Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

ОБЯВА за ИП от ИНТЕРИОР-И ООД и Антон Райков, съгласно чл.95 от ЗООС

ОБЯВА

във връзка с чл. чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната

 

          На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Район „Вл. Варненчик“  осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение свързано с  „Изграждане на търговски комплекс, изложение, атракции и спорт” в ПИ с идентификатори 10135.4508.245, 10135.4508.88, 10135.4508.246, Район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложители „Интериор-И“ ООД и Антон Райков. Уведомлението е окачено на информационното табло и е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването, считано от 17.05.2019г (публикувано на 16.05.2019г.).

 

 

 

 

!