Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Кмет

 

 nkostadinov2

Николай Костадинов – Кмет

Николай Костадинов е роден на 17 декември 1975 г. в град Горна Оряховица.

Образование:
1994 г. – ВТГ „Г.С. Раковски”, гр.Варна
2005 г. – Технически университет – Варна, специалност „Право”, магистър по право

Кариера:
2008 – 2009 г. – Директор дирекция „Обществен ред и контрол”, Район „Вл.Варненчик”
2009 – 2013 г. – Народен представител в 41-во Народно събрание на РБългария
2013 – 2014 г. – Директор дирекция „Обща администрация”, Район „Вл.Варненчик”
2014 – 2015 г. – Директор ОП „Спорт Варна”, Община Варна

2015 – 2016 г. – Директор дирекция „Спорт”, Община Варна

!