Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обща администрация

Заповед №172/20.05.2024г на кмет на Район Вл. Варненчик

Заповед №162/17.05.2024г на кмет на Район Вл. Варненчик

Заповед №127/17.04.2024г на кмет на Район Вл. Варненчик

Заповед №124/15.04.2024г на кмет на Район Вл. Варненчик

Заповед №108/29.03.2024г на кмет на Район Вл. Варненчик

Заповед №109/29.03.2024г на кмет на Район Вл. Варненчик

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

МАРИЯ АТАНАСОВА

НАСТОЯЩ АДРЕС:

ЖК. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК”  бл.401, вх.6, ап.98

ГР. ВАРНА 9023

Във връзка с преписка с рег. №РД23003492ВЛ от 15.02.2023г. и Заповеди №0208/29.01.2024г. и №0612/28.02.2024г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомявам, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес: гр. Варна, жк. „Вл. Варненчик” бл.401, вх.6, ап.98, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

       Във връзка с горното е необходимо в едномесечен срок да заявите настоящ адрес до органите по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация в общината, района, кметството или населеното място, където живеете.

Заповед № 0208_29.01.2024г кмет на Общ. Варна

Заповед №0612_28.02.2024г кмет на Общ. Варна

Заповед №070/29.02.2024г на кмет на Район Вл. Варненчик

Заповед №053/16.02.2024г на кмет на Район Вл. Варненчик

Заповед №054/16.02.2024г на кмет на Район Вл. Варненчик

УВЕДОМЛЕНИЕ
ДО
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ
ЕЛЕОНОРА СТЕФАНОВА
ЯНИС СТЕФАНОВ
НАСТОЯЩ АДРЕС:
ЖК. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” бл.223, вх.1, ет.2, ап.7
ГР. ВАРНА 9023
Във връзка с преписка с рег. №СИГ23000457ВЛ/01.02.2023г. и Заповед
№0209/29.01.2024г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомявам, че е извършено
заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес:
гр. Варна, жк. „Вл. Варненчик” бл.223, вх.1, ет.2, ап.7 , с оглед несъответствие с
изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.
Във връзка с горното е необходимо в едномесечен срок да заявите настоящ адрес до
органите по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация в общината, района,
кметството или населеното място, където живеете.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
ДО
МАРИЯ АТАНАСОВА
НАСТОЯЩ АДРЕС:
ЖК. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” бл.401, вх.6, ет.1, ап.98
ГР. ВАРНА 9023
Във връзка с преписка с рег. №РД23003492ВЛ/15.02.2023г. и Заповед
№0208/29.01.2024г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомявам, че е извършено
заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес:
гр. Варна, жк. „Вл. Варненчик” бл.401, вх.6, ет.1, ап.98, с оглед несъответствие с
изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.
Във връзка с горното е необходимо в едномесечен срок да заявите настоящ адрес до
органите по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация в общината, района,
кметството или населеното място, където живеете.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
ДО
САВИНА ГЕОРГИЕВА
НАСТОЯЩ АДРЕС:
ЖК. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” бл.228, вх.2, ет.6, ап.58
ГР. ВАРНА 9023
Във връзка с преписка с рег. №РД23009411ВЛ/04.05.2023г. и Заповед
№0207/29.01.2024г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомявам, че е извършено
заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес:
гр. Варна, жк. „Вл. Варненчик” бл.228, вх.2, ет.6, ап.58, с оглед несъответствие с
изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.
Във връзка с горното е необходимо в едномесечен срок да заявите настоящ адрес до
органите по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация в общината, района,
кметството или населеното място, където живеете.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
ДО
БЕЛЧИН ЯВОРОВ
НАСТОЯЩ АДРЕС:
ЖК. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” , бл.211, вх.3 , ет.3 , ап.67
ГР. ВАРНА 9023
Във връзка с преписка с рег. №РД23009979ВЛ/11.05.2023г. и Заповед
№0206/29.01.2024г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомявам, че е извършено
заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес:
гр. Варна, жк. „Вл. Варненчик”, бл.211, вх.3, ет.3, ап.67, с оглед несъответствие с
изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.
Във връзка с горното е необходимо в едномесечен срок да заявите настоящ адрес до
органите по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация в общината, района,
кметството или населеното място, където живеете.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
ДО
ФИДАНКА ЛЮБОМИРОВА
НАСТОЯЩ АДРЕС:
ЖК. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” , бл.26, ет.9, ап.46
ГР. ВАРНА 9023
Във връзка с преписка с рег. №РД23010715ВЛ/22.05.2023г. и Заповед
№0212/29.01.2024г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомявам, че е извършено
заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес:
гр. Варна, жк. „Вл. Варненчик”, бл.26, ет.9, ап.46, с оглед несъответствие с
изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.
Във връзка с горното е необходимо в едномесечен срок да заявите настоящ адрес до
органите по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация в общината, района,
кметството или населеното място, където живеете.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
ДО
НАДЕЖДА СЪБЕВА
НАСТОЯЩ АДРЕС:
ЖК. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” бл.209, вх.1, ет.5, ап.19
ГР. ВАРНА 9023
Във връзка с преписка с рег. №РД23013326ВЛ/03.07.2023г. и Заповед
№0211/29.01.2024г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомявам, че е извършено
заличаване в регистъра на населението на адресната регистрация по настоящ адрес в
гр. Варна, жк. „Вл. Варненчик” бл.209 вх.1, ет.5, ап.19 на Вас и непълнолетната Ви
дъщеря П. Събева, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за
гражданската регистрация.
Във връзка с горното е необходимо в едномесечен срок да заявите настоящ адрес до
органите по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация в общината, района,
кметството или населеното място, където живеете

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
ДО
БРАНИМИР ЛЮБОМИРОВ и
АЛЕКСИ МЛАДЕНОВ
НАСТОЯЩ АДРЕС:
ЖК. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” бл.26, ет.9, ап.46
ГР. ВАРНА 9023
Във връзка с преписка с рег. №СИГ23015327ВЛ/29.07.2023г. и Заповед
№0210/29.01.2024г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомявам, че е извършено
заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес:
гр. Варна, жк. „Вл. Варненчик” бл.26, ет.9, ап.46, с оглед несъответствие с изискванията
на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.
Във връзка с горното е необходимо в едномесечен срок да заявите настоящ адрес до
органите по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация в общината, района,
кметството или населеното място, където живеете.

Заповед № 014 от 17.01.2024г. на Кмет на Район Вл. Варненчик

Молба от Хамид Хамидов до Районон съд гр. Варна

Заповед №254_ 28.08.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Молба до Районен Съд гр. Габрово

Заповед №207 30.06.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №172 25.05.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №162 15.05.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №157 09.05.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №155 02.05.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №157 09.05.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №155 02.05.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №157 09.05.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №155 02.05.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №148 02.05.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №057 22.02.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №052 17.02.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №030 03.02.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №226 21.09.2022 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №216 14.09.2022 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №160 06.07.2022 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №86 12.04.2022 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №074 25.03.2022 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №231 03.09.2021г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №192 20.07.2021г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №0155 10.06.2021 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР.

Заповед №072 24.03.2021 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР.

Заповед №065 18.03.2021 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР.

Заповед №053 09.03.2021 г. за сформиране на комисия по чл. 99б от ЗГР.

Заповед №052 09.03.2021 г. за сформиране на комисия по чл. 99б от ЗГР.

Уведомително писмо до Мирослав Петров

Заповед №197/05.08.2020г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР.

!