Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО СЪЗДАДЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Уважаеми съграждани,

При възникване на спешни случаи, поради създадената епидемична обстановка,

може да подадете сигнал на Николай Костадинов – Кмет на Район „Вл.Варненчик“,

тел. 0885 05 01 25

Отново моля, във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас да прояви отговорност, като спазва препоръките на Националния оперативен щаб и заповедите на Кмета на Община Варна, за да опазим живота и здравето на нашите близки, съседи и приятели .

Николай Костадинов

Кмет на Район „Вл.Варненчик“

!