Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Съобщение относно кандидатстване за финансово подпомагане на проекти за озеленяване и благоустрояване.

Съобщение относно кандидатстване за финансово подпомагане на проекти за озеленяване и благоустрояване.

Уважаеми съкварталци,

Уведомяваме Ви, че считано от 24.04.2024 г., е възможно да кандидатствате с проекти за градинки по реда на Наредбата за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна или т.нар. „Наредба за градинките“.

Крайният срок за кандидатстване е 30.09.2024 г.

За Ваше улеснение, условията и реда за участие са публикувани на електронната страница на Район „Владислав Варненчик“, както следва: ›››

Николай Kостадинов
Кмет на Район „Вл. Варненчик“

!