Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., дежурен екип в Район “Владислав Варненчик” ще работи извънредно в събота – 21 октомври 2023 г., от 8.30 ч. до 17.00 ч.

РАБОТНО ВРЕМЕ

Във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., дежурен екип в Район “Владислав Варненчик” ще работи извънредно в събота – 21 октомври 2023 г., от 8.30 ч. до 17.00 ч.

Избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, подава заявление за отстраняването им до районната администрация (Приложение № 7-МИ от изборните книжа).

!