Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

СЕКЦИИ НОМЕР:

291 ОУ “Патриарх Евтимий”, ж.к. “Вл.Варненчик” I м.р. ул.”Д.Дончев” №10
303 ДГ №42 “Българче”, ж.к. “Вл.Варненчик” I м.р., ул.”Г.Минков”
313 ОУ ” Стоян Михайловски “, ж.к.”Вл.Варненчик” II м.р.
327 СУ ” П.К. Яворов “, ж.к.”Вл.Варненчик” III м.р.
338 I ОУ „Св.Княз Борис I“, ж.к. ”Вл. Варненчик” IV м.р.

 

!