ПАСПОРТИ НА СГРАДИ

Рег. №ДатаСтроежУПИИдентификаторКв.Адрес
21/10135.4501.1762.1/26.10.2022г.October 26, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №26/26.06.2012 г. (влязло в сила на 12.07.2012 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"10135.4501.176243гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
20/10135.4504.27.1/19.10.2022г.October 19, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №34/28.09.2020 г. (влязло в сила на 20.10.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІV-47110135.4504.2743гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" I м.р.
19/10135.4501.2288.1/13.10.2022г.October 13, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДВА ВХОДА" РС №37/28.08.2018 г. (влязло в сила на 14.09.2018 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІV-1838 "за жил. строителство"10135.4501.228846гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
18/10135.4501.2394.2/23.09.2022г.September 23, 2022"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" Разрешение за строеж №10/15.03.2021 г. (влязло в сила на 05.04.2021 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"VІ-1360 "за жилищно строителство"10135.4501.239466гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
17/10135.4501.1761.2/24.08.2022г.August 24, 2022"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №16/03.08.2015 г. (влязло в сила на 20.08.2015 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №176110135.4501.1761гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
16/10135.4510.681.1(2)/05.08.2022г.August 5, 2022"ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ ЗА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И ИЗДЕЛИЯ ОТ НЕРЪЖДАЕМИ МАТЕРИАЛИ" РС №46/01.08.2007 г. (влязло в сила на 16.08.2007 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХХV-1475, 1724 "за производствино складова дейност"10135.4510.68116гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
15/10135.4501.2275.1/07.07.2022г.July 7, 2022"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №44/12.10.2018 г. (влязло в сила на 30.10.2018 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"; Заповед №06/21.07.2021 г. (към РС №44/12.10.2018 г.) на основание чл. 154, ал. 2, т. 6 и т. 7 от ЗУТ, издадена от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик";ХХХ-193710135.4501.227554по плана на СО "Ментеше"
14/10135.4504.30.1.24/20.06.2022г.June 20, 2022"Преустройство и промяна предназначение на МАГАЗИН, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.4504.30.1.24 в "ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ - КУХНЯ-МАЙКА И КЕТЪРИНГ" РС №57/20.12.2021 г. (влязло в сила на 13.01.2022 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"VІ-47010135.4504.3043гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" I-ви м.р.
13/10135.4501.2219.2/12.05.2022г.May 12, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА" - ЕТАП 1 - полуподземен и първи етаж РС №20/15.05.2018 г. (влязло в сила на:01.06.2018 г.), издадено от Гл.архитект на Район "Вл. Варненчик"; Заповед №01/07.02.2022 г. (към РС №20/15.05.2018 г.) на основание чл. 154, ал. 2, т. 6 и т. 7 от ЗУТ, издадена от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик";VІІ-452 "за жил. строителство"10135.4501.221939гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
12/10135.73.164.4.3/15.04.2022г.April 15, 2022"Промяна предназначение и преустройство на етаж с идентификатор 10135.73.164.4.3 от административна сграда в "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР" със ЗП - 547,02 кв.м., находящ се на трети етаж в административна сграда на "Промишлена енергетика" /с идентификатор 10135.73.164.4/" РС №3/21.01.2022 г. (в сила считано от 10.02.2022 г.), издадено от Гл.архитект на Район "Вл. Варненчик"ІІІ-21 "за производствени и обществено обслужващи дейности"10135.73.1642гр. Варна, по плана на Промишлена зона "Планова"
11/10135.4510.516.1/25.02.2022г.February 25, 2022"РАБОТИЛНИЦА, ОФИС, ГАРАЖИ" РС №61/29.08.2007 г. (влязло в сила на 04.10.2007 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХІІ-1177, 117810135.4510.51615гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
10/10135.4501.2348.1/22.02.2022г.February 22, 2022"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ОГРАДА" РС №27/22.07.2020 г. (влиза в сила считано от 11.08.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик" Заповед №09/17.08.2021 г. (към РС №27/22.07.2020 г.), издадена от Гл. архитект на Район "Вл.Варненчик"ІІІ-124010135.4501.234837гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
