Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

„ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ“ НА 25.03.2023 г. (събота)

„ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ“

НА 25.03.2023 г. (събота)

            Районната администрация приканва обществени организации, фирми, домоуправители, собственици и наематели на търговски и строителни обекти и всички притежатели на жилищни, нежилищни и земеделски имоти, намиращи се на територията на Район „Вл. Варненчик”, да вземат активно участие в почистването на прилежащите територии на имотите и замърсените площи в района. Във връзка с това  всички граждани, проявили желание да участват в кампанията, могат да получат  ръкавици и торби за смет от 9.00 до 16.30 ч. в периода 20.03.2023 г. -24.03.2023 г., в сградата на Район „Вл. Варненчик”, стая 103 „Екологичен контрол” .

тел. за връзка: 052/575 720, 0888/512 488

На 25 март по въпроси, отнасящи се за почистването може да позвъните на тел. 0888/512 488

ОТ ВСИЧКИ НАС ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ЖИВЕЕМ В ЧИСТА И ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА СРЕДА!

                                                 

                                        Николай Костадинов

                                                                                    Кмет на Район „Вл. Варненчик“

!