Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Повишаване на информираността относно Африканската чума по свинете (АЧС)

СЪОБЩЕНИЕ

 

                    Уважаеми жители на район „Владислав Варненчик“,

 

Уведомяваме Ви, че Министерството на земеделието и храните (МЗХ), ни призовават да се включим в ежегодната кампания на Европейския орган по безопасност на храните за повишаване на информираността относно Африканската чума по свинете (АЧС). В резултат на усилията през предходните четири години по изпълнение на Плана за контрол и предотвратяване разпространението на АЧС, в България няма регистрирани нови огнища.   

Същевременно настоящият летен сезон се явява рисков за разпространение на АЧС, тъй като огнища на заболяването са установени при диви и домашни свине в съседните ни държави (Румъния, Сърбия, Северна Македония и Гърция).

Във връзка с гореизложеното Ви информираме, че на сайта на Европейския орган по безопасност на храните са налични материали на български език, относно симптомите на АЧС, както и обща информация за превенция: https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/bg/

Достъпни и адаптирани за България видеоматериали относно необходимите мерки за био-сигурност в стопанствата са налични на адрес:

https://namrb.org/bg/aktualno/kampaniya-ada-sprem-afrikanskata-tchuma-po-svinetev-2023-g

!