Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

КРАЙНИ СРОКОВЕ ПРИ УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“ ПО ИНВЕСТИЦИЯ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДЕН ФОНД“ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

В срок до 10-ТИ МАЙ 2023 ГОДИНА (ВКЛЮЧИТЕЛНО) районната администрация ще приема заявления за участие в програмата за обновяване на сградите по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд  – етап  I“ по инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

При кандидатстването е необходимо да се представи технически паспорт и обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийните характеристики на сградата.

За изготвянето на тази техническата документация, с решение на Общинския съвет, Община Варна отпуска 20 млн. лв., за които могат да кандидатстват сдруженията на собствениците.

Срокът за кандидатстване за общинско финансиране е до 15-ТИ МАРТ 2023 ГОДИНА (ВКЛЮЧИТЕЛНО).

До момента Община Варна е одобрила 12 заявления за финансиране за изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.

По процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, Община Варна може да получи до 80 млн. лв. с ДДС. Максималната референтна стойност за всички дейности по програмата е 348 лв./м2 с ДДС, от което следва, че могат да се санират близо 230 000 квадратни метра застроена площ. Прогнозното РЗП за вече одобрените сгради е 78 858.80 м2.

КМЕТ НА РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

!