Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Протоколи и заповеди от жилищни комисии

Заповед 123_15.04.2024г. на кмет на Район Вл. Варненчик и Протокол №03_03.04.2024г. на жилищната комисия.

СЪОБЩЕНИЕ ДО

НАЕМАТЕЛИ

НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 14, ал. 8 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища (НУРУЖНГНПОЖ), приета от Общински съвет – Варна, ежегодно в срок до 31 декември Вие и пълнолетните членове на семейството/домакинството Ви, следва да подавате декларация за семейно и имотно състояние за текущата година. Такава декларация се подава и в едномесечен срок при промяна на обстоятелствата, при които сте настанени. Декларацията се подава в центъра за административно обслужване на район „Владислав Варненчик“, находящ се в гр.Варна, ж.к.“Вл. Варненчик“, блок 302, вход 17, стая № 1.

Наемното правоотношение с наематели на общински жилища, неподали в срок декларация за семейно и имотно състояние, се прекратява със заповед на кмета на район „Вл. Варненчик“, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 9, предложение II от НУРУЖНГНПОЖ.

Заповед 057_22.02.2024г. на кмет на Район Вл. Варненчик и Протокол №02_13.02.2024г. на жилищната комисия.

Заповед 031_26.01.2024г. на кмет на Район Вл. Варненчик и Протокол №01_22.01.2024г. на жилищната комисия.

Заповед №356 на кмет на район Вл. Варненчик

Заповед №333 на кмет на район Вл. Варненчик

Заповед 277_19.09.2023г. на кмет на Район Вл. Варненчик и Протокол №04 2023 на жилищната комисия.

Заповед №236 на кмет на район Вл. Варненчик

Заповед 212_04.07.2023г. на кмет на Район Вл. Варненчик и Протокол №03 2023 на жилищната комисия.

Заповед №160 на кмет на район Вл. Варненчик и протокол №002-2023 на жилищната комисия.

Заповед №067 на кмет на район Вл. Варненчик.

Протокол №01 2023 на жилищната комисия.

Протокол №04 2022 на жилищната комисия.

Заповед №299 на кмет на район Вл. Варненчик.

Протокол №03 2022 на жилищната комисия.

Заповед №221 от 19.09.2022 г.

Протокол №02 2022 на жилищната комисия

Заповед №156 от 04.07.2022

Протокол №01 2022 на жилищната комисия

Заповед №094 от 21..04.2022 г. 

Протокол №02 2021 на жилищната комисия

Заповед №262 от 12.10.2021 г.

Протокол №1 от 25.03.2021 г. на жилищна комисия

ПРОТОКОЛ №1 25.03.2021 Г. на жилищна комисия

Протокол №01 2021 г. на жилищната комисия

Заповед №082 от 30.03.2021 г.

Заповед №318 от 21.12.2020 г.

Протокол №04 2020 на жилищната комисия

Заповед №239 от 23.09.2020 г.

Протокол №03 2020 на жилищната комисия

Протокол №02 2020 на жилищната комисия

Заповед №149 24.06.2020 г.

Протокол №01 19.05.2020 г., 20.05.2020 г. на жилищната комисия

Заповед №125_26.05.2020г.

Протокол №4 2019 на жилищната комисия

Протокол №04 2019 на жилищната комисия

Заповед №231 от 18.09.2019г.

Протокол №3 19.06.2019 на жилищна комисия

Заповед № 187 от 23.07.2019

Заповед №160 от 18.06.2019

Заповед №150 – 03.06.2019

Заповед №105 от 24.04.2019г.

Протокол №02 2019 на жилищната комисия.

Заповед №041 от 15.02.2019 г.

Прилож №1 от Протокол №01-2019

Протокол №01 2019 на жилищната комисия

Прилож №1 от Протокол №08-2018 г.

Протокол №08 2018 на жилищната комисия

Заповед №348 от 20.12.2018 г.

Прилож №1 от Протокол №07-2018

Протокол №07 2018 на жилищната комисия

Заповед №325 от 23.11.2018 г.

