Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

ПУП-ПРЗ-план извадка от ПП на кв.66, Ментеше, УПИ VI-1360-Model

ПУП-ПРЗ-план извадка от ПП на кв.66, Ментеше, УПИ VI-1360-Model

!