Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

ПУП-ПРЗ за част от кв.5, кв.14, кв.15 и ул. рег. в Паркова зона (ОП.3)

Oбява в ДВ- ОП.3-кв.5,14,15 и ул. рег.

ПУП-ПРЗ за част от кв.5, кв.14, кв.15 и ул. рег. в Паркова зона (ОП.3)

!