Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ

  1. Заявление за осигуряване присъствие на служител от Районната администрация при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж.
  2. Заявление за издаване на Служебна бележка за липса на сметосъбиране.
  3. Заявление за кастрене на клони.
  4. Одобряване на План за управление на строителните отпадъци.
  5. Декларация за регистрация на куче.
  6. Уведомление за снемане от очет на домашен любимец
  7. Декларация за снемане от очет на домашен любимец
  8. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
!