Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Учебна тренировка по оповестяването

Със заповед на Областният управител № РД-23-043-4(1)/30.05.2023г. на 02.06.2023г. ще се проведе учебна тренировка по оповестяването за времето 11:40 – 12:30 часа В 12:00 часа ще се подаде сигнал от сирените в продължение на 2 (две) минути за почитане паметта на Хр. Ботев.

!