Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Съобщение до стопаните отглеждащи домашни птици

СЪОБЩЕНИЕ

    Във Връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на високопатогенна инфлуенца по птиците на територията на Европа и Република България е необходимо стопаните отглеждащи домашни птици да спазват следните мерки:

  • Да се спазват стриктно мерките за биосигурност при отглеждане на домашни птици;
  • Отглеждането на домашни птици да се извършва на закрито;
  • Да не се допуска отглеждане на домашни птици извън дворовете;
  • Незабавно уведомяване на ветиринарния лекар при отклонения в здравословното състояние на отглежданите птици или завишена смъртност.

Телефони за връзка:

  1. Район „Вл. Варненчик“: 052/575 720
  2. Областна дирекция по храните (ОДБХ) – гр. Варна: 052/655 801

 

!