Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Г-294 21.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LII-1030 „за произв. скл. д-ст“ и УПИ LІІІ-1030 „за произв. скл. д-ст“, кв. 34, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

294-1

294-2

!