Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Съобщение за информационна среща на 30.03.2018

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми граждани, живущи на територията на Район „Владислав Варненчик“ – Община Варна,

 

В изпълнение на процедурата за актуализация на Инвестиционната програма на Община Варна и предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, е започнала информационната кампания за разясняване на процедурата за прием на Заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) от Сдружения на собствениците.

Във връзка със започналата информационна кампания, на 30.03.2018 г. (петък) от 16:00 часа,  в стая 204, етаж ІІ, в сградата на Район „Владислав Варненчик“ ще се проведе информационно събитие, на което ще бъде представена подробна информация за процедурата и реда на кандидатстване.

!