Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Декларация на ръководството на администрацията на Район “Вл. Варненчик”

ДЕКЛАРАЦИЯ

за

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО

 

Настоящата политика по управление се базира на основните приоритети на Район „Владислав Варненчик“ при Община Варна за мандат 2023 – 2027 година, а именно:

  • Строга финансова дисциплина и ефективно управление на общинската собственост;
  • Повишаване на качеството на административното обслужване на потребителите;
  • Подобряване условията на административното обслужване на потребителите;
  • Поддържане и развитие на спортната и социална инфраструктура;
  • Затвърждаване на Район „Вл. Варненчик“ в привлекателно място за живеене и за развитие на бизнеса.

 

Ръководството на Районната администрация, декларира отношение към качество на предоставяните услуги за граждани и заинтересовани страни, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015, със следните ангажименти:

  • Предоставяне на бързи и ефективни административни услуги, съобразени с приложимите нормативни и други изисквания за дейността на администрацията;
  • Подобряване и контрол на механизмите за комуникация и обратна връзка с граждани и заинтересовани страни;
  • Повишаване на компетентността и мотивацията на служителите;
  • Ефективно управление на риска;
  • Осигуряване на непрекъснато подобрение на системата за управление на качеството, обект на ISO 9001:2015.

Настоящата декларация е относима към системата за управление на качеството, която обхваща всички дейности по административно обслужване на физически и юридически лица

 

 

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

_______________________

Кмет на Район „Вл. Варненчик“

14.03.2024г.

!