Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Съобщение относно повишаване на температурите и риска от възникване на пожари в активния летен сезон

Уважаеми съграждани,

Във връзка с повишаване на температурите и риска от възникване на пожари в активния летен сезон Ви призоваваме,  да спазвате стриктно правилата за пожарна безопасност, като напомняме, че дейностите за недопускане на пожари през пожароопасния сезон предвиждат: забрана за палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви в земеделски земи и защитени територии. Забранява се палене на открит огън на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горите. Също така е забранено устройване на лагери и къмпинги в паркове и гори, с изключение на разрешените от Държавното горско стопанство и РД ПБЗН – Варна.

Не изхвърляйте отпадъци извън контейнерите за смет и регламентираните сметищата, особено незагасени цигари от автомобилите си или по време на пешеходни преходи в населените и извън населените места.

При възникване на пожар или при забелязване на предпоставки за запалване, следва да сигнализирате своевременно на телефон 112 или на дежурния служител в Общината на тел. 052 820 112.

!