9/10135.4501.2150.1/14.02.2022г.February 14, 2022"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №26/20.06.2018 г. (влязло в сила на 10.07.2018 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХХХІІ-1732 "за жилищно застрояване"10135.4501.215028гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
8/10135.4501.2080.1/11.02.2022г.February 11, 2022"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №17/04.04.2017 г.(влязло в сила на 24.04.2017 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХХ-1929 "за жилищно строителство"10135.4501.208022гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
7/10135.4501.2318.1/10.02.2022г.February 10, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №14/30.03.2020 г. (в сила считано от 21.04.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХХХІV-198010135.4501.231854гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
6/10135.4501.2319.1/10.02.2022г.February 10, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №13/30.03.2020 г. (в сила считано от 21.04.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХХХV-198010135.4501.231954гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
5/10135.4019.24.1/02.02.2022г.February 2, 2022"СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ" - Етап І - "Контролно-технически пункт за периодични технически прегледи (ТП) на пътни превозни средства (ППС) на ет. 1" РС №29/21.08.2020 г. (в сила от 09.09.2020 г.), издадено от Гл.архитект на Район "Вл. Варненчик" Заповед №13/15.12.2021 г. (към РС №29/21.08.2020 г.), издадена от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"VІІ - 24 "за жилищно строителство, обществено обслужване и търговия"10135.4019.241гр. Варна, по плана на местност "Терасите"
4/10135.4501.2148.2/01.02.2022г.February 1, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №44/11.09.2017 г. (влязло в сила на 29.09.2017 г.), издадено от Гл.архитект на Район "Вл. Варненчик"Х - 1788 "за жилищно строителство"10135.4501.214811гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
3/10135.4508.208.2/19.01.2022г.January 19, 2022"МАГИЗИН СЪС СКЛАД" РС №28/07.06.2021 г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик" Заповед №А-95/07.12.2021 г. (към РС №28/07.06.2021 г. на Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"), издадена от Гл. архитект на Община ВарнаХХХІV-208 "За сгради със смесено предназначение и обществено обслужване"10135.4508.2083гр. Варна
2/10135.4501.1.2/17.01.2022г.January 17, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №02/11.02.2016 г. (влязло в сила на 02.03.2016 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №110135.4501.11гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
1/10135.4501.2505.1/06.01.2022г.January 6, 2022"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №14/18.07.2013 г. (влязло в сила на 06.08.2013 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик" Заповед №12/26.08.2016 г. (към РС №14/18.07.2013 г.), издадена от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"І-1673 "за жилищно строителство"10135.4501.250552гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
29/10135.4510.431.4/20.12.2021г.December 20, 2021"Надстройка на производствена база за хлебни изделия - Производство на кулинарни и хлебни изделия и офиси" РС №29/02.09.2016 г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик" Заповед №05/01.07.2021 г. (към РС №29/02.09.2016 г.), издадена от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХХVІ-1219, 123610135.4510.43141гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
28/10135.4501.2028.1/14.12.2021г.December 14, 2021"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №23/25.08.2014 г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІV - 162210135.4501.20283гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
27/10135.4510.1035.79/08.11.2021г.November 8, 2021"ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ" - Склад 2 със ЗП-158,50 кв.м., РЗП-158,50 кв.м. РС №19/21.05.2020 г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХLІV-635, 637, 873 "за производствена, складова, административна и търговска дейност, общежитие и предварително третиране на вторични суровини (сортиране, балиране, шредиране)"10135.4510.103534гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
26/10135.4510.1035.78/08.11.2021г.November 8, 2021"ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ" - Склад 1 със ЗП-292 кв.м., РЗП-292кв.м. РС №19/21.05.2020 г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХLІV-635, 637, 873 "за производствена, складова, административна и търговска дейност, общежитие и предварително третиране на вторични суровини (сортиране, балиране, шредиране)"10135.4510.103534гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
