Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Личен асистент

Информация за механизма Лична помощ

 

 

Съобщения  Конкурси  Заповеди
Район „Владислав Варненчик” обявява нов прием на документи за служители в Центъра за социални и здравни услуги

В срок до 12-ти Февруари 2016 г. ще се приемат заявления за:

–          социален работник;

–          медицинска сестра;

–          психолог;

–          рехабилитатор.

Дейностите са по проект „Комплексни услуги за достоен и независим живот” на районната администрация и Министерство на труда и социалната политика, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Срокът за изпълнение на договора е 20 месеца.

Дейността ще продължи още 6 месеца с финансовата подкрепа на Община Варна.

Целта е подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез социални и здравни услуги.

Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски социален фонд  с рег.№  BG05М9ОЗ001-2.002-0009-С001 “Комплексни услуги за достоен и независим живот“, Район“Одесос“ уведомява  лицата „Лични асистенти“ и потребители на услугата „Личен асистент“ по проект „Нови алтернативи“ следното:
от 08.02.2016 г. до 12.02.2016 г. започва прием на заявления, които могат да се изтеглят от сайта на района www.odesos.bg подменю „Личен асистент“.

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ СЛЕД ЕТАПА ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦ.РАБОТНИК

ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦ.РАБОТНИК

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА НЕОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ

РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ – ОБЩИНА ВАРНА

Проект № BG05M9OP001-2.002-0010

„Комплексни услуги за достоен и независим живот“ 

Съобщение №2 – Продължава приема на документи

Съобщение №1 – Започва приема на документи

Длъжностни характеристики:

  1. ДЛЪЖНОСТНА Х-КА_ЛИЧ_АСИСТЕНТ
  2. ДЛЪЖНОСТНА Х-КА_МЕД_СЕСТРА
  3. ДЛЪЖНОСТНА Х-КА_ПСИХОЛОГ
  4. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕХАБИЛИТАТОР
  5. ДЛЪЖНОСТНА Х-КА_СОЦ_РАБОТНИК

Заявления за кандидатстване:

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ
  2. ЗАЯВЛЕНИЕ-ЛИЧЕН АСИСТЕНТ
  3. ЗАЯВЛЕНИЕ-ЦЕНТЪР
  4. ПРИЛ. 1А КЪМ ПР. 1-КОМПЛЕКСНИ У-ГИ
!