Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

ПУП-ПРЗ за УПИ LІ-1133,667 „за произв. скл. д-ст“, УПИ LII-669,1133 „за произв. скл. д-ст“ и УПИ LIII-670 „за призв. скл., адм., търг. и обсл. д-сти“, кв. 34, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

Заповед №Г-479_02.12.2022г от Гл. Арх. на Общ. Варна

ПУП -ПРЗ за УПИ LI-1133,667, LII-669,1133, LIII-670, кв.34, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

!