три големи дерета: „Балъм дере”, „Налбанка” и „Елен дере”. Средната надморска височина на района е около 155 м над морското равнище. Наклона на релефа запада от северозапад на югоизток към Черно море, а наклонът на пластовете е 25-30о на югоизток.

Ландшафта на района, в който е разположен имота – предмет на ИП е типично антропогенен – урбанизиран и техногенен.

Реализирането на ИП няма да повлияе върху вида на ландшафта.

 

Геоложка среда – Община Варна е разположена в Североизточната част на Република България. Във физикогеографско отношение попада в източната част на Дунавската равнина, а югозападната част на Общината се включва в границите на Предбалкана. Район „Вл. Варненчик“  е част от Провадийско-Лудогорско-Добруджанската платовидна подобласт, постепенно преминаваща в подразделите на Варненската крайбрежна област. Надморската височина е 150-157 м. Повърхността на района е разчленена от плитки дерета, които са заустени в Черно море и Варненско езеро. Бреговете са често полегати с наклон към Варненското езеро. Река с постоянен воден дебит в района няма. Климатът е умерено континентален. Районът попада в областта на Черноморско климатично влияние – Северна Черноморска подобласт. Валежите са слаби, неравномерно разпределени, като годишното им количество е 300-550 мм. Хидрографската мрежа е слабо изразена. Пряко отношение има окарстяването в долнокредитния и горно-юрски карбонатен комплекс. В геоложкия строеж на района участват отложенията на юрската, юрско-кредната, кредната и неозойската система. В повърхността има отложения на неогена, представени от пясъци, с прослойки от глини, пясъчници и по-рядко конгромерати, като на повечето места най-горната им част представлява силно изветрели скали.

Реализирането на ИП няма да повлияе върху геоложката среда.

 

Природни обекти  – В границите на ИП не попадат природни обекти. На около 12 км. е разположен природния феномен  „Побити камъни“ (Дикилиташ). Разположен е на площ от 7 кв. км. и представява ансамбъл от различни форма и големина скални блокове, каменни колони, високи до 10 метра, кухи или плътни цилиндри, пресечени конуси и множество каменни късове, разпилени из целия комплекс.

 

Полезни изкопаеми – Територията на община Варна е бедна на полезни изкопаеми. Минералните води са значителен природен ресурс с рекреационно, балнеоложко и термоенергийно естество. Съществуват три водоносни хоризонта със стопанско значение. Подземните води от горноюрско – валанжския хоризонт са с напорен характер и на много места се самоизливат на повърхността. В гр. Варна температурата на тези води е около 50ºС, в другите области от територията на Варненска община – по-ниска. Еоценският водоносен хоризонт е напорен. Температурата на водата е 11- 12º С в зоната на подхранване и 26-36оС в района на Черноморското крайбрежие. Водите на миоценския водоносен хоризонт са пресни с обща минерализация от средно твърда до твърда и температура, достигаща до 15-18ºС. На територията на общината са изградени 27 сондажни кладенеца с общ дебит 980 л/с (включително самоизлив). Водите са слабо минерализирани с температура 30-54º С и приблизителен ресурс 1.5÷3 m³/s. С важно значение за стопанското развитие е находището на лечебна кал във Варненското езеро, запасите от която възлизат на 2 000 000 куб. м. Плавателният канал “Варна – Девня” застрашава находището от замърсяване, което ще е пагубно за свойствата на това природно богатство. В западната част на острова (между стария и новия канал море – Варненско езеро) е разработена кариера за пясъци от морско – езерен тип. Запасите са в пряка връзка с драгажните работи по поддръжката на плавателните канали и акваториите на пристанищата.

Реализирането на ИП няма да повлияе върху полезните изкопаеми на територията на общината.

 

 

 1. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Съгласно писмо № 26-00-1238(2) от 17.03.2017 г. на РИОСВ Варна, ИП не попада  в границите на ЗЗ от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположена е ЗЗ BG0002082 „Батова“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за биологичното разнообразие, обявена със Заповед № РД-129/ 10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-389/ 07.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите.

Извършваните дейности с отпадъци на обекта – предмет на ИП по никакъв начин не засягат местообитания и видове, които се опазват в ЗЗ, т.к. същия отстрои на около 13 км. от ЗЗ и се намира в производствена зона.

 

 1. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

В заключение може да се обобщи, че ИП няма да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве, т.к. самите дейности не представляват риск за човека и компонентите на околната среда. Дейностите ще бъдат осъществявани в съответствие с  нормативните изисквания за безопасни условия на труд и за опазване на околната среда. Дейностите с отпадъци ще се извършват екологосъобразно, в съотвествие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и неговите подзаконови актове.

