Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Здравейте,
във връзка с обучение на СИК за работа с машини за гласуване на предстоящите избори, насрочени на 2 април 2023 г., Ви информираме че е осигурено онлайн обучение от страна на “Сиела Норма”. Обученията ще се реализират през платформата Microsoft Teams ( прилагаме инструкция за работа).  Договорени са следните алтернативни дати:

  • 23 март 2023 г. (четвъртък)от 19:00 ч.
  • 24 март 2023 г. (петък)от 19:00 ч.
  • 25 март 2023 г. (събота)от 10:00 ч.
  • 26 март 2023 г. (неделя)от 10:00 ч.

Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс

!