Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Работно време на административен център във връзка избори 2024

РАБОТНО ВРЕМЕ

На административен център във връзка избори 2024

Във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския парламент и за  народни представители на 9 юни 2024  г., дежурен екип в Район “Владислав Варненчик” ще работи извънредно в петък 24 май и в събота 25 май , от 8.30 ч. до 17.00 ч.

На 25 май 2024 г. изтича крайния срок за подаване на:

– заявление от избиратели с трайни увреждания, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия;

– заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място;

– заявление от избирател, който желае да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес;

!