Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява съгласно чл. 95, ал.1 от ЗООС за ИП в ПИ 10135.4510.453 от Д. Юдов

ОБЯВА

във връзка с чл. чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, Район „Вл. Варненчик“ обявява инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на шоурум за строителни изделия(дограми – врати, прозорци и др.), складово помещение и офис“ в поземлен имот с идентификатор 10135.4510.453 (номер по предходен план:0410033, кв.30, парцел:VI-410033), с площ 2672 кв.м., урбанизирана територия, находящ се в ЗПЗ, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител Димитър Юдов, гр. Варна.

 

Документацията е на разположение в стая 103, ет.1, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч и от 13.30ч. до 16.30ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“.

 

!