25/10135.4501.2218.1/25.10.2021г.October 25, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №32/11.11.2019 г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІV-191410135.4501.221865гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
24/10135.4027.6.1(2)/18.08.2021г.August 18, 2021"Автосервизи, битовка, пункт за годишни технически прегледи с две линии и открита площадка за провеждане на прегледи по АDR към пункт за годишни технически прегледи" РС №45/07.12.2020 г. (влиза в сила считано от 30.12.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІІ-6 "за обществено обслужване, търговия и жилища"10135.4027.627гр. Варна, по плана на местност "Атанас тарла"
23/72709.501.887.3.1 (2)/16.08.2021г.August 16, 2021"ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ, ИЗБА И ТАВАН" РС №20/10.07.1997 г., издадено от кметство ТополиХV-72572709.501.8875гр. Варна, по плана на с. Тополи
22/10135.4510.477.1/09.08.2021г.August 9, 2021"АВТОМОБИЛЕН ДИАГНОСТИЧЕН ЦЕНТЪР" РС №17/26.08.2013 г. (влиза в сила на 12.09.2013 г.) издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІІІ-41002610135.4510.47728гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
21/10135.4501.1277.1/15.07.2021г.July 15, 2021"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И МОСТРЕНА ЗАЛА" РС №82/30.10.2008 г. (влязло в сила на 17.11.2008 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"10135.4501.127748гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
20/10135.4502.146.18/09.07.2021г.July 9, 2021"МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" Разрешение за строеж №24/31.І.1976 г., издадено от Н-к отдел"Арх. и бл-ство" при ВГ Общ.НС10135.4502.146гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" VI-ти м.р.
19/10135.4510.638.1/08.07.2021г.July 8, 2021"ГАЛВАНИЧЕН ЦЕХ №2 И БИТОВА СГРАДА С ТРАФОПОСТ" Билети за строеж №17, 18, 19 от 05.02.1970 г.ХІІ-31010135.4510.63834гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
18/10135.4510.1035.51/08.07.2021г.July 8, 2021"СКЛАД ЗА ХИМИКАЛИ" Билети за строеж №17, 18, 19 от 05.02.1970 г.ХLІV-635, 637, 87310135.4510.103534гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
17/10135.4510.1035.49/08.07.2021г.July 8, 2021"КОМПРЕСОРНО С РАБОТИЛНИЦА" Билети за строеж №17, 18, 19 от 05.02.1970 г.ХLІV-635, 637, 87310135.4510.103534гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
16/10135.4504.505.11/06.07.2021г.July 6, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА" Билет за строеж №162/5.11.1972 г., издаден от Старши архитект, гр. Варна10135.4504.505гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" I м.р.
15/10135.4040.27/22.06.2021г.June 22, 2021"БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ 2" РС №44/02.12.2020г. (влиза в сила считано от 21.12.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІV-23, 24 "за бетонов възел"10135.4040.275гр. Варна, по плана на местност "Трошеви ниви"
14/10135.4501.2127.2/11.06.2021г.June 11, 2021"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №40/12.09.2018 г. (влязло в сила на:01.10.2018 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"Х-68010135.4501.212757гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
13/10135.4502.272.29/04.06.2021г.June 4, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №41/26.02.1979 г., издадено от Началник отдел"Архитектура и благоустройство", гр. Варна10135.4502.272гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" IIІ-ти м.р.
12/10135.4504.308.2/12.05.2021г.May 12, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №68/28.06.1985 г., издадено от РНС "Възраждане"10135.4504.308гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" I м.р.
11/10135.4501.1749.3/11.05.2021г.May 11, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №55/16.11.2017 г. (влязло в сила на 05.12.2017 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІІ-174910135.4501.174964гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
10/10135.4501.1594.1/01.04.2021г.April 1, 2021"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №25/23.06.2020 г. (в сила считано от 13.07.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №159410135.4501.159438гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
9/10135.4501.677.1/31.03.2021г.March 31, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №17/26.03.2007 г. (влязло в сила на 12.04.2007 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №67710135.4501.67757гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
8/10135.4502.272.23/29.03.2021г.March 29, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА"10135.4502.27210135.4502.272гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" IIІ-ти м.р.
