Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Покана за информационно събитие 26-30.03.2018

Във връзка с Информационната кампания за процедурата за прием на заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) за актуализация/допълване на Инвестиционната програма на Община Варна, в периода 26-30.03.2018 г., ще се проведат информационни събития, на които ще бъде предоставена подробна информация за процедурата и реда на кандидатстване.

Покана за информационно събитие:

Покана 26-30.03.2018г.

Връзка към страница с подробна информация: тук

!