Въздействието ще бъде ограничено в границите на имота, пряко и краткотрайно, без кумулативен ефект.

 

 1. Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Въздействието няма да повлияе на населението на район „Вл. Варненчик“.

 

 1. Вероятност на поява на въздействието.

Вероятност от поява на минимално шумово въздействие и въздействие от отработени газове на автомобили и ФПЧ има при приемане и предаване на отпадъци. Малко вероятно е поява на въздействие при възникване на пожар или при природно бедствие.

 

 1. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Приемането или предаването на отпадъците ще се извършва веднъж или два пъти месечно при средна продължителност 1 ч. и в този смисъл въздействието ще бъде краткотрайно.

 

 1. (Доп. – ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Дейността на площадката не се квалифицира като рискова и няма да окаже значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

 

 1. Трансграничен характер на въздействията.

Не е налична причина да се счита, че дейността ще породи трансграничен характер на въздействията.

 

Приложения:

 1. Скица и снимки на имота
 2. Договор за наем
 3. Договор за отвеждане на отпадъчни води
 4. Оценка за съвместимост на ИП с предмета и целите на ЗЗ
 5. Доказателство за писмено уведомяване на кмета на община Варна
 6. Доказателство за писмено уведомяване на кмета на район „Вл. Варненчик“
 7. Доказателство за писмено уведомяване на засегнатото население
 8. Доклад за извършена класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС
 9. Информация на електронен носител

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед №91 стр.2

Заповед №91 стр.3

Заповед №91 стр.4

Заповед №91 стр.5

 

 

 

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ВАРНА

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

 

от „ДИЛ АУТО“ ООД, ЕИК 202427558, гр.Варна, район „Одесос“,

ул.“Чинар“ № 23, ет.4, ап.12

(седалище и единен идентификационен номер

на юридическото лице)

 

Пълен пощенски адрес: гр.Варна, район „Одесос“, ул.“Чинар“ № 23, ет.4, ап.12

 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0895668496

 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Даниел Красимиров Добрев

 

Лице за контакти: Даниел Добрев

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

 

Уведомяваме Ви, че „ДИЛ АУТО“ ООД има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на площадка за съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС с цел получаване на части и детайли за съхранение и продажба.

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

 

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение е ново. Предвижда се в ПИ № 10354023.106 с обща площ 4002 кв.м., с предназначение на територията „урбанизирана“, зона ПМС, с начин на трайно ползване „нива“, находящ се в гр.Варна, р-н „Вл. Варненчик“, м-ст „Боклук тарла“, да се извършват дейности по съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС с цел получаване на части и детайли за съхранение и продажба.

До момента в имота са съхранявани автомобили, внесени от други държави с цел продажбата им на българския пазар. Решение на фирмата е да извършва дейности по разкомплектоване на ИУМПС и разглобяване на автомобилни компоненти с цел продажбата им. Отредената площ на имота за осъществяване на инвестиционното намерение е 2000 кв.м. Площадката на която ще се извършват дейностите с отпадъци е оградена. Дружеството разполага с офис, склад и навеси. Предвижда се територията на площадката за дейности с отпадъци да бъде бетонирана.

Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Дъстъпът до площадката е осигурен чрез съществуващата пътна инфраструктура.

На територията на площадката, възложителят не предвижда ново строителство.

Площадката е с изградена техническа инфраструктура – присъединена е към електропреносната, водопроводната и канализационна мрежа.

 

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 

 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Предвижда се дейностите с отпадъци да се извършват на площ 2000 кв., с капацитет 3000 т. ИУМПС на година и 2000 т. компоненти на година, като количествата опасни отпадъци няма да надвишават 50 т. в определен момент. В обекта ще се извършва съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС и продажба на части втора употреба.

В обекта е изграден каломаслоуловител и е положена трайна настилка. Площадката ще бъде оборудвана с необходимите съдове и места за съхраняване на отпадъци и на автомобилни компоненти, годни за повторна употреба.

Предвижда се обособяване на следните места:

ü  приемане;

ü  съхраняване на ИУМПС;

ü  разкомплектоване на ИУМПС;

ü  за съхраняване на автомобилни компоненти, годни за повторна употреба.

Дейностите, които ще се извършват на площадката съгласно Закона за управление на отпадъците:

ü  Съхраняване на ИУМПС;

ü  Разкомплектоване на ИУМПС;

ü  Предварително съхраняване на генерираните в резултат от дейността отпадъци.

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

 

Не са известни други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП. Инвеститорът няма друго инвестиционно предложение.

 

4. Местоположение:

 

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

 

ИП ще се реализира в гр.Варна, р-н „Вл. Варненчик“, м-ст „Боклук тарла“, ПИ № 10354023.106, собственост на Иван Георгиев Иванов, с обща площ 4002 кв.м.

