Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Акция за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Уважаеми съкварталци,

 

Уведомяваме Ви, че на 30 септември (петък) ще се проведе поредната акция за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в Район „Владислав Варненчик“. Кампанията на община Варна е в дните от 28.09.2022 г. до 30.09.2022 г. За целта ще бъдат разположени мобилни събирателни пунктове в морската столица.

Гражданите ще могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци:

– съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни);

– лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);

– домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);

– мастила и замърсени опаковки;

– фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

В Район „Владислав Варненчик“ в петък – 30 септември от 13,45 до 17,30 ч. на паркинга срещу „Супермаркет 5“ до бл. 302 отново ще бъде разположен мобилен събирателен пункт. За предотвратяване и ограничаване замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и за ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда е забранено нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на опасните отпадъци.

Разполагането на мобилните пунктове ще става по следния график:   

28.09.2022 г. (сряда)

– от 9 до 12,45 ч., район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркингът на ул. „Цар Асен“;

– от 13,45 до 17,30 ч., район „Приморски“, кв. Виница;

 29.09.2022 г. (четвъртък)

– от 9 до 12,45 ч., район Аспарухово, пазарът на ул. „Моряшка“;

– от 13,45 до 17,30 ч., район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“;

30.09.2022 г. (петък)

– от 9 до 12,45 ч. район „Младост“, паркингът до газстанцията на ул. „Вяра“ срещу бл.138;

– от 13,45 до 17,30 ч. район „Владислав Варненчик“, паркингът до „Супермаркет 5“, срещу бл.302

 

Николай Костадинов

Кмет на Район “Вл. Варненчик”

!