7/10135.4504.483.1/25.02.2021г.February 25, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА" Билет за стр. №139/29.09.1972 г.10135.4504.483гр. Варна, №бл. 9, вх. 1, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" I м.р.
6/10135.4504.460.5/25.02.2021г.February 25, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА" Билет за стр. №174/04.09.1975 г. на ВГОНС10135.4504.460гр. Варна, №бл. 5, вх. 5, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" I м.р.
5/10135.4504.460.1/25.02.2021г.February 25, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА" Билет №174 от 04.09.1975 г. на ВГОНС10135.4504.460гр. Варна, №бл. 5, вх. 1, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" I м.р.
4/10135.4504.477.8/25.02.2021г.February 25, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА" Билет за стр. №160/15.10.1974 г.10135.4504.477гр. Варна, №бл. 4, вх. 3, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" I м.р.
3/10135.4501.681.1/22.02.2021г.February 22, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №38/12.07.2017 г. (влязло в сила на 01.08.2017 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №68110135.4501.681гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
2/10135.4501.1645.1/03.02.2021г.February 3, 2021"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №39/22.10.2012 г. (влязло в сила на 13.11.2012 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №164510135.4501.1645гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
1/10135.4019.61.3/07.01.2021г.January 7, 2021"ОФИСНА СГРАДА" РС №32/26.06.2017 г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"10135.4019.61 "за търговски обект"10135.4019.61гр. Варна, по плана на м. "Терасите"
31/10135.4502.195.25/15.12.2020г.December 15, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА" с идентификатор 10135.4502.195.25 РС №43/04.09.1987 г., издадено от Районен народен съвет "Вл. Варненчик" - отдел "Архитектура и благоустройство"10135.4502.195гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" III м.р.
30/10135.4501.1217.1/09.12.2020г.December 9, 2020"ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №11/06.04.2012 г. (влязло в сила на 23.04.2012 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №121710135.4501.121743гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
29/10135.4502.272.6/07.12.2020г.December 7, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА" Разрешение за строеж №116/31.05.1978 г.10135.4502.272гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" III м.р.
28/10135.4504.477.10/07.12.2020г.December 7, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА" Билет за стр. №160/15.10.1974 г.10135.4504.477гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" I м.р.
27/10135.4501.3517.1/22.10.2020г.October 22, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №07/15.02.2017 г. (влязло в сила на 06.03.2017 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"II-157610135.4501.35176гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
26/10135.4501.2099.4/13.10.2020г.October 13, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №9/26.02.2019 г. (влиза в сила считано от 18.03.2019 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"Х-102910135.4501.20994гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
25/10135.4502.195.4/30.09.2020г.September 30, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №151/26.08.1976 г., издаден от Н-к отдел "Арх. и бл-ство" на Варненски градски общински народен съвет10135.4502.195гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", ІІI м.р.
24/10135.4501.3570.1/25.09.2020г.September 25, 2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №28/03.09.2019 г. (влиза в сила считано от 24.09.2019 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХI-1659 "за жилищно застрояване"10135.4501.35701гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
23/10135.4504.334.8/18.08.2020г.August 18, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №50/17.06.1981 г., издадено от Варненски градски народен съвет10135.4504.334гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", І м.р.
22/10135.4504.477.7/18.08.2020г.August 18, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА" Билет за стр. №160/15.10.1974 г.10135.4504.477гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", І м.р.
21/10135.4501.1716.3/03.08.2020г.August 3, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №51/19.12.2011 г. (влязло в сила на 03.01.2012 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №171610135.4501.171645гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
20/10135.4501.2123.1(2)/30.07.2020г.July 30, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ" в два етапа: първи етап - жилищна сграда, втори етап - гараж" РС №16/19.04.2018 г. (влязло в сила на 09.05.2018 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"V-136110135.4501.212367гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
19/10135.4504.31.1/28.07.2020г.July 28, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНО ЗАСТРОЯВАНЕ" РС №46/24.10.2018 г. (влязло в сила на 13.11.2018 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"V-47110135.4504.3143гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", І м.р.
