Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

ПРОВЕРКА НА ПОПЪЛНЕНИЯ ОТ ВАС ПРОТОКОЛ (ЧЕРНОВА):

ПРОВЕРКА НА ПОПЪЛНЕНИЯ ОТ ВАС ПРОТОКОЛ (ЧЕРНОВА):

ТУК проверете нанесените данни в черновата на СИК протокол за НС – хм

ТУК проверете нанесените данни в черновата на СИК протокол за ЕП – хм

 

Линк за достъп чрез интернет браузър: https://www.cik.bg/bg/epns2024/edu/video

!