Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“, уведомяваме Ви, че Община Варна и „Ойл Рециклейшън“ ЕООД организират кампания за разделно събиране на отработени масла от физически лица в периода 18.12.2023 г. – 20.12.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ 

 

      Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“, 

 

           Уведомяваме Ви, че Община Варна и „Ойл Рециклейшън“ ЕООД организират кампания за разделно събиране на отработени масла от физически лица в периода 18.12.2023 г. – 20.12.2023 г. Мобилните събирателни пунктове ще бъдат разположени, както следва: 

 

на 18.12.2023 г. (понеделник) 

  • от 10:00 ч. до 12:00 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“ 
  • от 14:00 ч. до 16:00 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Приморски“, кв. „Виница“, бивш пазар срещу магазин „Макао“ 

на 19.12.2023 г. (вторник) 

  • от 10:00 ч. до 12:00 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Аспарухово“, пазара на ул. „Моряшка“ 
  • от 14:00 ч. до 16:00 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“ 

на 20.12.2023 г. (сряда) 

  •  от 10:00 ч. до 12:00 ч.  на адрес: гр. Варна, Район „Вл. Варненчик“, паркинга до „Супермаркет 5“, срещу бл.302 
  • от 14:00 ч. до 16:00 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Младост“, паркинга до газостанцията на ул. „Вяра“, срещу бл.138 

  

Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено!

!