Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Списъци за дърва за огрев за отоплителен сезон 2024/2025г

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че в районната администрация ще се изготвят списъци за дърва за огрев за отоплителен сезон 2024/2025г. на физически лица, представители на едно домакинство с постоянен или настоящ адрес на територията на Район „Вл. Варненчик”, с право на закупуване на дървесина до 10 м3 .

Записване до 30.04.2024 г. чрез подаване на заявление в деловодството на Район „Вл. Варненчик”, партер, стая 1.

От районната администрация

!