Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Заявления 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Заявление за издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект /УТ 28

Заявление за издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект (за обекти на техническата инфраструктура) /УТ 35

!