18/10135.4510.1093.17/17.07.2020г.July 17, 2020"СКЛАД ЗА ИНДУСТРИАЛНИ СТОКИ 1" РС №21/04.07.2019 г. (влязло в сила на 24.07.2019 г.), издадено от Гл. архинект на Район "Вл. Варненчик"VIII-815, 816 "за производствено-складова дейност"10135.4510.109314гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
17/10135.4501.2118.1/16.07.2020г.July 16, 2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №13/02.04.2018 г. (влязло в сила на 19.04.2018 г.) издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХХIХ-193610135.4501.211854гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
16/10135.4501.2247.1/07.07.2020г.July 7, 2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №22/11.07.2019 г. (влязло в сила на 30.07.2019 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХХХVIII-1664 "за жилищно строителство"10135.4501.224739гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
15/10135.4510.1109.7/26.06.2020г.June 26, 2020"ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНА ДОГРАМА" в УПИ IV-1709 "за производствена дейност, хладилни складове и търговия" /ПИ 10135.4510.1052/ стар номер и нов УПИ ХLVI-1051, 1052 "за производствено складова дейност и офиси" /ПИ 10135.4510.1109/, кв. 16 по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. Варненчик", Община Варна /сграда с идентификатор 10135.4510.1109.7/ Разрешение за строеж №11/01.04.2019 г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик" Заповед №04/23.04.2020 г. (към РС №11/01.04.2019 г.) на основание чл. 154, ал. 2, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗУТ, издадена от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"УПИ ХLVI-1051, 1052 "за производствено складова дейност и офиси"10135.4510.110916гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
14/10135.4505.50.2/11.06.2020г.June 11, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №21/23.02.1984 г., издадено от РНС "Възраждане" - Народен съвет гр. Варна10135.4505.50гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", ІІ м.р.
13/10135.4501.749.2 (3)/03.06.2020г.June 3, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА И АВТОСЕРВИЗ ЗА ДИАГНОСТИКА НА АВТОМОБИЛИ" РС №05/14.03.2016 г. (влязло в сила на 01.04.2016 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №74910135.4501.74965гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
12/10135.4507.320.1/21.05.2020г.May 21, 2020"СКЛАДОВО - ЛОГИСТИЧНА БАЗА" РС №07/23.02.2018 г. (влязло в сила на 15.03.2018 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХІІ-26001310135.4507.32010гр. Варна, по плана на ПЗ "Метро"
11/10135.4501.1739.1/19.05.2020г.May 19, 2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №14/14.04.2016 г. (влязло в сила на 05.05.2016 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №173910135.4501.1739гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
10/10135.4501.1587.1/30.04.2020г.April 30, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №04/12.03.2016 г. (влязло в сила на 31.03.2016 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №158710135.4501.1587гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
9/10135.4501.1295.1/03.04.2020г.April 3, 2020"ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №43/19.09.2011 г. (влязло в сила на 04.11.2011 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №129510135.4501.1295гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
8/10135.4504.731.1/26.03.2020г.March 26, 2020"ЦЕХ ЗА РАЗФАСОВАНЕ НА ВИНАРСКИ ПОМОЩНИ ПРОДУКТИ, АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ И МАГАЗИНИ НА ПАРТЕРНО НИВО" РС №08/25.05.2015 г. (влязло в сила на 15.06.2015 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик" Заповед №02/28.03.2018 г. (към РС №08/25.05.2015 г.) на основание чл. 154, ал. 2, т. 8 от ЗУТ, издадена от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"II-210135.4504.73145гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", І м.р.