Инвестиционното предложение не е в близост до и не засяга елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ).

Обекта се намира в зона „за производство в малки и средни предприятия“. В близост до обекта, предмет на инвестиционното намерение няма територии за опазване обектите на културно наследство.

Не са налични предпоставки за очаквано трансгранично въздействие.

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

 

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

 

По време на обособяването на площадката за дейности с отпадъци няма да се използват природни ресурси, енергийни източници, а по време на експлоатацията ще се използват вода, ел. енергия и др.

 

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

 

Не се очаква отрицателно влияние върху атмосферния въздух с реализацията на инвестиционното намерение.

 

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

 

От извършване на дейностите по третиране на ИУМПС на площадката ще се генерират опасни и неопасни отпадъци като: моторни и смазочни масла, гуми, стъкло, акумулаторни батерии, филтри, резервоари за втечнени газове, катализатори, пластмаси, черни метали, цветни метали, автомобилни компоненти, негодни за повторна употреба и др. отпадъци от съпътстващи дейности, които предварително ще се съхраняват до предаване на лица по чл.35 от ЗУО при спазване на йерархията при управление на отпадъците.

 

8. Отпадъчни води:

 

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

 

От дейността ще се образуват битово-фекални, производствени отпадъчни и дъждовни води. Всички потоци ще бъдат отвеждани в градската канализационна система, като производствените –  след пречистването им в каломаслоуловителя.

 

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

 

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

 

На площадката няма да се съхраняват опасни химични вещества от Приложение № 3 на ЗООС.

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Прилагам:

 

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

 

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

 

4. Електронен носител – 1 бр.

 

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

 

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

 

 

 

Дата: ………………………………………………..

 

Уведомител: …………………………………

 

(подпис)

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

      за инвестиционно предложение

 

съгласно чл. 6, ал 9  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ. бр.25/18.03.2003г., изм. и доп.

 

Уведомявам Ви, че „ЕНДЛЕС КАМПЪНИ“ ЕООД има инвестиционно предложение изграждане на „Открити шоурумове за употребявани и нови коли с прилежащи офиси“. на територията на поземлени имоти с идентификатори по кадастрална карта на гр.Варна – №: 10135.4507.290 и 10135.4507.289.

 

     От 06.03.2017г. до 20.03.2017г. информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 и 2 на Закона за околната среда ще бъде на разположение за изразяване на становища от заинтересованите лица в гр. Варна, бул. „Мария Луиза” №37, ет.1 – офис на  пълномощника Диана Захариева .

 

 

ДО

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ 

КМЕТ НА РАЙОН „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“

ОБЩИНА ВАРНА

 

 

От «ЕНДЛЕС КАМПЪНИ» ЕООД с ЕИК 124002904, с адрес на управление гр.Тервел, ул.”Захари Зограф» №59, представлявано от управителя си Георги Александров Ламбов,

чрез пълномощника си Диана Димитрова Захариева

 

 

   Уважаеми г-н Костадинов,

 

Представям Ви уведомление за населението, съгласно чл.6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., с  изм. и доп), от  „ЕНДЛЕС КАМПЪНИ“ ЕООД, за инвестиционно предложение „Открити шоурумове за употребявани и нови коли с прилежащи офиси“ на територията на поземлени имоти с №: 10135.4507.290 и 10135.4507.289, гр. Варна.

 

Моля, уведомлението да се постави на таблото за широк обществен достъп, на кв. „Вл. Варненчик“, общ. Варна за 14 дни.

 

 

С уважение:

                           Диана Захариева                                                                                                                               

                               пълномощник

 

Оценка за въздействие върху околната среда от ДЗЗД „Мони Кар“

инвестиционно предложение на „Дилайт“ ЕООД

Приложение 2 то Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС „Дилайт“ ЕООД
ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ОТ „ФИЛБО“ ЕООД

увед.п-мо-Казашко до Емилия Павлова

 

Покана по чл. 277 от АПК 1 лист

Покана по чл. 277 от АПК 2 лист

Уведомление от „КРИКАУТО ИНВЕСТ“ ЕООД

увед.п-мо-А.Франгя 34

Писмо до г-жа Хюсню, строеж в УПИ Х-68,кв.3а, жк.Вл

Инвестиционно предложение

Констативен акт

Заповед 174-2 174-3 174-4 174-5 174-1

КА 08 заградено пространство под балкон бл.228, чл.225а Костадин Иванов.doc

Заповед №158

Заповед №159

Заповед №160

Заповед №256 стр1

Заповед №256 стр2

Заповед №256 стр3

Заповед №256 стр4