Заповед №290 за утвърждаване на решенията по протокол № 06

Прилож №1 от Протокол №06-2018

Протокол №06 2018 на жилищната комисия

Протокол №05 22.08.2018 на жилищна комисия

Заповед №250 за утвърждаване на решенията по протокол № 05

Приложение № №1 и 2 от Протокол №05-2018

Протокол №05- 2018 на жилищната комисия

Заповед №219 за утвърждаване на решенията по протокол №04/03.07.2018

Прилож №1 от Протокол №04-2018

Протокол №04 2018 на жилищната комисия

Протокол №3 17.05.2018

Запове №166 за утвърждваване на решенията по протокол №3-2018

Прилож №2 от Протокол №03-2018 на жилищната комисия

Прилож №1 от Протокол №03-2018

Заповед №88 за изземване 26.03.2018

Протокол №1 28.02.2018г. на жилищната комисия

Протокол №02 2018 на жилищната комисия

Заповед №105 за утвърждаване на решенията по протокол №03-2018г

Прилож №2 от Протокол №01-2018г.

Прилож №1 от Протокол №01-2018г.

Протокол №01 2018г. на жилищната комисия.

Заповед №60 за утвърждаване на решенията по протокол №01-2018

Заповед №345 за утвърждаване на решенията по протокол №06-2017

Прилож №2 от Протокол №06-2017

Прилож №1 от Протокол №06-2017

Протокол №06 2017 на жилищната комисия

Заповед №324 за утвърждаване на решенията по протокол №05-2017

Прилож №1 от Протокол №05-2017

Прилож №2 от Протокол №05-2017

Протокол №05 2017 на жилищната комисия

Заповед за утвърждаване на решенията по протокол №04-2017

Прилож №1, №2, №3 от Протокол №04-2017

Прилож №4 от Протокол №04-2017

Протокол №04 2017 на жилищната комисия

Заповед за утвърждаване на решенията по протокол №03-2017

Прилож №1, №2 от Протокол №03-2017

Протокол №03 2017 на жилищната комисия 

Заповед за утвърждаване на решенията по протокол №02-2017

Прилож №1, №2, №3 от Протокол №02-2017

Прилож №4 от Протокол №02-2017

Протокол №02 2017 на жилищната комисия 

Заповед за утвърждаване на решенията по протокол №01-2017

Прилож №1, №2, №3 от Протокол №01-2017

Прилож №4, №5 от Протокол №01-2017

Прилож №6 от Протокол №01-2017

Протокол №01 2017 на жилищната комисия

Констативен акт стр.3 №2/20.02.2017

Констативен акт стр.2 №2/20.02.2017

Констативен акт стр.1 №2/20.02.2017

Протокол №05 2016 на жилищната комисия

Прилож №4 от Протокол №05-2016

Прилож №1, №2, №3 от Протокол №05-2016

Заповед за утвърждаване на решенията по протокол №05-2016

Протокол №04 2016 на жилищната комисия

Прилож №4 от Протокол №04-2016

Прилож №1, №2, №3 от Протокол №04-2016

Заповед за утвърждаване на решенията по протокол №04-2016

Заповед за утвърждаване на решенията по протокол №03-2016

Прилож №1, №2, №3 от Протокол №03-2016

Прилож №4 от Протокол №03-2016

Протокол №03 2016 на жилищната комисия

Заповед за утвърждаване на решенията по протокол №02-2016

Прилож №1, №2, №3 от Протокол №02-2016

Прилож №4 от Протокол №02-2016

Протокол №02-2016 на жилищната комисия

Заповед за утвърждаване на решенията по протокол №01-2016

Приложение №3 от Протокол №01-2016

Приложения №1, №2 от Протокол №01-2016

Протокол №01 2016 на жилищната комисия

Протокол на жилищна комисия №7/2014г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 ОТ ПРОТОКОЛ №07/2014г.

Заповед №187/2014г. за утвърждаване на решенията по протокол 07/2014 г.

 Протокол на жилищната комисия № 3/2015г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 и №5 ОТ ПРОТОКОЛ №03/2015г.на жилищната комисия

Заповед №145/2015г. за утвърждаване на решенията по протокол №3/2015г.

Заповед №199/2015 г. за утвърждаване на решенията по протокол №4/2015г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4/2015г. от протокол №4/2015г.

Протокол №04/2015г. на жилищната комисия 

!