Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

СЪОБЩЕНИЕ относно позициониран мобилен пункт за събиране на излязъл от употреба текстил от домакинствата в събота на 19.08.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

      Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

 Уведомяваме Ви, че във връзка с изпълняваната от „ЕВРОТЕКС“ ЕООД, съвместно с „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД дейност по “Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ще бъде позициониран мобилен пункт за събиране на излязъл от употреба текстил от домакинствата на 19.08.2023 г. (събота), на територията на Район „Вл. Варненчик“ – паркинга пред бл.20, до бариерата на пазара в часовия интервал от 10:00 ч. до 13:00 ч.

    Графикът е оповестен и на сайта на проета – http://lifefortextilewaste.bg/

      Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено!

!