7/10135.4507.330.1 (2, 4)/09.03.2020г.March 9, 2020"Преустройство и промяна предназначение на арматурен цех - производствено хале с идентификатор 10135.4507.330.1 по КК и КР на гр. Варна в производствен цех за метални изделия и пристройка административна сграда" "Надстройка на съществуваща административна сграда с идентификатор №10135.4507.330.2" РС №49/05.10.2017 г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик" Заповед №04/17.10.2018 г. (към РС №49/05.10.2017 г.), издадена от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІХ-260018, 26001910135.4507.3309гр. Варна, по плана на ПЗ "Метро"
6/10135.4501.1924.1/28.02.2020г.February 28, 2020"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №49/17.12.2018г. (влязло в сила на 04.01.2019г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"УПИ ІІІ-192410135.4501.192467гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
5/10135.4501.2018.1/28.02.2020г.February 28, 2020"ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №26/25.08.2016г. (влязло в сила на 13.09.2016г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІV-183510135.4501.201852по плана на СО "Ментеше", Район"Вл. Варненчик"
4/10135.4501.1512.1/28.02.2020г.February 28, 2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №17/02.06.2011г. (влязло в сила на 17.06.2011г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №151210135.4501.1512гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
3/10135.4501.1496.1/28.02.2020г.February 28, 2020"ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №40/29.08.2011г. (влязло в сила на 13.09.2011г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №149610135.4501.1496гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
2/10135.4040.27/11.02.2020г.February 11, 2020"СТАЦИОНАРЕН БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ" РС №14/16.05.2019г. (РС влиза в сила от 05.06.2019г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"VІ-23, 24 "за бетонов възел"10135.4040.275гр. Варна, по плана на местност "Трошеви ниви", Район "Вл. Варненчик"
1/10135.73.545.1/24.01.2020г.January 24, 2020"МАГАЗИН, СЕРВИЗ ЗА БЯЛА ТЕХНИКА И ОФИСИ" РС №32/28.11.2016г. (влязло в сила на 15.12.2016г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"V-16510135.73.5458гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
31/10135.73.18.3/20.12.2019г.December 20, 2019"СКЛАДОВА БАЗА" РС №01/04.01.2019г. (влязло в сила на 23.01.2019г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХVIII-18 "за обществено-обслужващи, производствени, складови, ремонтни и сервизни дейности"10135.73.181гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
30/10135.4504.266.1/19.12.2019г.December 19, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №30/03.07.2018г. (влязло в сила на 20.07.2018г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХI-30710135.4504.26639гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", І м.р.
29/10135.4501.641.2/17.12.2019г.December 17, 2019"ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №18/09.06.2011г. (влязло в сила на 23.06.2011г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №64110135.4501.641гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
28/10135.4504.21.5/16.12.2019г.December 16, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА" Разрешение за строеж №5/14.03.1991г., издадено от ОНС Варна10135.4504.21по плана на І м.р. на ж.к. "Вл. Варненчик",
27/10135.4504.373.1/16.12.2019г.December 16, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА" Разрешение за строеж №14/05.03.1981г. от ВГОНС10135.4504.373гр. Варна, по плана на І м.р. на ж.к. "Вл. Варненчик"
26/10135.4502.133.14/16.12.2019г.December 16, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА" Билет за строеж №183/01.10.1975г.10135.4502.133гр. Варна, по плана на IV м.р. на ж.к. "Вл. Варненчик"
25/10135.4504.477.11/16.12.2019г.December 16, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА" Билет за строеж №160/15.10.1974г.10135.4504.477гр. Варна, по плана на І м.р. на ж.к. "Вл. Варненчик",
24/10135.4504.334.1/16.12.2019г.December 16, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА" Билет №135/07.09.1974г. на ВОНС10135.4504.334гр. Варна, по плана на І м.р. на ж.к. "Вл. Варненчик"
23/10135.4501.1124.1/09.12.2019г.December 9, 2019"ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №12/14.06.2013г. (влязло в сила на 08.07.2013 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №112410135.4501.1124гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
22/10135.4501.133.2/03.12.2019г.December 3, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №25/19.08.2016г. (влязло в сила на: 07.09.2016г.) издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №13310135.4501.133гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
21/10135.4504.477.12/12.11.2019г.November 12, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА" Билет за стр. №160/15.10.1974 г.10135.4504.477гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", І м.р.
