Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Публични регистри

 

Набор от публични регистри на Община Варна

РЕГИСТЪР РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 

РЕГИСТЪР РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ /ГИ/

РЕГИСТЪР УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАЦИЯ

Паспорти сгради

Паспорти на линейни обекти

!