Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обща администрация

Заповед №254_ 28.08.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Молба до Районен Съд гр. Габрово

Заповед №207 30.06.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №172 25.05.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №162 15.05.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №157 09.05.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №155 02.05.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №157 09.05.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №155 02.05.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №157 09.05.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №155 02.05.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №148 02.05.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №057 22.02.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №052 17.02.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №030 03.02.2023 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №226 21.09.2022 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №216 14.09.2022 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №160 06.07.2022 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №86 12.04.2022 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №074 25.03.2022 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №231 03.09.2021г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №192 20.07.2021г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №0155 10.06.2021 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР.

Заповед №072 24.03.2021 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР.

Заповед №065 18.03.2021 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР.

Заповед №053 09.03.2021 г. за сформиране на комисия по чл. 99б от ЗГР.

Заповед №052 09.03.2021 г. за сформиране на комисия по чл. 99б от ЗГР.

Уведомително писмо до Мирослав Петров

Заповед №197/05.08.2020г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР.

!