Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Избори 14 ноември 2021

ГД “ГРАО” – справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

ГД “ГРАО” –  подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия адрес е различно от населеното място на постоянния адрес

Онлайн обучение за членове на СИК от “Сиела” на 06 и 07.11.2021 г. от 10:00 ч.

Разяснителна кампания – ЦИК 

Симулатор за машинно гласуване 

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на Р България и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето.

ГРАФИК НА РАЙОН “ВЛ.ВАРНЕНЧИК” ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ СИК НА 13.11.2021 Г.

Избирателни секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването.

ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители в изборна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето

Приложение № 1 към Заповед № 3005/20.09.2021 г. на Кмета на Община Варна

Приложение № 1 към Заповед 3004/20.09.2021г. на Кмета на Община Варна

Приложение № 2 към Заповед 3004/20.09.2021г. на Кмета на Община Варна – класификатор на адресите по секции

!