20/10135.4501.266.3.1(2)/11.10.2019г.October 11, 2019"ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №50/06.10.2017 г. (влязло в сила на: 24.10.2017 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Владислав Варненчик"ПИ №26610135.4501.266гр. Варна, по плана на ПИ №266 по ПНИ на СО "Ментеше"
19/10135.4505.117.25/09.10.2019г.October 9, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"10135.4505.117гр. Варна
18/10135.4505.80.2/09.10.2019г.October 9, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"10135.4505.80гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", ІІ м.р.
17/10135.4502.230.19/27.09.2019г.September 27, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА" Билет №218/05.12.1975 г. издаден от ВГНС10135.4502.230гр. Варна
16/10135.4502.230.14/27.09.2019г.September 27, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №41/11.02.1976 г. издадено от ВГНС10135.4502.230гр. Варна
15/10135.4501.2006.1/27.09.2019г.September 27, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №27/26.08.2016 г. (влязло в сила на: 13.09.2016 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХVIII-169710135.4501.200641гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
14/10135.4501.2116.1/01.08.2019г.August 1, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА" РС №04/12.02.2018 г. (влязло в законна сила на 01.03.2018 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХХVII-194110135.4501.211654гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
13/10135.4510.1035.77/26.07.2019г.July 26, 2019"СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ" РС №38/03.09.2018 г. (влязло в сила на 25.09.2018 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХLІV - 635, 637, 873 "за произв., складова, административна и търговска дейност, общежитие и предварително третиране на вторични суровини /сортиране, балиране, шредиране/"10135.4510.103534гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
12/10135.4501.2130.2/25.07.2019г.July 25, 2019"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"ІІ-64510135.4501.213055гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
11/10135.4510.458.27/27.06.2019г.June 27, 2019"СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ"ХІІІ-304 "За производствено складова дейност"10135.4510.45820гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
10/10135.4501.120.1/24.06.2019г.June 24, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"ПИ №12010135.4501.120гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
9/10135.4510.636.2(3)/20.06.2019г.June 20, 2019"СКЛАД и ГАРАЖ"ХV-1557 "за автосервиз"10135.4510.63634гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
8/10135.4510.636.1/20.06.2019г.June 20, 2019"АВТОСЕРВИЗ"ХV-1557 "за автосервиз"10135.4510.63634гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
7/10135.4501.2050.1/05.06.2019г.June 5, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"ХІ-165810135.4501.20505гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
6/10135.4501.2079.1/04.06.2019г.June 4, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"VІ-175610135.4501.20797гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
5/10135.4508.103.1.6(7)/22.05.2019г.May 22, 2019Преустройство и смяна предназначение на обекти с идентификатори 10135.4508.103.1.6 и 10135.4508.103.1.7 по КК и КР на гр. Варна от ателиета в жилищаУПИ ХХІІ - 103 "за обществено обслужване, жил. строителство - сграда със смесено предназначение"10135.4508.1035гр. Варна, бул. "Янош Хунияди" №33, по плана на Паркова зона за обществено обслужване
4/10135.4510.463.1/25.04.2019г.April 25, 2019"Зала за плажен волейбол" - І - ви етапVІ-46310135.4510.46320гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
3/10135.4502.277.9/05.04.2019г.April 5, 2019ЖИЛИЩЕН БЛОК10135.4502.277гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", ІІ м.р., бл. 301, вх. 1
2/10135.4501.1992.1/04.04.2019г.April 4, 2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"ІV-183910135.4501.199241по плана на СО "Ментеше"
1/10135.4510.619.3/15.03.2019г.March 15, 2019"Стационарен бетонов възел"Х - 1143 "за производствено складова дейност"10135.4510.61941по плана на Западна промишлена зона
1/10135.4501.2130.1/08.11.2017г.November 8, 2017ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДАII-64510135.4501.213055гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"