Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Заповеди

Заповед №488/26.10.2023 г. на Заместник-кмет на Община Варна

Заповед №487/26.10.2023 г. на Заместник-кмет на Община Варна

Заповед №434/15.09.2023 г. на Заместник-кмет на Община Варна

Заповед №ВЛ-2 /19.09.2023 на Кмет на Район Владислав Варненчик 

Заповед №432/15.09.2023 г. на Заместник-кмет на Община Варна

Заповед №431/15.09.2023 г. на Заместник-кмет на Община Варна

Заповед №430/15.09.2023 г. на Заместник-кмет на Община Варна

Заповед №417/14.09.2023 г. на Заместник-кмет на Община Варна

Заповед №ВЛ-1 /14.09.2023 на Кмет на Район Владислав Варненчик 

Заповед №396/01.09.2023 г. на Заместник-кмет на Община Варна

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна – Район „Вл. Варненчик”

 

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че са издадени Заповеди на Заместник-кмет на Община Варна, както следва:

 

№386/21.08.2023 г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 10135.4501.2537 и 10135.4501.2538 по КККР на гр. Варна в кв. 61 по ПУП-ПУР на СО „Ментеше”, гр. Варна, одобрен с Решение №1357-4 от Протокол №28/12.02.2014 г. на Общински съвет Варна.

 

№387/21.08.2023 г. за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) план-извадка План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ IV-1720 (ПИ 10135.4501.1720), кв. 31 от ПП на ПУП-ПРЗ на кв. 31 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна, приет с Протокол №31/03,04.09.2019 г., т. 89 на ЕСУТ.

 

№388/21.08.2023 г. за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) план-извадка План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ IV-1339 (ПИ 10135.4501.1339), кв. 51 от ПП на ПУП-ПРЗ на кв. 51 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна, приет с Протокол №17/07.05.2019 г., т. 26 на ЕСУТ.

 

№389/21.08.2023 г. за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №№10135.4018.13 и 10135.4018.14 по КККР на гр. Варна, район „Вл. Варненчик“, м. „Джанаварски път“.

 

Заповеди 2021

Заповеди 2020

Заповеди 2019

Заповеди 2018

Заповеди 2017

Заповеди 2016

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

!